Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Niedziela, 17 lutego 2019 r.17 lutego 2019 r. Godzina...19:04

Donata, Łukasza
  jutro: Symeona, Konstancji

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 451

wczoraj: 498

wszystkie: 3651085
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Ogólnopolskie spotkanie samorządów zawodowych

Kliknij aby powiekszyc 

6 czerwca br. w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się - z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (ŁPSZZP) - pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (FOTO | TVP | RADIO ŁÓDŹ | TUŁÓDŹ.COM)

Podobne Porozumienia, do funkcjonującego w Łodzi powstały już w ośmiu województwach: mazowieckim, opolskim, śląskim, podlaskim, małopolskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. Spotkanie w Łodzi było oficjalną zachętą do integracji przedstawicieli zawodów zaufania społecznego na poziomie regionów oraz próbą nawiązania stałej współpracy z przedstawicielami innych regionów. Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego przyjęli w Łodzi wspólne stanowisko o następującej treści:

 

Zebrani w Łodzi w dniu 6 czerwca 2018 r. przedstawiciele Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, reprezentujący:

 

1. Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie
2. Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
3. Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
4. Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
5. Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
6. Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
7. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

 

postanowili nawiązać współpracę w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na spotkaniu podmiotami w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów.

Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwoli uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne dotyczące samorządności zawodów zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów .