Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Środa, 23 czerwca 2021 r.23 czerwca 2021 r. Godzina...02:43

Wandy, Zenona
  jutro: Jana, Danuty

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 183

wczoraj: 1098

wszystkie: 4363271
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kalendarium
15 czerwca 2021 r. odbyło sie stacjonarne posiedzenie Rady Łódzkiej OIIB. Spotkanie odbyło sie na wolnym powietrzu, na placu przed siedzibą Łódzkiej OIIB.
  
Czytaj dalej…
 

W dniach 18-20 kwietnia 2021 r. odbył się XX Zjazd Okręgowy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po raz drugi w trybie zdalnym w związku z obecną sytuacją epidemiczną i związanymi z nią ograniczeniami. W XX Zjeździe ŁOIIB wzięło udział 96 delegatów na 102 uprawnionych, co dało frekwencję 94,12% i oznacza prawomocność Zjazdu.  

Po zalogowaniu się w Portalu PIIB delegaci mogli zapoznać się z treścią materiałów zjazdowych i proponowanych uchwał oraz zagłosować. Zjazd Łódzkiej OIIB przyjął zdecydowaną większością głosów 12 uchwał (zostały one podjęte z poparciem od 91,66 do 100%). Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych, a Rada Łódzkiej OIIB uzyskała absolutorium za 2020 rok, uchwalono także budżet ŁOIIB na 2021 r. W czasie Zjazdu wpłynęło również 11 wniosków, które zostały skierowane do rozpatrzenia przez Okręgową Radę ŁOIIB. 

Czytaj dalej…
 

Kliknij aby powiekszyc 

8 kwietnia 2021 r. w formie wideokonferencji na platformie Webex odbylo się posiedzenie Prezydim Rady ŁOIIB

Czytaj dalej…
 
Kliknij aby powiekszyc
 
11 marca 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Rady ŁOIIB. W pierwszej części omówiono tematy przygotowane na posiedzenie Rady, a w kolejnej przeprowadzono głosowania nad uchwałami.
Rada przyjęła uchwałę w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Łódzkiej OIIB, który ma się odbyć od godz. 11.00 w dniu 18 kwietnia 2021 r. do godz. 11.00 w dniu 20 kwietnia 2021 r., przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.

Czytaj dalej…
 
Kliknij aby powiekszyc         

23 marca 2002 r. powstała Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa!

Tego dnia o godzinie 10.00 w Sali Kongresowej Łódzkiego Domu Technika rozpoczął obrady I Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Nasza Izba została utworzona przed terminem wejścia w życie ustawy z 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. nr 23, poz. 221), na mocy której, począwszy od 31 marca 2002 r., prawo wpisywania na listę członków okręgowej izby uzyskali pełnomocnicy okręgowi powołani przez KO IIB. 

 

Wszystkim członkom Łódzkiej OIIB wszelkiej pomyślności
i sukcesów zawodowych oraz zdrowia

życzy

Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Czytaj dalej…
 

 Kliknij aby powiekszyc

 

 

 

 

         
Niezmiernie miło nam poinformować, że Łódzka OIIB jest w 2021 roku partnerem największego i jednego z najstarszych festiwali muzyki turystycznej i studenckiej w kraju, które kojarzy każdy inżynier, student czy absolwent Politechniki Łódzkiej (i nie tylko), czyli OSPPT YAPA.
Początki Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej YAPA sięgają lat 70. XX w., kiedy w głowach członków Studenckiego Klubu Turystycznego „PŁazik” Politechniki Łódzkiej zrodził się pomysł przeniesienia górskiego klimatu do Łodzi.
Pierwszy koncert w tym roku był nadawany w piątek 19 marca z klubu festiwalowego Cotton. Zagrały na nim zespoły na żywo, a także zespoły konkursowe (zobacz werdykt Jury), które swoje występy nagrały wcześniej. Z kolei w sobotę 20 marca w studio im. Henryka Debicha w Radiu Łódź zagrały Yapowe gwiazdy. Ze wstępnych statystyk wynika, że tegoroczną edycję obejrzało ponad 13 tysięcy osób z całej Polski.
Transmisje były udostępnione bezpłatnie na stronie: https://yapa.art.pl, a także - na profilu Osppt YAPA na Facebooku  i na kanale na YouTube - nagrania są dostępne tutaj: https://www.youtube.com/user/ospptyapa
 
 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 śp.

inż. Tadeusza Miksy

 

członka Prezydium Rady ŁOIIB oraz członka Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB,

członka Rady ŁOIIB w latach 2002-2018, delegata na okręgowe i krajowe zjazdy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

członka wielu zespołów problemowych Łódzkiej OIIB,

wieloletniego dyrektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Starostwa Powiatowego w Łowiczu,

inżyniera o dużym doświadczeniu,

cenionego fachowca i wspaniałego, życzliwego kolegi.

 

Będzie nam Go bardzo brakowało.

 

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia. 

 

Działacze i Pracownicy Biura ŁOIIB

 

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 29 marca 2021 r.
o godzinie 11.30 na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.

Kliknij aby powiekszyc 

 

 

 

 

 

 

Kliknij aby powiekszyc

 

14 stycznia 2021 r. odbyło się w trybie online XIX w V kadencji posiedzenie Prezydium Rady ŁOIIB pod przewodnictwem dr. hab inż. Jacka Szera, prof. PŁ, p.o. przewodniczącego Rady ŁOIIB. Podczas spotkania zebrani uzyskali informację na temat sprawozdań Rady i jej zespołów oraz pozostałych organów z działalności w 2020 roku, a Skarbnik Rady ŁOIIB Cezary Wójcik przedstawił informację dotyczącą stanu finansów na koniec 2020 roku. Omówiono także realizację wniosków zjazdowych zgłoszonych w minionym roku. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej poinformował o sesjach egzaminacyjnych planowanych w bieżącym roku oraz stanie zaawansowania prac z tym związanych.

Czytaj dalej…
 

Kliknij aby powiekszyc 

 

17 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w formie wideokonferencji na platformie Webex oraz głosowania drogą e-mailową. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00. Omówiono realizacje budżetu ŁOIIB za 11 miesięcy, Skarbnik przedstawił także prognozę roczną oraz prowizorium budżetowe na 2021 rok, które po dyskusji zostało zatwierdzone przez Radę.

Rada podjęla równiez uchwałę w sprawie zwołania w dniu 17 kwietnia 2021 roku XX Okręgowego Zjazdu Łódzkiej OIIB jako zjazdu sprawozdawczego. Ustalono, że na posiedzeniu Rady ŁOIIB w dniu 4 marca 2021 roku na podstawie aktualnej sytuacji epidemicznej podjęta zostanie decyzja, czy Zjazd może być zwołany w tym terminie oraz czy odbędzie się w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość (zgodnie z par.10 ust. 9a Statutu PIIB), tak jak w 2020 roku. Na posiedzeniu tym Rada ustali również, czy możliwe będzie przygotowanie wyborów przewodniczącego Rady ŁOIIB oraz ewentualnych wyborów uzupelniających do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego lub innych organów (jeśli zajdzie taka konieczność) oraz czy konieczne będzie zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu ŁOIIB dla rozpoznania spraw w tym zakresie.

Podczas posiedzenia podjęto także inne uchwały, m.in. te dotyczące przyznania zapomóg i dofinansowań. Obrady zakończyły się o godzinie 21.00.

 
Kliknij aby powiekszyc 
 
25 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie on-line z wicewojewodą łódzkim panem Krzysztofem Cieciórą dotyczące sytuacji branży budowlanej w okresie pandemii. Inicjatorem spotkania był prezes Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi pan Janusz Wdzięczak. Wzięli w nim udział także przedstawiciele Łódzkiej OIIB: p.o. przewodniczący Rady ŁOIIB Jacek Szer, Edyta Kwiatkowska, Ryszard Mes i Grzegorz Rudzki. Po przywitaniu pan wicewojewoda K. Ciecióra oddał głos dr. hab. inż. Jackowi Szerowi, który omówił bieżącą sytuację branży. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście z branży projektowej i wykonawczej.
Podczas spotknia analizowano aktualną sytuację w branży i perspektywy na 2021 rok. Bardzo merytoryczna rozmowa, konkretne postulaty i konkluzje. Zebrani byli zgodni, że przede wszystkim musi zostać urzymany poziom inwestycji publicznych i usprawnione być muszą procedury związane z tymi procesami.
W związku z planowanymi kolejnymi spotkaniami prosimy o przesyłanie Państwa uwag i spostrzeżeń dotyczących problemów, jakie dotykają branżę budowlaną w tym czasie.
 

 Kliknij aby powiekszyc

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 20 listopada 2020 r. odszedł od nas

 

śp. Włodzimierz Bojanowski

(1948-2020)

wieloletni i aktywny członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB, delegat na okręgowe zjazdy ŁOIIB,

odznaczony za swoją działalność Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PIIB,

członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,

ceniony fachowiec i wspaniały, pogodny, życzliwy Kolega. Będzie nam Go bardzo brakowało.

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 grudnia 2020 r. o godz. 13.10

na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Anny w Łodzi na Zarzewie (ul. Lodowa 78). 

 

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

 

Rada i Pracownicy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 156