Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...08:20

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 387

wczoraj: 889

wszystkie: 4493955
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kalendarium
Kliknij aby powiekszyc
 
W dniach 22-23 marca 2019 r. w Sierpcu odbyło się Regionalne Forum Inżynierskie zorganizowane pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka oraz Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniewa Kledyńskiego, przy udziale pięciu izb okręgowych: Łódzkiej OIIB, Kujawsko-Pomorskiej OIIB, Podlaskiej OIIB, Warmińsko-Mazurskiej OIIB i Mazowieckiej OIIB.
W ramach forum odbyły się cztery sesje: 1. Zawód zaufania publicznego - Inżynier budownictwa; 2. Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa w świetle aktualnych przepisów stosowanych przez nadzór budowlany (w której wzięła udział przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec); 3. BIM i działalność Koła Młodych Mazowieckiej OIIB; 4. Przepisy Prawa budowlanego w postępowaniach organów administracji publicznejZobacz FOTO  (fot. Krzysztof Zięba)
Czytaj dalej…
 
Kliknij aby powiekszyc
 
7 marca 2019 r. w siedzibie naszej Izby w Łodzi przy ul. Północnej 39 w Sali nr 12/13 odbyło się szóste w V kadencji posiedzenie Rady ŁOIIB. Podczas posiedzenia dokonano szczegółowej analizy realizacji budżetu ŁOIIB za 2018 r., zebrani zwrócili uwagę na rosnące koszty i konieczność wprowadzenia oszczędności, zapoznali się z opinią biegłego reidenta dotyczącą sprawozdania finansowego ŁOIIB za rok 2018, dyskutowano również nad projektem budżetu na 2019 r. Zatwierdzone zostało sprawozdanie z działalności Rady ŁOIIB za 2018 r. oraz przyjęto plan pracy Rady ŁOIIB na 2019 rok, przewodniczący pozostałych organów przedstawili równiez informacje o swoich sprawozdaniach. W związku ze zbliżającym się XVIII Zjazdem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa omówiono kwestie organizacyjne, przedstawiono również stan realizacji wniosków delegatów z XVII Zjazdu ŁOIIB. Podczas posiedzenia zatwierdzono również uchwały Prezydium i Rady ŁOIIB, w tym uchwałę w sprawie ochrony danych osobowych w Łódzkiej OIIB.
 

W dniach 1-3 marca 2019 r. w łódzkiej Hali Expo po raz 26. odbyły się Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz INTERBUD. Tematem wiodącym targów tym razem było oszczędne i przyjazne środowisku ogrzewanie. W ofercie znalazły się nowości dla osób budujących dom, remontujących mieszkania czy urządzających ogrody. Odwiedzający mogli zobaczyć ekologiczne systemy ogrzewania, rozwiązania dla ogrodów i przydomowej architektury oraz kilkadziesiąt modeli okien i drzwi różnych marek. Targi jak co roku były świetną okazją do spotkań ludzi budownictwa i rozmów na temat nowych trendów w branży. Podczas Targów nasza Izba miała swoje stoisko, przy którym dyżurowali działacze ŁOIIB: Barbara Malec, Jacek Szer, Piotr Parkitny, Grzegorz Rakowski, Cezary Wójcik, Andrzej Krzesiński, Jan Wójt, Wiktor Jakubowski oraz Ewa i Andrzej Potańscy. Udzielano informacji na temat działalności naszego samorządu zawodowego, możliwości uzyskania uprawnień budowlanych czy korzyści wynikających z przynależności do ŁOIIB. Nasze stoisko odwiedził również dr inż. Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, (na zdjęciu w środku, razem z przewodniczącą Rady ŁOIIB Barbarą Malec i wiceprzewodniczącym Jackiem Szerem).

 

Kliknij aby powiekszyc
   Kliknij aby powiekszyc

 

 

25 stycznia br. Senat RP przekazał do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w którym wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego o przeniesieniu przepisów o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15 wymagało wprowadzenia zmian w obowiązującej ustawie Prawo budowlane, polegających na przeniesieniu do ustawy przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych. Zmiana polega na przeniesieniu do ustawy przepisów obecnego rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, regulującego zakres uprawnień budowlanych.  

Czytaj dalej…
 
17 stycznia 2019 r. w siedzibie ŁOIIB przy ul. Północnej 39 odbyło się posiedzenie Prezydium Rady ŁOIIB.
Czytaj dalej…
 
20 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczęło się uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne działaczy i osób zaprzyjaźnionych z Izbą. Naszą coroczną uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: prezes oddziału łódzkiego SEP Władysław Szymczyk, prezes odziału SITPNiG w Łodzi Bogusława Gutowska, przewodniczący oddziału łódzkiego PZITB Przemysław Bodzak, prezes SITP Piotr Łukasik, prezes oddziału piotrkowskiego SEP Jan Musiał, wiceprezes oddziału łódzkiego NOT Adam Rylski. 
 
Kliknij aby powiekszyc 
 

Kliknij aby powiekszyc

 

 

 

 

 

 

 

   

Prezydent Andrzej Duda wręczył 18 października nominacje profesorskie. Akt nominacyjny otrzymał prof. Tadeusz Urban z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Urban jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego PŁ (obecnie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska), na którym studia ukończył w 1972 r. Od 2009 r. kieruje Katedrą Budownictwa Betonowego. Profesor T. Urban łączy pracę naukową z czynnym uprawianiem zawodu inżyniera budownictwa. 
Jego działalność naukowa obejmuje trzy główne tematy. Pierwszy z nich - konstrukcje szkieletowe typu płyta-słup – podjęty został w pracy doktorskiej obronionej w 1980 r. Kierował m.in. zespołem konstrukcyjnym przy realizacji prototypowego budynku wykonanego w innowacyjnej na owe czasy monolitycznej technologii płyta-słup. Kolejny obszar badań naukowych i eksperckich został podsumowany w monografii Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi (2015 r.). Trzecia tematyka to konserwacja i utrzymania zabytkowych obiektów budowlanych, w szczególności budynków poprzemysłowych z przełomu XIX i XX wieku.

Profesor Tadeusz Urban jest autorem lub współautorem około 140 ekspertyz i opinii budowlanych. Od 1987 r. jest członkiem Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, przewodniczył Komisji Nauki przy Łódzkim Oddziale (2006-2016). Od 2007 r. jest członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a w obecnej kadencji jest jej wiceprzewodniczącym. Jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od 2003 roku.

 

Kliknij aby powiekszyc 

15 października 2018 r. w Andel's Hotel w Łodzi w ramach XI EUROPEJSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO Łódzkie 2018 odbył się panel Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatytułowany „Wyroby budowlane a odpowiedzialność inżyniera budownictwa”.

Podczas panelu zostały poruszone następujące tematy: Wprowadzenie do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w UE – system europejski i krajowy (temat przybliżył Roman Sobczak – dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego); Nadzór nad wydawaniem Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych (Andrzej Kober – kierownik Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych Polskiego Centrum Akredytacji); Problemy przy wprowadzaniu do obrotu polskich wyrobów budowlanych na rynkach europejskich (dr Jacek Michalak – wiceprezes Zarządu ATLAS Sp. z o.o.). 

W spotkaniu wzięli licznie udział zainteresowani uczestnicy, w tym goście specjalni, m.in. Norbert Książek - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Tadeusz Matras - kierownik Biura ds. Akredytacji PCA, Grzegorz Cichowicz - członek Rady Wyrobów Budowlanych GUNB, Grzegorz Stosik - pomorski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Gdańsku, przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownicztwa, powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i szeroko rozumianej branży budowlanej. GALERIA ZDJĘĆ

 
 Kliknij aby powiekszyc
        

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że 13 października 2018 r. odszedł

nasz Kolega i Przyjaciel

śp.

dr inż. Ksawery KRASSOWSKI

 

założyciel i do maja bieżącego roku prezes Izby Projektowania Budowlanego,
wieloletni wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP,

a także długoletni prezes Oddziału Łódzkiego tego Stowarzyszenia;
przez kilka kadencji prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi;
 współorganizator Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
członek Komitetu Założycielskiego
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
członek Krajowej Rady PIIB i Rady Łódzkiej OIIB,
delegat na Krajowe Zjazdy PIIB i okręgowe zjazdy ŁOIIB,
długoletni pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego,
doświadczony inżynier o ogromnej wiedzy, ceniony specjalista.
Za swoją pracę zawodową i społeczną wielokrotnie odznaczany, a za działalność
w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa
wyróżniony Złotą Honorową Odznaką Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz najwyższym odznaczeniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa –
Medalem Honorowym – za wieloletnią działalność zawodową
i społeczną na rzecz rozwoju budownictwa i samorządności.

 

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 20 października 2018 r. o godz. 11.00
w Kłodawie, woj. wielkopolskie, kaplica na cmentarzu.

 

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy najgłębszego żalu i współczucia

 

Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


 
W piątek 21 września środowisko budowlane województwa łódzkiego wraz zaproszonymi gośćmi zebrało się w Łódzkim Domu Kultury na swoim święcie. Święto Budowlanych obchodzone jest tradycyjnie we wrześniu. (Zobacz ZDJĘCIA) Jak zauważył prof. Zbigniew Kledyński - prezes Krajowej Rady PIIB - zawód inżyniera budownictwa nie jest związany tylko z murami czy tradycyjnymi materiałami budowlanymi, ale także z całą gamą skomplikowanych obiektów budowlanych, różnorodnych instalacji, sieci, a także rosnącymi oczekiwaniami odnośnie do funkcji budynków i budowli. Zawód inżyniera budownictwa obejmuje wiele skomplikowanych umiejętności, dotyczy bardzo szerokiej i różnorodnej wiedzy i to właśnie między innymi z tego powodu stał się zawodem zaufania publicznego. Święto budowniczych umożliwia zwrócenie uwagi na niezwykłą pracę tych wszystkich ludzi. Był to więc czas nagród, odznaczeń i wyróżnień oraz spotkań w koleżeńskiej atmosferze.
Warto podkreślić, że w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę obchodzimy także Europejski Rok Inżyniera Budownictwa oraz 90. rocznicę pierwszej w niepodległej Polsce regulacji prawnej dotyczącej polskiego budownictwa, w tym uprawnień budowlanych (16 lutego 1928 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o prawie budowlanym i zabudowie osiedli. Pani przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec przypomniała, że to wtedy w odniesieniu do osób posiadających uprawnienia budowlane z art. 364 pojawiła się po raz pierwszy nazwa "budowniczy". 
Czytaj dalej…
 
W dniach 13-15 września 2018 r. odbyło się coroczne spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wraz z Okręgowymi Komisjami Kwalifikacyjnymi oraz pracownikami biur obsługującymi komisje kwalifikacyjne z całej Polski. Tym razem szkolenie odbyło się w Łodzi, w hotelu „Ambasador”, a przybyło około 140 osób. Zobacz FOTO
Czytaj dalej…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 45 - 55 z 162