Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 4 kwietnia 2020 r.4 kwietnia 2020 r. Godzina...13:08

Wacława, Izydora
  jutro: Wincentego, Ireny

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 452

wczoraj: 829

wszystkie: 3951461
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kwartalnik Łódzki
 
„Kwartalnik Łódzki” – biuletyn informacyjny Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – utworzony został w 2003 r. (pierwszy numer ukazał się 30 listopada 2003 r.). Pełni funkcję informatora, ale i forum dyskusyjnego środowiska kadry technicznej budownictwa. Każdy członek ŁOIIB otrzymuje biuletyn bezpłatnie. "Kwartalnik Łódzki" dociera co kwartał do ponad 7 tysięcy osób. Po zalogowaniu się w Portalu członkowskim ŁOIIB (www.portal.loiib.pl) członkowie ŁOIIB mogą wypełnić ankietę w sprawie wyboru preferowanej wersji „Kwartalnika Łódzkiego”, tj. papierowej, wysyłanej drogą pocztową, lub elektronicznej (powiadomienie z linkiem do pobrania wysyłane na adres e-mail).
 
2020_1

 

W bieżącym numerze - I/2020 (66):

 


W dalszym ciągu bardzo istotną sprawą dla inżynierów budownictwa są zmiany przygotowywane w Prawie budowlanym (...) [które] burzą dotychczasowy tryb opracowywania projektów, ograniczając część podlegającą zatwierdzeniu i będącą podstawą do pozwolenia na budowę tylko do projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego, a spychając projekty konstrukcji i instalacji do projektu wykonawczego (art. 34). Wielki wysiłek włożony w przekonywanie autorów tych zmian zaowocował co prawda wprowadzeniem kilku ważnych dla nas poprawek, zwyciężał jednak populistyczny argument, że zmiany spowodują przyspieszenie procesu inwestycyjnego, nie bacząc na merytoryczne uwagi, wskazujące na zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania. Różnymi sposobami walczymy o korzystne dla inżynierów budownictwa zapisy w nowelizowanym prawie i w rozporządzeniach wykonawczych. Po zakończeniu procesu legislacyjnego – niezależnie od tego, czy Prawo budowlane w takim kształcie będzie nam odpowiadało czy nie – musimy jako profesjonaliści odnaleźć się w nowej rzeczywistości i bezzwłocznie zaoferujemy szkolenia, które ułatwią dostosowanie się do nowych reguł.

Mam przekonanie o konieczności stałego przypominania o dużym obszarze obowiązków ciążących na inżynierach budownictwa wynikających z art. 61 i 62 ustawy Prawo budowlane, tj. o rzetelnym przeprowadzaniu okresowych przeglądów budowlanych. Kolejny raz proszę, żebyśmy zdawali sobie sprawę, jak ważne to są czynności i jak duże mają znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji wszystkich obiektów. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przystąpiła do sukcesywnego przygotowywania publikacji pomagających w prawidłowym wykonywaniu przeglądów. Ukazała się właśnie pierwsza część pt. Kontrole okresowe budynków – zalecenia, wymagania i problemy, którą prezentujemy w tej edycji Kwartalnika. Zamierzamy przygotowywać następne tomy, dotyczące kolejno innych rodzajów obiektów. Piszcie, proszę, czy to wydawnictwo spełnia Wasze oczekiwania i co trzeba zmodernizować lub uzupełnić.  (...)