Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 26 maja 2018 r.26 maja 2018 r. Godzina...13:56

Filipa, Pauliny
  jutro: Juliana, Jana

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 415

wczoraj: 591

wszystkie: 3464066
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kwartalnik Łódzki
 
„Kwartalnik Łódzki” – biuletyn informacyjny Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – utworzony został w 2003 r. (pierwszy numer ukazał się 30 listopada 2003 r.). Pełni funkcję informatora, ale i forum dyskusyjnego środowiska kadry technicznej budownictwa. Każdy członek ŁOIIB otrzymuje biuletyn bezpłatnie.

 

W bieżącym numerze - I/2018 (58):

 

Otrzymujecie Państwo pierwszy w 2018 roku numer „Kwartalnika Łódzkiego”. Dlatego kilka stron zajmują, jak co roku, sprawozdania organów naszej Izby za rok poprzedni. Jednocześnie dobiega końca czwarta kadencja pracy organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, trwająca od kwietnia 2014 roku do kwietnia 2018 roku. Na początku stycznia zakończyliśmy zebrania w dziewięciu obwodach, podczas których wybraliśmy 108 delegatów na Zjazdy ŁOIIB w V kadencji, która będzie trwała do 2022 roku. Listy delegatów zamieszczamy w niniejszym numerze. To oni na kwietniowym Zjeździe ŁOIIB, po wysłuchaniu oceny Okręgowej Komisji Rewizyjnej będą odbierać sprawozdania i zdecydują o ich przyjęciu oraz udzieleniu ustępującej Radzie absolutorium. To oni wybiorą nowe składy organów Izby oraz zatwierdzą ramowy program na przyszłą kadencję.
Mijająca kadencja była niezwykle pracowita. Po zakończeniu każdego roku zamieszczaliśmy w Kwartalniku sprawozdania, a w Kalendarium informowaliśmy Was o ważniejszych bieżących wydarzeniach. Okręgowa Rada, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Zespół Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny pracowały z zachowaniem wynikającej ze statutu samodzielności – jednocześnie współpracując z sobą w sprawach ważnych dla całej Izby. Bardzo wysoko oceniam zaangażowanie i rzetelność w pracy Organów i Zespołów w realizacji zadań statutowych związanych z doskonaleniem zawodowym, samopomocą koleżeńską, integracją inżynierskiego środowiska, nadawaniem uprawnień budowlanych, nadzorem nad etycznym i odpowiedzialnym wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, dbałością o nasz wspólny majątek, transparentność i uczciwość w gospodarowaniu funduszami Izby. A wszystko to działo się pod czujnym, wymagającym i profesjonalnym okiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej. (...)