Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...08:40

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 416

wczoraj: 889

wszystkie: 4493984
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Senat RP przekazał do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane

25 stycznia br. Senat RP przekazał do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w którym wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego o przeniesieniu przepisów o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15 wymagało wprowadzenia zmian w obowiązującej ustawie Prawo budowlane, polegających na przeniesieniu do ustawy przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych. Zmiana polega na przeniesieniu do ustawy przepisów obecnego rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, regulującego zakres uprawnień budowlanych.  

Jak informuje Polska Izba Inżynieów Budownictwa, w środę, 23 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej, podczas którego miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane, do którego przeniesiono przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych do ustawy – Prawo budowlane. W posiedzeniu tym z ramienia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyli: prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB oraz Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej oraz mecenas dr hab. Joanna Smarż.

Drugie i trzecie czytanie odbyło się 24 stycznia br. Podczas obrad Senatu odbyło się głosowanie nad zmianą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane. Za nowelizacją w kształcie zaproponowanym przez połączone senackie komisje: Ustawodawczą i Infrastrukturalną opowiedziało się 88 senatorów. Senat przyjął w ten sposób jednogłośnie i bez wnoszenia poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane i podjął uchwałę o wniesienie do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Proces legislacyjny w Senacie śledzić można na stronie internetowej: https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,85.html. (Żródło: PIIB)