Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Czwartek, 15 listopada 2018 r.15 listopada 2018 r. Godzina...05:19

Alberta, Leopolda
  jutro: Edmunda, Gertrudy

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 109

wczoraj: 653

wszystkie: 3590511
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kwartalnik Łódzki
 
„Kwartalnik Łódzki” – biuletyn informacyjny Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – utworzony został w 2003 r. (pierwszy numer ukazał się 30 listopada 2003 r.). Pełni funkcję informatora, ale i forum dyskusyjnego środowiska kadry technicznej budownictwa. Każdy członek ŁOIIB otrzymuje biuletyn bezpłatnie. "Kwartalnik Łódzki" dociera co kwartał do ponad 7 tysięcy osób. Zamów reklamę
 

 

W bieżącym numerze - III/2018 (60):

 

Ostatnim akordem przejścia z IV do V kadencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa był Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB, który odbył się w ostatnich dniach czerwca (relację ze Zjazdu zamieszczamy w bieżącym numerze). Krajowy Zjazd zdominowały wybory, ale w części merytorycznej podjęto m.in. uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa, przyjmującą Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Cel, jakim kierował się Zjazd, podejmując tę uchwałę, mieści się już w pierwszym zdaniu regulaminu: Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co jednocześnie sprzyja wzrostowi prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Również w przyjętym przez Krajowy Zjazd programie działania PIIB na kadencję 2018–2022 sporo miejsca poświęca się działalności szkoleniowej – oba te dokumenty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Proszę Was o zapoznanie się z nimi i potraktowanie tego wydarzenia jako kolejnego kroku w pracy nad zmianą naszego postrzegania obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – nie jako pomysłu utrudniającego życie, ale jako czegoś naturalnego. My, zrzeszeni w Łódzkiej OIIB, dajemy sobie zresztą z tym tematem bardzo dobrze radę – w 2017 roku z różnych form szkolenia skorzystało 3310 osób, a w I półroczu tego roku – 2362. Słowa zachęty kieruję głównie do tych niezdecydowanych i nieprzychylnie traktujących wezwania do podwyższania swoich kwalifikacji. (...)