Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Środa, 22 maja 2019 r.22 maja 2019 r. Godzina...14:52

Wiesława, Heleny
  jutro: Iwony, Dezyderiusza

Statystyka

W tej chwili mamy
8 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 386

wczoraj: 739

wszystkie: 3713313
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kwartalnik Łódzki
 
„Kwartalnik Łódzki” – biuletyn informacyjny Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – utworzony został w 2003 r. (pierwszy numer ukazał się 30 listopada 2003 r.). Pełni funkcję informatora, ale i forum dyskusyjnego środowiska kadry technicznej budownictwa. Każdy członek ŁOIIB otrzymuje biuletyn bezpłatnie. "Kwartalnik Łódzki" dociera co kwartał do ponad 7 tysięcy osób. Zamów reklamę (cennik reklam)
 

 

W bieżącym numerze - I/2019 (62):

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, pierw­szy numer „Kwartalnika Łódzkiego” w roku 2019 w sporej części poświęcony jest sprawozdaniom za rok 2018, które przygotowywane są na kwietniowy Zjazd Sprawozdawczy ŁOIIB. Przedstawiamy w nich sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ciągu całego roku. Lektura spra­wozdań może nużyć, ale proszę o wyro­zumiałość. Organy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pracują na rzecz naszego inżynieryjnego środo­wiska i uważam, że informowanie Was, Koleżanki i Koledzy, o podejmowanych działaniach i ich rezultatach to nasz obowiązek. Zapewniam, że statutowe obowiązki, a także inne przedsięwzię­cia, wykonujemy z pełnym zaangażowa­niem, nieustannie wsłuchując się w Wasze uwagi i propozycje.

Czasami zapominamy, jak bardzo ważnym tematem w budownictwie są rusz­towania – od tych najprostszych, war­szawskich, do skomplikowanych ustro­jów w postaci rusztowań fasadowych, podporowych czy platform roboczych. O problematyce dotyczącej rusztowań, ich projektowania, zapewnienia bezpie­czeństwa podczas montażu i użytkowa­nia naukowcy z Politechniki Lubelskiej, Wrocławskiej i Łódzkiej oraz praktycy dyskutowali podczas dwudniowej konfe­rencji w Słoku koło Bełchatowa. Zachęcam do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczy w pracach dwóch europejskich organizacji – Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE) oraz Europejskiej Rady Izb Inżynierów Budownictwa (ECEC). Z tego tytułu wzięła w 2018 r. aktywny udział w Europejskim Roku Inżynierów Budownictwa (EYCE). Powracamy do tego tematu na łamach „Kwartalnika Łódzkiego” w rozmowach z naszymi wspaniałymi Interlokutorami: prof. Zbigniewem Kledyńskim, prezesem KR PIIB, Włodzimierzem Szymczakiem, byłym prezydentem ECCE, Zygmuntem Meyerem, wiceprzewodniczącym ECEC i prof. Wojciechem Radomskim, współ­autorem Proklamacji EYCE. Warto za­poznać się z ich refleksjami dotyczącymi tego wydarzenia. (...)