Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...09:39

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 489

wczoraj: 889

wszystkie: 4494057
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Składki

W związku z koniecznością pokrycia wzrastających kosztów działalności naszego samorządu oraz planowanym rozszerzeniem świadczeń dla członków izb, prowadzących do podniesienia kompetencji polskich inżynierów budownictwa (w tym m.in. aktywny już bezpłatny dostęp on-line do zbioru Polskich Norm), XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB podjął uchwałę zmieniającą Zasady gospodarki finansowej PIIB, w której zdecydował o podniesieniu składek członkowskich. W związku z powyższym od 1 stycznia 2013 r. obowiązują składki w następującej wysokości:

  • 29 zł – miesięczna składka członkowska na okręgową izbę, wnoszona z góry za rok (348 zł) lub pół roku (174 zł),
  • 6 zł – miesięczna składka członkowska na Krajową Izbę, wnoszona z góry za rok w wysokości 72 zł.

 

Tradycyjnie w przesyłce miesięcznika „Inżynier budownictwa” otrzymają Państwo blankiety płatnicze, na których zostaną wydrukowane wszystkie niezbędne informacje.

 

Opłata na obowiązkowe ubezpieczenie OC

W 2021 r. nastąpiła podwyżka składki na ubezpieczenie OC z kwoty 70,00 zł do 75,00 zł. W związku z tym członkowie ŁOIIB w 2021 r. zobowiązani są do uiszczania składki na konto Krajowej Izby (PIIB) w następującej wysokości:

a) składka członkowska roczna w wysokości 72,00 zł,

b) opłata roczna na ubezpieczenie OC w wysokości 75,00 zł.

Jednorazowa wpłata roczna do Krajowej Izby (PIIB) wynosi 147,00 zł

 

UWAGA! Każdy członek Łódzkiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa ma dwa indywidualne numery kont: do wpłaty składki na ŁOIIB i do wpłaty składki na ubezpieczenie i KIIB. Numery kont indywidualnych można sprawdzić na naszej stronie w menu Sprawy członkowskie->Lista członków oraz na stronie www.piib.org.pl.


Ważność zaświadczenia liczy się od daty wpisania na listę członków Izby, którym jest zawsze pierwszy dzień miesiąca następującego po podjęciu stosownej uchwały przez Radę ŁOIIB.

 

Okazanie dowodu wpłaty nie stanowi podstawy do wystawienia zaświadczenia.