Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Piątek, 18 stycznia 2019 r.18 stycznia 2019 r. Godzina...00:23

Małgorzaty, Piotra
  jutro: Henryka, Mariusza

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 6

wczoraj: 652

wszystkie: 3629751
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kwartalnik Łódzki
 
„Kwartalnik Łódzki” – biuletyn informacyjny Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – utworzony został w 2003 r. (pierwszy numer ukazał się 30 listopada 2003 r.). Pełni funkcję informatora, ale i forum dyskusyjnego środowiska kadry technicznej budownictwa. Każdy członek ŁOIIB otrzymuje biuletyn bezpłatnie. "Kwartalnik Łódzki" dociera co kwartał do ponad 7 tysięcy osób. Zamów reklamę (cennik reklam)
 

 

W bieżącym numerze - IV/2018 (61):

 

W Kalendarium opisujemy wydarzenia z ostatnich trzech miesięcy, których – podobnie jak w poprzednich kwartałach – odbyło się w naszej Izbie niemało. I tak między innymi we wrześniu tradycyjnie spotkaliśmy się na uroczystym święcie ludzi budownictwa, a w październiku, podczas Europejskiego Forum Gospodarczego, przygotowaliśmy panel o uregulowaniach prawnych dotyczących postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego o wyrobach budowlanych i związanej z tym odpowiedzialności inżynierów budownictwa. Poza zamieszczonym w tym numerze artykułem, problematykę tę będziemy poruszać podczas planowanych dla Państwa szkoleń.

Szkolenia, samopomoc koleżeńska, działalność integracyjna, pilnowanie spraw członkowskich, dbałość o wspólny majątek – to ciągła, dobrze zorganizowana praca naszej Izby prowadzona z myślą o Was, drodzy członkowie ŁOIIB.

Aktualnie trwa dyskusja dotycząca proponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmian w naszej ustawie samorządowej. Uważam, że dotychczasowe regulacje dotyczące budownictwa (w tym wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa), pomimo nieustannie wprowadzanych zmian, nie zawsze najtrafniejszych, pozwalają inwestorom i pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego na trudne, ale skuteczne osiąganie zamierzonych celów. Już kilka lat temu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowywało zmiany w ustawie o zawodach architekta i inżyniera budownictwa, które wstępnie konsultowały IARP i PIIB. Po reorganizacjach resortowych nadzór nad budownictwem sprawuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które opracowało i przekazało do opiniowania projekty dwóch ustaw o architektach i o inżynierach budownictwa, mające zastąpić dotychczasową ustawę o zawodach architekta i inżyniera budownictwa – naszą wspólną ustawę samorządową. (...)