Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...08:34

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 407

wczoraj: 889

wszystkie: 4493975
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego

5 kwietnia 2019 r. w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie odbyło się III ogólnopolskie spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w ramach konferencji pn. „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego” zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów zawodowych: adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, rzeczników patentowych, doradców podatkowych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, lekarzy medycyny, lekarzy weterynarii oraz inżynierów budownictwa.

Wykład wprowadzający pt. „Wiele spojrzeń na wspólną sprawę – psychologiczne aspekty odpowiedzialności społecznej zawodów zaufania publicznego w świetle wyników sondażu członków samorządów zawodowych" (ZOBACZ) wygłosił psycholog społeczny i psycholog biznesu dr Leszek Mellibruda. 

Łódzką OIIB na warszawskiej konferencji reprezentował zastępca Przewodniczącej Rady Piotr Parkitny, a środowisko Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego reprezentowali: Jarosław Szymański, Paweł Stelmach, Aleksander Szymański i Paweł Czekalski.

W imieniu środowiska inżynierów budownictwa w panelach konferencyjnych udział wzięli: prof. Zbigniew Kledyński (Prezes Rady PIIB) oraz dr inż. Mieczysław Grodzki (z-ca Przewodniczącego Rady MOIIB) - zobacz relację PIIB

Podczas konferencji omówiono następujące kwestie: „Funkcje samorządu, stosowanie standardów etycznych mających wpływ na prestiż i autorytet samorządów w aspekcie odpowiedzialności społecznej” (panel I) oraz „Kierunki rozwoju w aspekcie przyszłości samorządności zawodowej” (panel II). Panele moderował Michał Dobrołowicz, dziennikarz radia RMF FM.

Burzliwa i wielowątkowa dyskusja wyrażała obawy o przyszłość samorządności zawodowej oraz troskę o pozycję i społeczny odbiór zawodów, które były reprezentowane na sali. Zgromadzenie nie podjęło stanowiska końcowego (oprac. P. Parkitny).