Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Czwartek, 3 grudnia 2020 r.3 grudnia 2020 r. Godzina...23:12

Franciszka, Ksawerego
  jutro: Barbary, Bernarda

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 854

wczoraj: 958

wszystkie: 4175157
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kwartalnik Łódzki
 
„Kwartalnik Łódzki” – biuletyn informacyjny Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – utworzony został w 2003 r. (pierwszy numer ukazał się 30 listopada 2003 r.). Pełni funkcję informatora, ale i forum dyskusyjnego środowiska kadry technicznej budownictwa. Każdy członek ŁOIIB otrzymuje biuletyn bezpłatnie. "Kwartalnik Łódzki" dociera co kwartał do ponad 7 tysięcy osób. Po zalogowaniu się w Portalu członkowskim ŁOIIB (www.portal.loiib.pl) członkowie ŁOIIB mogą wypełnić ankietę w sprawie wyboru preferowanej wersji „Kwartalnika Łódzkiego”, tj. papierowej, wysyłanej drogą pocztową, lub elektronicznej (powiadomienie z linkiem do pobrania wysyłane na adres e-mail).
 
KŁ_68

 

W bieżącym numerze - III/2020 (68):

 

Pomimo ograniczeń wynikających z pandemii i utrzymującego się wysokiego poziomu zachorowań Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wykonuje swoje statutowe zadania i wkłada duży wysiłek w to, aby nasi członkowie nie odczuli ograniczeń związanych z tą sytuacją.
Wobec wchodzących w życie 19 września zmian w ustawie Prawo budowlane po raz kolejny zatrzymam się nad jakością wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Kontrowersyjny i budzący nasz sprzeciw art. 34 nie został zmieniony. Poza projektem architektoniczno-budowlanym, będącym podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, wprowadzono projekt techniczny, który będzie wymagany dopiero podczas przygotowań do wydania zgody lub pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z wchodzącymi zmianami to kierownik budowy przed jej rozpoczęciem potwierdza, że otrzymał projekt techniczny. Wiadomo, że projektanci będą odpowiadać za jakość projektu technicznego i międzybranżową koordynację. Niby nic się nie zmieniło, ale w świetle nowych zapisów błędy i zaniechania mogą zostać ujawnione dopiero na etapie odbioru i wtedy już naprawdę może być za późno. Pamiętajcie, że to my – projektanci, kierownicy budów i robót – tworzymy ten inwestycyjny łańcuch.  (...)