Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Środa, 27 maja 2020 r.27 maja 2020 r. Godzina...14:15

Juliana, Jana
  jutro: Augustyna, Jaromira

Statystyka

W tej chwili mamy
7 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 569

wczoraj: 1246

wszystkie: 3994702
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Wojewódzkie Święto Budowlanych 2018
W piątek 21 września br. środowisko budowlane województwa łódzkiego wraz zaproszonymi gośćmi zebrało się w Łódzkim Domu Kultury na swoim święcie. Święto Budowlanych obchodzone jest tradycyjnie we wrześniu. (Zobacz ZDJĘCIA) Jak zauważył prof. Zbigniew Kledyński - prezes Krajowej Rady PIIB - zawód inżyniera budownictwa nie jest związany tylko z murami czy tradycyjnymi materiałami budowlanymi, ale także z całą gamą skomplikowanych obiektów budowlanych, różnorodnych instalacji, sieci, a także rosnącymi oczekiwaniami odnośnie do funkcji budynków i budowli. Zawód inżyniera budownictwa obejmuje wiele skomplikowanych umiejętności, dotyczy bardzo szerokiej i różnorodnej wiedzy i to właśnie między innymi z tego powodu stał się zawodem zaufania publicznego. Święto budowniczych umożliwia zwrócenie uwagi na niezwykłą pracę tych wszystkich ludzi. Był to więc czas nagród, odznaczeń i wyróżnień oraz spotkań w koleżeńskiej atmosferze. Warto podkreślić, że w w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę obchodzimy także Europejski Rok Inżyniera Budownictwa oraz 90. rocznicę pierwszej w niepodległej Polsce regulacji prawnej dotyczącej polskiego budownictwa, w tym uprawnień budowlanych (16 lutego 1928 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o prawie budowlanym i zabudowie osiedli. Pani przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec przypomniała, że to wtedy w odniesieniu do osób posiadających uprawnienia budowlane z art. 364 pojawiła się po raz pierwszy nazwa "budowniczy".
Wojewódzkie Święto budowlanych objęli honorowym patronatem: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pan Norbert Książek, Wojewoda Łódzki pan profesor Zbigniew Rau, Prezydent Miasta Łodzi pani inżynier budownictwa Hanna Zdanowska, Marszałek Województwa Łódzkiego pan Witold Stępień oraz Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej pan Profesor Marek Lefik.  
Podczas uroczystości wręczono liczne odznaczenia branżowe. Złote Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali: Wojciech Drozdek, Andrzej Lipiński, Janusz Wisiński.
Srebrne Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali: Jarosław Bednarek, Tadeusz Bednarek, Piotr Borkiewicz, Jan Dawicki, Janusz Gagatek, Longin Grabarczyk, Jan Jarecki, Hanna Krzesińska i Zbigniew Kubiak, Edyta Kwiatkowska, Maria Lisowska, Adam Miśkiewicz, Anna Nowakowska, Witold Nykiel, Andrzej Potański, Henryk Więckowski, Andrzej Wybór. 

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” otrzymali: Józef Chełminiak, Andrzej Gorzkiewicz, Krzysztof Kopacz, Paweł Kisiel, Bogdan Krawczyk, Jacek Michalak.

Podczas uroczystości zostali również zaprezentowani laureaci XII edycji Konkursu im. profesora Władysława Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Konkurs współorganizowany jest przez: Oddział Łódzki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

W kategorii prac dyplomowych magisterskich laureatami I nagrody zostali: Katarzyna Prymont-Przymińska i Marcin Piczulski za pracę pt: „Klastry energii. Opracowanie narzędzia obliczeniowego służącego do modelowania aspektów energetycznych, ekonomicznych i środowiskowych w lokalnych obszarach bilansowania” (promotorem pracy jest dr inż. Konrad Witczak);

II miejsce przyznano ex aequo dwóm pracom: pierwsza praca w zespole Michała Lewandowskiego i Gniewka Mitoraja na temat: „Określenie mechanicznych i wytrzymałościowych cech betonu siarkowego i jego trwałości” (Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Renata Kotynia); druga praca Dawida Kubackiego na temat: „Projekt konstrukcji stalowej hali przemysłowej z antresolą” (promotorem pracy jest dr inż. Łukasz Supeł).

W Kategorii: prace dyplomowe inżynierskie pierwszego miejsca nie przyznano, a II miejsce zajął Robert Goluch za pracę pt. „Projekt drewnianej kładki pieszo-rowerowej” (Promotorzy pracy to mgr inż. Andrzej Zwolski i dr inż. Dariusz Zaręba). 

Podczas uroczystości ogłoszono również wyniki konkursu fotograficznego „Fotografujemy Budownictwo Województwa Łódzkiego 2018” ogłoszonego przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Do konkursu zgłoszono wiele bardzo ciekawych prac. Jury postanowiło, że: I miejsce zdobył Emil BarańskiII miejsce zdobyła Katarzyna Zuchmańska, a III miejsca zdobył Tomasz Mizerski. Jury postanowiło wyróżnić zdjęcia: Katarzyny Kleszcz, Sylwii Kowalskiej i Anny NowakowskiejZobacz nagrodzone zdjęcia

Podobnie jak u ubiegłym roku Oddział Łódzki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy okazji Święta Budowlanych gościnnie wręczy nagrodę dla zwycięzcy konkursu „Zbudowano w Łódzkiem. Budowa roku 2017”. Jest to cykliczny konkurs, który ma na celu promowanie najlepszych, zrealizowanych na terenie województwa łódzkiego obiektów budowlanych lub zadań inwestycyjnych. Spośród zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu prac, nagroda w kategorii budownictwo przemysłowe została przyznana Firmie KLIM-EKO 2, Sp. z o.o. za budowę: Budynku produkcyjno magazynowego ABB w Łodzi; Nagroda w Kategorii budownictwo mieszkaniowe została przyznana Firmie ATAL SA za budowę: POMORSKA PARK I. W imieniu KLIM-EKO 2 nagrodę w konkursie Budowa Roku odebrał Bartłomiej Pielesiek – dyrektor ds. kontraktów budowlanych, a w imieniu ATAL SA nagrodę odebrał kierownik budowy Wojciech Klemm.

W spotkaniu wzięło udział liczne grono inżynierów budownictwa oraz goście honorowi, w tym: senator RP Ryszard Bonisławski, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, prof. Zbigniew Kledyński - prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Marek Mazur - przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Agata Urban - kierownik Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, reprezentująca Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau, Bożena Ziemniewicz - wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, prof. Marek Lefik - dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ wraz z prodziekanami prof. Renatą Kotynią, dr. inż. Jakubem Miszczakiem i dr. inż. Michałem Gajdzickim, prof. Izabela Witońska - prodziekan Wydziału Chemicznego PŁ, Ilona Podwysocka - Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wiesława Szalast - przewodnicząca Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Zawodowego "Budowlani", Andrzej Świderski - Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi, Paweł Babij - prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz firmy Interservis, Jadwiga Kaczorowska - prezes Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, Jacek Michalak - wiceprezes Zarządu firmy ATLAS oraz Paweł Kisiel - członek Zarządu firmy ATLAS, Marcin Trojanowski - naczelnik wydziału kontroli rozpoznawczej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Przemysław Bodzak - przewodniczący Oddziału Łódzkiego PZITB, Tadeusz Gruszczyński - przewodniczący Oddziału Piotrkowskiego PZITB, Bogusława Gutowska - prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa, Andrzej Gorzkiewicz i Paweł Rózga - wiceprezesi Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Wojciech Wieloch ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Maria Kowalczyk - sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, Jarosław Kukliński - wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiej OIIB, Tadeusz Glapa - wiceprzewodniczący Lubelskiej OIIB, Radosław Sekunda - przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej OIIB, Tadeusz Sopata - z Rady Śląskiej OIIB, Jacek Sokalski - dyrektor Łódzkiego Domu Kultury. 
Spotkanie uświetnił koncert zespołu Samokhin Band.