Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Niedziela, 18 sierpnia 2019 r.18 sierpnia 2019 r. Godzina...23:05

Heleny, Ilony
  jutro: Juliana, Bolesława

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 454

wczoraj: 1542

wszystkie: 3772830
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kalendarium
                Kliknij aby powiekszyc
 Kliknij aby powiekszyc

 

W dniach 28-29 czerwca 2019 r. w Warszawie obradował XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W Zjeździe uczestniczyło 191 delegatów z szesnastu okręgowych izb (frekwencja 94,09%). Podczas obrad dokonano oceny działalności krajowych organów statutowych w 2018 r., a Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium. Dyskusje podczas Zjazdu zdominowała tematyka prac legislacyjnych, szczególnie tych dotyczących ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o architektach oraz inżynierach budownictwa. Zjazd przyjął stanowisko w tej sprawie, które zostanie przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zobacz FOTO

Czytaj dalej…
 

Kliknij aby powiekszyc

 

30 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Łódzkiej OIIB odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kół Młodych (Koło Młodej Kadry OŁ PZITB, Studenckie Koło Naukowe ŻURAW, Studenckie Koło Naukowe PKS). 

Czytaj dalej…
 
 Kliknij aby powiekszyc      

15 maja br. mgr inż. arch. Jarosław Karolewski otrzymał z rąk wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau powołanie na stanowisko wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Jarosław Karolewski jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W latach 2004–2006 pracował w Wydziale Urbanistyki UMŁ, następnie w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Zgierzu, gdzie od 15 lipca 2010 r. do 15 maja br. był powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego. Jest projektantem, a w 2014 r. został wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu architektury i urbanistyki oraz budownictwa lądowego. 

Gratulujemy serdecznie nominacji i życzymy owocnej pracy!
 

Kliknij aby powiekszyc 

W dniach 11-12 kwietnia 2019 roku odbyła się w Warszawie V Ogólnopolska Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pt. "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych" z tematem przewodnim  "Przebudowa istniejących obiektów budowlanych a projektowanie uniwersalne".
Czytaj dalej…
 
 Kliknij aby powiekszyc       Kliknij aby powiekszyc
 
W 74. rocznicę powstania Politechniki Łódzkiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PŁ, w którym uczestniczył minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin. Podczas posiedzenia zostały wręczone nagrody i wyróżnienia najlepszym naukowcom i studentom Politechniki Łódzkiej, w tym nagroda w Konkursie im. prof. W. Kuczyńskiego na najlepszą pracę magisterską/inżynierską na kierunku budownictwo, której współorganizatorem jest Łódzka OIIB. Ponadto w czasie uroczystości odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gmachu konferencyjno-dydaktyczno-laboratoryjnego Wydziału Chemicznego „Alchemium - magia chemii jutra”. W wydarzeniu naszą Izbę reprezentowała Przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec.
 

 Kliknij aby powiekszyc

 

W sobotę 6 kwietnia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym RUBIN przy ul. Lodowej 94 w Łodzi odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŁOIIB, w którym wzięło udział 97 delegatów (na 108 uprawnionych).

Zobacz FOTO

 

Czytaj dalej…
 
5 kwietnia 2019 r. w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie odbyło się III ogólnopolskie spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w ramach konferencji pn. „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego” zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Czytaj dalej…
 

28 marca 2019 r. w siedzibie naszej Izby w Łodzi przy ul. Północnej 39 odbyło się siódme w bieżącej (piątej) kadencji posiedzenie Prezydium Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czytaj dalej…
 
Kliknij aby powiekszyc
 
W dniach 22-23 marca 2019 r. w Sierpcu odbyło się Regionalne Forum Inżynierskie zorganizowane pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka oraz Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniewa Kledyńskiego, przy udziale pięciu izb okręgowych: Łódzkiej OIIB, Kujawsko-Pomorskiej OIIB, Podlaskiej OIIB, Warmińsko-Mazurskiej OIIB i Mazowieckiej OIIB.
W ramach forum odbyły się cztery sesje: 1. Zawód zaufania publicznego - Inżynier budownictwa; 2. Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa w świetle aktualnych przepisów stosowanych przez nadzór budowlany (w której wzięła udział przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec); 3. BIM i działalność Koła Młodych Mazowieckiej OIIB; 4. Przepisy Prawa budowlanego w postępowaniach organów administracji publicznejZobacz FOTO  (fot. Krzysztof Zięba)
Czytaj dalej…
 
Kliknij aby powiekszyc
 
7 marca 2019 r. w siedzibie naszej Izby w Łodzi przy ul. Północnej 39 w Sali nr 12/13 odbyło się szóste w V kadencji posiedzenie Rady ŁOIIB. Podczas posiedzenia dokonano szczegółowej analizy realizacji budżetu ŁOIIB za 2018 r., zebrani zwrócili uwagę na rosnące koszty i konieczność wprowadzenia oszczędności, zapoznali się z opinią biegłego reidenta dotyczącą sprawozdania finansowego ŁOIIB za rok 2018, dyskutowano również nad projektem budżetu na 2019 r. Zatwierdzone zostało sprawozdanie z działalności Rady ŁOIIB za 2018 r. oraz przyjęto plan pracy Rady ŁOIIB na 2019 rok, przewodniczący pozostałych organów przedstawili równiez informacje o swoich sprawozdaniach. W związku ze zbliżającym się XVIII Zjazdem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa omówiono kwestie organizacyjne, przedstawiono również stan realizacji wniosków delegatów z XVII Zjazdu ŁOIIB. Podczas posiedzenia zatwierdzono również uchwały Prezydium i Rady ŁOIIB, w tym uchwałę w sprawie ochrony danych osobowych w Łódzkiej OIIB.
 

W dniach 1-3 marca 2019 r. w łódzkiej Hali Expo po raz 26. odbyły się Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz INTERBUD. Tematem wiodącym targów tym razem było oszczędne i przyjazne środowisku ogrzewanie. W ofercie znalazły się nowości dla osób budujących dom, remontujących mieszkania czy urządzających ogrody. Odwiedzający mogli zobaczyć ekologiczne systemy ogrzewania, rozwiązania dla ogrodów i przydomowej architektury oraz kilkadziesiąt modeli okien i drzwi różnych marek. Targi jak co roku były świetną okazją do spotkań ludzi budownictwa i rozmów na temat nowych trendów w branży. Podczas Targów nasza Izba miała swoje stoisko, przy którym dyżurowali działacze ŁOIIB: Barbara Malec, Jacek Szer, Piotr Parkitny, Grzegorz Rakowski, Cezary Wójcik, Andrzej Krzesiński, Jan Wójt, Wiktor Jakubowski oraz Ewa i Andrzej Potańscy. Udzielano informacji na temat działalności naszego samorządu zawodowego, możliwości uzyskania uprawnień budowlanych czy korzyści wynikających z przynależności do ŁOIIB. Nasze stoisko odwiedził również dr inż. Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, (na zdjęciu w środku, razem z przewodniczącą Rady ŁOIIB Barbarą Malec i wiceprzewodniczącym Jackiem Szerem).

 

Kliknij aby powiekszyc
   Kliknij aby powiekszyc

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 126