Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Czwartek, 25 kwietnia 2019 r.25 kwietnia 2019 r. Godzina...09:48

Marka, Jarosława
  jutro: Marceliny, Marzeny

Statystyka

W tej chwili mamy
9 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 262

wczoraj: 711

wszystkie: 3694723
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Prenumerata czasopism naukowo-technicznych na 2019 r. PDF   Drukuj 

Ulgowa prenumerata czasopism naukowo-technicznych, określona w niniejszych zasadach, jest przeznaczona wyłącznie dla członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prenumerata polega na partycypacji w jej kosztach przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Członek Izby pokrywa koszt prenumeraty do dwóch wybranych przez siebie czasopism naukowo-technicznych w wysokości 4,00 zł za jeden numer czasopisma. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ponosi pozostały koszt prenumeraty.

Zamówienia ww. prenumeraty dokonuje się, poprzez wpłatę:

a) 48,00 zł (12 x 4,00 zł) w przypadku miesięcznika,

b) 24,00 zł (6 x 4,00 zł) w przypadku dwumiesięcznika,

c) 16,00 zł (4 x 4,00 zł) w przypadku kwartalnika,

na indywidualne numery kont członków ŁOIIB (te same, na które wpłacane są składki członkowskie na ŁOIIB).

 

Wpłaty na prenumeratę będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Na blankiecie wpłaty, w rubryce "TYTUŁEM" należy obowiązkowo wpisać słowo PRENUMERATA oraz literę (lub litery) przyporządkowane do zamawianego czasopisma (czasopism):

A "Inżynieria i Budownictwo" (miesięcznik)

B "Przegląd Budowlany" (miesięcznik)

C "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" (miesięcznik)

D "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" (miesięcznik)

E "Biuletyn INPE" (miesięcznik)

F "Drogownictwo" (miesięcznik)

G "Wiadomości Projektanta Budownictwa" (miesięcznik)

H "Wiadomości Naftowe i Gazownicze" (miesięcznik)

I "Gospodarka Wodna" (miesięcznik)

K "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne" (miesięcznik)

L "Technika Transportu Szynowego" (miesięcznik)

M "Polski Instalator" (miesięcznik)

N "Elektroinstalator" (miesięcznik)

O "Materiały Budowlane" (miesięcznik)

P "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie" (kwartalnik)

R "elektro.info" (miesięcznik)

S "Przegląd komunikacyjny" (miesięcznik)

T "Drogi Gminne i Powiatowe" (dwumiesięcznik)

U "Polskie Drogi" (miesięcznik) 

 

Prenumerata dwóch czasopism nie może obejmować tego samego tytułu.

Czasopisma zostaną wysłane na adresy korespondencyjne członków ŁOIIB.

Biuro ŁOIIB nie będzie wystawiać faktur za prenumeratę.