Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...10:14

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
4 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 534

wczoraj: 889

wszystkie: 4494102
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Wpis na listę członków

W sprawach członkowskich obowiązuje następująca procedura:


 1. Osoba zainteresowana składa wniosek o wpisanie na listę członków ŁOIIB wraz z następującymi załącznikami:
  - oryginał uprawnień budowlanych (do wglądu) lub poświadczona notarialnie kopia,
  - zdjęcie (1 szt.).

 2. Dział Członkowski (biuro Izby) nadaje kandydatowi na członka ŁOIIB indywidualne numery kont, na które należy uiścić opłatę wpisową  w wysokości 100 zł, składkę członkowską na Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w wysokości 348 zł na 12 miesięcy lub 174 zł na 6 miesięcy, składkę na Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa 72 zł oraz ubezpieczenie OC w wysokości 75 zł.
  Opłatę wpisową i składki należy opłacić bezpośrednio na przekazane nr. kont  przed posiedzeniem Zespołu Rady ŁOIIB ds. Członkowskich, który najczęściej  zwoływany jest w ostatnim tygodniu danego miesiąca. Dział Członkowski sprawdza kompletność wniesionych opłat i  złożonego wniosku.

 3. Zespół Rady ds. Członkowskich sprawdza czy złożone dokumenty spełniają wymagania art. 5 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
 4. Zespoł ds. Członkowskich podejmuje uchwałę o wpisaniu bądź odmowie wpisania na listę członków ŁOIIB.
 5. Dział Członkowski Izby wysyła na adres wnioskodawcy:
  - listem poleconym z potwierdzeniem odbioru uchwalę Rady w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB, od której wnioskodawca może się odwołać do Krajowej Rady w terminie 30 dni.

 6. Dla Członków, którzy zgłosili deklaracje wysyłki potwierdzenia przynależności do Izby pocztą, kolejne zaświadczenia są wysyłane listem zwykłym po zaksięgowaniu składek i ubezpieczeniu członka Izby. Pozostali Członkowie mają mozliwość pobierania zaświadczeń w wersji elektronicznej. Okazanie dowodu wpłaty nie stanowi podstawy do wystawienia zaświadczenia.

   


Do pobrania:

 

Dokumenty w formacie Adobe PDF.
Jeśli nie możesz odczytać pobierz i zainstaluj Adobe Reader Pobierz Adobe Reader