Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Poniedziałek, 13 lipca 2020 r.13 lipca 2020 r. Godzina...19:37

Ernesta, Małgorzaty
  jutro: Marcelina, Bonawentury

Statystyka

W tej chwili mamy
4 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 685

wczoraj: 618

wszystkie: 4034281
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Składki

W związku z koniecznością pokrycia wzrastających kosztów działalności naszego samorządu oraz planowanym rozszerzeniem świadczeń dla członków izb, prowadzących do podniesienia kompetencji polskich inżynierów budownictwa (w tym m.in. aktywny już bezpłatny dostęp on-line do zbioru Polskich Norm), XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB podjął uchwałę zmieniającą Zasady gospodarki finansowej PIIB, w której zdecydował o podniesieniu składek członkowskich. W związku z powyższym od 1 stycznia 2013 r. obowiązują składki w następującej wysokości:

  • 29 zł – miesięczna składka członkowska na okręgową izbę, wnoszona z góry za rok (348 zł) lub pół roku (174 zł),
  • 6 zł – miesięczna składka członkowska na Krajową Izbę, wnoszona z góry za rok w wysokości 72 zł.

 

Tradycyjnie w przesyłce miesięcznika „Inżynier budownictwa” otrzymają Państwo blankiety płatnicze, na których zostaną wydrukowane wszystkie niezbędne informacje.

 

Opłata na obowiązkowe ubezpieczenie OC

W  wyniku negocjacji prowadzonych z ubezpieczycielem, po raz kolejny została obniżona wysokość obowiązkowej składki OC z 79 zł do 70 zł. Nowa stawka będzie obowiązywała od 1 stycznia 2014 r. Zatem członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2014 i później, opłacają roczną składkę w wysokości 70 zł. Przypominamy, że opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Krajową Izbę (142 zł).

 

UWAGA! Każdy członek Łódzkiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa ma dwa indywidualne numery kont: do wpłaty składki na ŁOIIB i do wpłaty składki na ubezpieczenie i KIIB. Numery kont indywidualnych można sprawdzić na naszej stronie w menu Sprawy członkowskie->Lista członków oraz na stronie www.piib.org.pl.


Ważność zaświadczenia liczy się od daty wpisania na listę członków Izby, którym jest zawsze pierwszy dzień miesiąca następującego po podjęciu stosownej uchwały przez Radę ŁOIIB.

 

Okazanie dowodu wpłaty nie stanowi podstawy do wystawienia zaświadczenia.