Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...09:11

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 458

wczoraj: 889

wszystkie: 4494026
(od 20 kwietnia 2004 r.)
XVIII Zjazd Sprawozdawczy Łódzkiej OIIB

W sobotę 6 kwietnia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym RUBIN przy ul. Lodowej 94 w Łodzi odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŁOIIB, w którym wzięło udział 97 delegatów (na 108 uprawnionych). Nad sprawnym przebiegiem Zjazdu czuwało jego Prezydium, które pracowało w składzie: Urszula Jakubowska – przewodnicząca, Andrzej Masztanowicz i Przemysław Solarek – wiceprzewodniczący, Edyta Kwiatkowska i Tomasz Kluska – sekretarze. Przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady ŁOIIB w 2018 r., które zostało zatwierdzone przez delegatów, a Rada ŁOIIB uzyskala absolutorium.

Zjazd przyjął w sumie 15 uchwał, a do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 7 wniosków. Delegaci wyrazili również swoje zaniepokojenie próbami ustawowego stworzenia sztucznego podziału w budownictwie osób legitymujących się uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Jak zaznaczono w podjętej przez Okręgowy Zjazd ŁOIIB uchwale nr 14 w sprawie projektów oddzielnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa: „W naszym odczuciu całe środowisko budowlane wspólnie zmienia otaczającą nas przestrzeń i niezbędna jest jedna wspólna ustawa o architektach i inżynierach budownictwa. Proces inwestycyjny to nierozłączne działania architektów i inżynierów budownictwa. Sztuczny podział tych branż powoduje nakładanie i kolizje uprawnień, co może spowodować wydłużenie tego procesu oraz zmniejszenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych i budów". 

Jednym z honorowych gości XVIII Zjazdu ŁOIIB był pochodzący z Łodzi Marek Walicki, dyrektor Krajowego Biura PIIB w minionej kadencji, któremu Przewodnicząca Rady ŁOIIB podziękowała za bardzo dobrą współpracę z naszą Izbą.

Ponadto Zjazd uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in.: w imieniu Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Raua – Katarzyna Sudaj, kierownik Oddziału Orzecznictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w imieniu Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej – Małgorzata Kasprowicz, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, w imieniu Prezesa Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniewa Kledyńskiego – Dariusz Karolak, zastępca skarbnika Krajowej Rady PIIB, w imieniu Dziekana WBAIŚ PŁ prof. Marka Lefika – Jakub Miszczak, prodziekan ds. studiów stacjonarnych, adw. Jarosław Zdzisław Szymański, przewodniczący Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, w imieniu Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Andrzeja Świderskiego – Marta Bogoszewska, starszy inspektor pracy, Konrad Karmański, przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów, Marian Zdunek, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Władysław Szymczyk, prezes Zarządu Oddziału SEP w Łodzi. Zobacz FOTO