Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Niedziela, 28 maja 2017 r.28 maja 2017 r. Godzina...22:31

Augustyna, Jaromira
  jutro: Teodozji, Magdaleny

Statystyka

W tej chwili mamy
6 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 914

wczoraj: 527

wszystkie: 3113285
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kwartalnik Łódzki
 
„Kwartalnik Łódzki” – biuletyn informacyjny Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – utworzony został w 2003 r. (pierwszy numer ukazał się 30 listopada 2003 r.). Pełni funkcję informatora, ale i forum dyskusyjnego środowiska kadry technicznej budownictwa. Każdy członek ŁOIIB otrzymuje biuletyn bezpłatnie.

 

W bieżącym numerze - I/2017 (54):

 

23 marca 2017 roku mija 15 lat od momentu powstania Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. To kolejny rok naszej intensywnej pracy, który z pewnością przyniesie także wiele nowych wyzwań.

Rada i pozostałe organy ŁOIIB na początku roku podsumowują swoją ubiegłoroczną pracę i przygotowują sprawozdania, które są przedmiotem oceny delegatów na corocznych zjazdach sprawozdawczych lub sprawozdawczo-wyborczych. W „Kwartalniku Łódzkim”, który Państwu przesyłamy, zamieszczone są skróty sprawozdań z działalności w 2016 roku. Za suchymi sformułowaniami ukryta jest intensywna praca organów, komisji i innych jednostek organizacyjnych Izby. Jestem przekonana, że każdy z nas wykonuje swoje obowiązki najlepiej jak potrafi – staramy się, aby oferta dla członków Izby była wszechstronna i urozmaicona.

Obszarem szczególnej troski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Łódzkiej OIIB jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. I chociaż nie jesteśmy w tej kwestii jednomyślni, to konieczność nakreślenia formuły skutecznego doskonalenia zawodowego inżynierów budownictwa wydaje się nieunikniona. Formy mogą być różnorodne – szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe, konferencje i seminaria, a także wykorzystywanie specjalistycznych audycji i prezentacji, czytanie czasopism technicznych, wykorzystywanie oferty szkoleniowej prezentowanej w Internecie. Oferta jest wszechstronna i musimy wypracować formułę, która doprowadzi do tego, że poszerzanie wiedzy zawodowej stanie się nawykiem. (...)