Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Wtorek, 17 lipca 2018 r.17 lipca 2018 r. Godzina...01:49

Anety, Bogdana
  jutro: Kamila, Szymona

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 31

wczoraj: 909

wszystkie: 3505102
(od 20 kwietnia 2004 r.)
XVI Krajowy Zjazd PIIB

W dniach 23-24 czerwca 2017 r. w Warszawie odbywał się XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obradom Zjazdu przewodniczył Andrzej Cegielnik – przewodniczący Lubuskiej OIIB. Tegoroczny zjazd jest ostatnim zjazdem sprawozdawczym w kadencji 2014-2018 (FOTO ).

Na tegoroczny XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB przybyło około dwustu delegatów ze wszystkich 16 izb okręgowych, reprezentujących prawie 116-tysięczną rzeszę członków, należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Na obrady zostali też zaproszeni m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z ministrem Andrzejem Adamczykiem na czele, Głównego Urząd Nadzoru Budowlanego, samorządów zawodowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych. Łódzką OIIB reprezentowali: Jan Boryczka, Beata Ciborska, Piotr Filipowicz, Wojciech Hanuszkiewicz, Urszula Jakubowska, Agnieszka Jońca, Ksawery Krassowski, Barbara Malec, Tadeusz Miksa, Jacek Szer, Danuta Ulańska, Jan B. Wójt.

- Obecny rząd liczy na szczery dialog z całym samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. Jestem przekonany, że działania, które możemy wspólnie podjąć dla wzmocnienia roli zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego, przyniosą zamierzony efekt. W pełni doceniamy znaczenie i wagę samorządu zawodowego, którego rolą jest rozwiązywanie problemów związanych z wykonywaniem zawodu, odpowiadanie na pojawiające się wyzwania i dbanie o standard etyczny członków izby – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

Wiceminister odczytał także list ministra Andrzeja Adamczyka (który gościł w drugim dniu zjazdu) do uczestników zjazdu. A. Adamczyk przypomniał, że w 2017 r. obchodzono piętnastą rocznicę powołania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W zainicjowanej przez samorząd debacie istotne miejsce zajął temat etyki i odpowiedzialności w zawodzie inżyniera. Minister A. Adamczyk ocenił, że podjęcie tej problematyki jest niezwykle istotne.

 

- Choć w codziennej pracy niewiele jest okazji do głębokiego namysłu nad tym zagadnieniem, to jest to materia kluczowa dla wykonywania zawodu zaufania publicznego. Mając na uwadze konieczność transparentnego działania Izby, związaną z przekazaniem samorządowi zawodowemu części zadań administracji publicznej, należy uznać tę inicjatywę za wyjątkowo wartościową. Podjęcie tej debaty odebrałem jako wyraz dbałości i troski o wzrost zaufania do zawodu inżyniera w życiu publicznym oraz jasny sygnał w kierunku podnoszenia standardów działań członków samorządu zawodowego – napisał A. Adamczyk do uczestników zjazdu.

Podczas obrad uczestnicy XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB wysłuchali sprawozdań organów statutowych Izby i ocenili działalność Krajowej Rady PIIB. Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium.

Podczas XVI Krajowego Zjazdu PIIB wręczono odznaczenia państwowe, odznaki honorowe PIIB oraz medale honorowe PIIB. Odznakę honorową „Za zasługi dla budownictwa” przyznano m.in. Markowi Stańczakowi, Andrzejowi Krzesińskiemu i Ryszardowi Mesowi z Łódzkiej OIIB, a Złotą Odznakę Honorową PIIB otrzymał także delegat ŁOIIB Jan Wójt.