Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Piątek, 22 stycznia 2021 r.22 stycznia 2021 r. Godzina...11:59

Anastazego, Wincentego
  jutro: Ildefonsa, Rajmunda

Statystyka

W tej chwili mamy
15 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 559

wczoraj: 991

wszystkie: 4214310
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kalendarium

Kliknij aby powiekszyc

 

14 stycznia 2021 r. odbyło się w trybie online XIX w V kadencji posiedzenie Prezydium Rady ŁOIIB pod przewodnictwem dr. hab inż. Jacka Szera, prof. PŁ, p.o. przewodniczącego Rady ŁOIIB. Podczas spotkania zebrani uzyskali informację na temat sprawozdań Rady i jej zespołów oraz pozostałych organów z działalności w 2020 roku, a Skarbnik Rady ŁOIIB Cezary Wójcik przedstawił informację dotyczącą stanu finansów na koniec 2020 roku. Omówiono także realizację wniosków zjazdowych zgłoszonych w minionym roku. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej poinformował o sesjach egzaminacyjnych planowanych w bieżącym roku oraz stanie zaawansowania prac z tym związanych.

Czytaj dalej…
 

Kliknij aby powiekszyc 

 

17 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w formie wideokonferencji na platformie Webex oraz głosowania drogą e-mailową. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00. Omówiono realizacje budżetu ŁOIIB za 11 miesięcy, Skarbnik przedstawił także prognozę roczną oraz prowizorium budżetowe na 2021 rok, które po dyskusji zostało zatwierdzone przez Radę.

Rada podjęla równiez uchwałę w sprawie zwołania w dniu 17 kwietnia 2021 roku XX Okręgowego Zjazdu Łódzkiej OIIB jako zjazdu sprawozdawczego. Ustalono, że na posiedzeniu Rady ŁOIIB w dniu 4 marca 2021 roku na podstawie aktualnej sytuacji epidemicznej podjęta zostanie decyzja, czy Zjazd może być zwołany w tym terminie oraz czy odbędzie się w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość (zgodnie z par.10 ust. 9a Statutu PIIB), tak jak w 2020 roku. Na posiedzeniu tym Rada ustali również, czy możliwe będzie przygotowanie wyborów przewodniczącego Rady ŁOIIB oraz ewentualnych wyborów uzupelniających do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego lub innych organów (jeśli zajdzie taka konieczność) oraz czy konieczne będzie zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu ŁOIIB dla rozpoznania spraw w tym zakresie.

Podczas posiedzenia podjęto także inne uchwały, m.in. te dotyczące przyznania zapomóg i dofinansowań. Obrady zakończyły się o godzinie 21.00.

 
Kliknij aby powiekszyc 
 
25 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie on-line z wicewojewodą łódzkim panem Krzysztofem Cieciórą dotyczące sytuacji branży budowlanej w okresie pandemii. Inicjatorem spotkania był prezes Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi pan Janusz Wdzięczak. Wzięli w nim udział także przedstawiciele Łódzkiej OIIB: p.o. przewodniczący Rady ŁOIIB Jacek Szer, Edyta Kwiatkowska, Ryszard Mes i Grzegorz Rudzki. Po przywitaniu pan wicewojewoda K. Ciecióra oddał głos dr. hab. inż. Jackowi Szerowi, który omówił bieżącą sytuację branży. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście z branży projektowej i wykonawczej.
W związku z planowanymi kolejnymi spotkaniami prosimy o przesyłanie Państwa uwag i spostrzeżeń dotyczących problemów, jakie dotykają branżę budowlaną w tym czasie.
 

 Kliknij aby powiekszyc

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 20 listopada 2020 r. odszedł od nas

 

śp. Włodzimierz Bojanowski

(1948-2020)

wieloletni i aktywny członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB, delegat na okręgowe zjazdy ŁOIIB,

odznaczony za swoją działalność Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PIIB,

członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,

ceniony fachowiec i wspaniały, pogodny, życzliwy Kolega. Będzie nam Go bardzo brakowało.

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 grudnia 2020 r. o godz. 13.10

na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Anny w Łodzi na Zarzewie (ul. Lodowa 78). 

 

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

 

Rada i Pracownicy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 
Kliknij aby powiekszyc
 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

 

śp. prof. dr. hab. inż. Artemiusza CZKWIANIANCA

(1939-2020) 

 

wybitnego inżyniera budownictwa, 
cenionego naukowca, uznanego dydaktyka i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży,

wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji betonowych, 

zasłużonego kierownika Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej,

członka Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

Człowieka Szlachetnego i Wielkiego Formatu.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Jego Bliskim

 

 składa

Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 10 grudnia 2020 roku
o godzinie 13.10 na Starym Cmentarzu
przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi w części prawosławnej,

w kaplicy ewangelicko-augsburskiej. 

 

Kliknij aby powiekszyc 

5 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady ŁOIIB, podczas którego – w związku ze śmiercią przewodniczącej Rady ŁOIIB Barbary Malec – podjęta została uchwała nr 20/R/20 w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego sprawującego czynności przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Decyzją Rady ŁOIIB funkcję przewodniczącego Rady ŁOIIB do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady ŁOIIB przez Okręgowy Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będzie pełnił wiceprzewodniczący Rady ŁOIIB dr hab. inż. Jacek SZER.

Podczas posiedzenia omówione również zostały sprawy finansowe i dotyczące bieżącej działalności Łódzkiej OIIB.

 
Przewodncząca Rady ŁOIIB
śp. 
mgr inż. Barbara Malec (1944–2020)
 
 
Na zawsze w naszej pamięci.
 
Kliknij aby powiekszyc
 
Non omnis moriar... 
Czytaj dalej…
 

 Kliknij aby powiekszyc

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację, że 20 września br. odszedł od nas nagle mgr inż. Jan Cichocki, wieloletni i aktywny członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB (w Łódzkiej OIIB od 2002 r.) i Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od 1971 r.), ceniony specjalista i wspaniały, życzliwy kolega. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 września 2020 r. o godz. 13.50 na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Anny w Łodzi na Zarzewie (ul. Lodowa 78). 

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia. 

Czytaj dalej…
 
Kliknij aby powiekszyc
      

19 września 2020 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471).

Przekazujemy więc Państwu kilka istotnych informacji i przydatnych linków dotyczących nowego Prawa budowlanego.

 

Czytaj dalej…
 

 

Kliknij aby powiekszyc
 Kliknij aby powiekszyc
 Kliknij aby powiekszyc

 

W dniach 11-13 września 2020 r. w Opolu odbył się 51. Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, podczas którego przeprowadzono wybory nowych władz Stowarzyszenia. Nową przewodniczącą Zarządu Głównego PZITB została prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska

Miło nam poinformować, że Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa została szczególnie wyróżniona, otrzymując wyróżnienie "Zasłużonym dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa", a przewodniczącej Rady ŁOIIBarbarze Malec, od 35 lat związanej ze Stowarzyszeniem, przyznano zaszczytną godność Członka Honorowego PZITBGodność członka honorowego jest najwyższym wyróżnieniem, przyznawanym przez Krajowe Zjazdy Delegatów Związku tym, którzy wybitnie zasłużyli się na rzecz Stowarzyszenia lub w uznaniu ich wiedzy technicznej związanej z budownictwem. Urszula Jakubowska  (pełniąca funkcję zastępcy skarbnika Rady ŁOIIB) otrzymała odznakę PZITB z diamentem.  

 
Zobacz ZDJĘCIA: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Czytaj dalej…
 

16 lipca 2020 r. w siedzibie ŁOIIB odbyło się spotkanie dotyczące Building Information Modeling oraz realizacji na poziomie okręgowym Strategii PIIB w zakresie wdrażania BIM, miejsca i roli izby w tym procesie oraz wskazanie sposobów realizacji tej strategii.

Czytaj dalej…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 149