Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 22 lipca 2017 r.22 lipca 2017 r. Godzina...08:46

Marii, Magdaleny
  jutro: Bogny, Apolinarego

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 318

wczoraj: 550

wszystkie: 3161830
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kwartalnik Łódzki
 
„Kwartalnik Łódzki” – biuletyn informacyjny Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – utworzony został w 2003 r. (pierwszy numer ukazał się 30 listopada 2003 r.). Pełni funkcję informatora, ale i forum dyskusyjnego środowiska kadry technicznej budownictwa. Każdy członek ŁOIIB otrzymuje biuletyn bezpłatnie.

 

W bieżącym numerze - II/2017 (55):

 

Nasz łódzki samorząd zawodowy skończył 15 lat! Inauguracyjny I Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 23 marca 2002 r. I z uwagi na ten jubileusz pierwszą część tegorocznego Zjazdu poświęciliśmy przypomnieniu założycieli, którymi były stowarzyszenia naukowo-techniczne, a także tym, którzy organizowali pracę poszczególnych organów, obsługę administracyjną i przygotowywali obecną, piękną siedzibę naszej Izby.

Tegoroczny Zjazd Łódzkiej OIIB udzielił absolutorium Radzie i przyjął sprawozdania organów Izby. Uzupełnił również skład Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i wybrał dr. inż. Ryszarda Mesa na jej przewodniczącego. Pozytywna ocena Zjazdu to mobilizacja do pracy na rzecz członków łódzkiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w kolejnym, już czwartym roku tej kadencji.

Nie bez powodu w bieżącym numerze „Kwartalnika Łódzkiego” dużo miejsca poświęciliśmy Wydziałowi Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W grudniu ubiegłego roku Wydział uroczyście obchodził jubileusz 60-lecia istnienia i już wtedy obiecaliśmy sobie, że w jednym z kolejnych numerów przeprowadzimy wywiad z Panem Dziekanem, a także pokażemy, jak wygląda dzisiaj Wydział, który 60 lat temu rozpoczynał funkcjonowanie w „Pałacyku” przy ulicy Worcella.

Bardzo ważnym i cały czas aktualnym obszarem naszej samorządowej pracy, w tym roku szczególnie eksponowanym, jest etyka i odpowiedzialność zawodowa. 16 marca br. Polska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała konferencję pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania publicznego”, o której piszemy w bieżącym numerze. Autorzy referatów i uczestnicy paneli dyskusyjnych wyraźnie wskazywali na częste postępowania wbrew zasadom zawartym w Kodeksie etyki zawodowej. Uczestnicy konferencji byli zgodni, że ograniczanie się do stosowania wilczych praw rynku, przyjmowanie niewykonalnych zobowiązań i realizowanie ich w sposób niechlujny czy wadliwy nie ma nic wspólnego z honorem zawodowym i inżynierską uczciwością. (...)