Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Niedziela, 26 września 2021 r.26 września 2021 r. Godzina...15:40

Cypriana, Justyny
  jutro: Kosmy, Damiana

Statystyka

W tej chwili mamy
4 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 677

wczoraj: 1028

wszystkie: 4468927
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Doskonalenie zawodowe

Zgodnie ze statutem PIIB każdy członek Izby ma prawo korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W celu realizacji tego obowiązku Rada ŁOIIB powołała Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego, który organizuje dla członków bezpłatne szkolenia doskonalące oraz zbiera informacje i oferty kursów doskonalących, konferencji, wykładów, prezentacji, szkoleń itp., które zamieszczać będziemy na tej stronie.

 

 

 

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków ŁOIIB, zatwierdzonym uchwałą Rady ŁOIIB nr 26/R/20 z 17 grudnia 2020 r., Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oferuje członkom:

  • Dofinansowanie udziału w konferencjach, seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach związanych bezpośrednio z budownictwem
    Członek ŁOIIB ma możliwość otrzymania dofinansowania udziału w konferencjach, seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach związanych bezpośrednio z budownictwem. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50% kosztów udziału w szkoleniu, lecz nie więcej niż 690,00 zł w ciągu 2 lat.
  • Dofinansowanie zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym 
    Członek ŁOIIB ma możliwość otrzymania raz na dwa lata dofinansowanie zakupu publikacji w postaci książek, poradników, norm i tablic o charakterze naukowo-technicznym związanych bezpośrednio z budownictwem i wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50% kosztów zakupu, lecz nie więcej niż 120,00 zł w ciągu 2 lat.
  • Dofinansowanie zakupu programu komputerowego
    Członek ŁOIIB ma możliwość otrzymania dofinansowania zakupu programu komputerowego związanego bezpośrednio z budownictwem i wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50% kosztów zakupu, lecz nie więcej niz 1000,00 zł w ciągu 5 lat.
 

POBIERZ Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków Łódzkiej OIIB wraz z WNIOSKIEM o dofinansowanie