Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Czwartek, 25 lutego 2021 r.25 lutego 2021 r. Godzina...04:47

Wiktora, Cezarego
  jutro: Mirosława, Aleksandra

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 124

wczoraj: 1016

wszystkie: 4246034
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kwartalnik Łódzki
 
„Kwartalnik Łódzki” – biuletyn informacyjny Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – utworzony został w 2003 r. (pierwszy numer ukazał się 30 listopada 2003 r.). Pełni funkcję informatora, ale i forum dyskusyjnego środowiska kadry technicznej budownictwa. Każdy członek ŁOIIB otrzymuje biuletyn bezpłatnie. "Kwartalnik Łódzki" dociera co kwartał do ponad 7 tysięcy osób. Po zalogowaniu się w Portalu członkowskim ŁOIIB (www.portal.loiib.pl) członkowie ŁOIIB mogą wypełnić ankietę w sprawie wyboru preferowanej wersji „Kwartalnika Łódzkiego”, tj. papierowej, wysyłanej drogą pocztową, lub elektronicznej (powiadomienie z linkiem do pobrania wysyłane na adres e-mail).
 
 KL_69

W bieżącym numerze - IV/2020 (69):

 

... 13 października 2020 r. odeszła od nas nagle, po kilkudniowej chorobie, nasza nieodżałowana koleżanka mgr inż. Barbara Malec. Jeszcze niedawno pisała: Głęboko wierzę, że czas zagrożeń i ograniczeń pandemicznych miarę szybko od nas odejdzie, natomiast przewiduję, że już nie wrócimy do dobrze nam znanych zasad funkcjonowania. Nasze życie będzie wyglądało inaczej – czy lepiej?... Niewątpliwie samorząd zawodowy inżynierów budownictwa i środowisko budowlane poniosły niepowetowaną stratę. Jeszcze boleśniej odczuwamy ją my, którzy mieliśmy zaszczyt współpracować z Nią na co dzień i podziwiać Jej liczne inicjatywy, niespożytą energię i pełen profesjonalizm. 

Ta aktywność poruszała i mobilizowała wszystkich do działania. Jako Przewodnicząca Rady ŁOIIB z powodzeniem kontynuowała współpracę z administracją rządową i samorządową, Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, a także Łódzkim Porozumieniem Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego czy Łódzką Szkołą Rewitalizacji. Także pod Jej przewodnictwem pojawiły się cyklicznie konferencje naukowe oraz seminaria i panele dyskusyjne w czasie Europejskiego Forum Gospodarczego, których ŁOIIB była organizatorem. 

Dla wielu członków naszej Izby Basia Malec pozostanie w pamięci jako niezmordowana inicjatorka i kontynuatorka przedsięwzięć integracyjnych oraz szkoleniowych dla członków Izby, nadająca znanym i lubianym formułom nowy kształt i bardziej znaczącą rangę.

Przewodnicząca Rady ŁOIIB mgr inż. Barbara Malec jako przedstawicielka łódzkiego środowiska budowlanego na forum Krajowej Rady PIIB, której była członkiem od wielu kadencji, dała się poznać z konsekwencji i zdecydowania w wyrażaniu naszych dążeń, interesów i celów. Była też znana i uznana jako wieloletnia działaczka Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Barbara była z nami od dwudziestu lat, od założenia Izby, a nawet wcześniej, a teraz...? Musimy dalej żyć, pracować i starać się realizować ambitne cele, które zawsze stawiała przed naszą Izbą.

W listopadzie Rada Łódzkiej OIIB powierzyła pełnienie obowiązków przewodniczącego Rady ŁOIIB wiceprzewodniczącemu dr. hab. inż. Jackowi Szerowi do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez Okręgowy Zjazd Łódzkiej OIIB. (...)