Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...08:04

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
4 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 365

wczoraj: 889

wszystkie: 4493933
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych

Kliknij aby powiekszyc 

W dniach 11-12 kwietnia 2019 roku odbyła się w Warszawie V Ogólnopolska Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pt. "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych" z tematem przewodnim  "Przebudowa istniejących obiektów budowlanych a projektowanie uniwersalne".

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec, zastępca  Przewodniczącej Rady ŁOIIB dr inż. Jacek Szer, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŁOIIB Piotr Filipowicz oraz przewodniczący Zespołu Rady ŁOIIB do Spraw Prawno Regulaminowych Bogdan Krawczyk. 

W skład Komitetu Naukowego Konferencji, któremu przewodniczył dr inż. Jacek Szer, weszli: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL, prof. dr hab. inż. Anna Halicka, dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT, prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, dr inż. Robert Geryło, prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, dr hab. inż. Bartosz Miller, prof. PRz, prof. dr hab. inż. Henryk Nowak.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu uczelni technicznych, m.in. Politechniki Warszawskiej, Rzeszowskiej, Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Techniki Budowlanej, Polskiego Centrum Akredytacji, Komendy Głównej Policji, urzędów wojewódzkich, samorządu inżynierów budownictwa, przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego. 

Konferencja składała się z czterech sesji obejmujących następujące grupy tematyczne: sesja I Utrzymanie i stany techniczne, sesja II Aspekty techniczne, sesja III Aspekty prawne i sesja IV Wyroby budowlane i technologie w budownictwie. Referat wiodący Konferencji na temat ocena istniejących konstrukcji budowlanych według normy ISO 134822-2010 wygłosiła prof. dr hab. inż. Anna Halicka. 

Sesja I obejmowała sześć referatów: 

 1. Przesądy i zwyczaje w budownictwie – zanikająca tradycja
 2. Ocena stanu technicznego istniejącej zabudowy jako element procesu realizacji nowej inwestycji
 3. Praktyczne problemy dotyczące utrzymania obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem okresowych kontroli.
 4. Wyzwania dla zarządców/ właścicieli obiektów hydrotechnicznych
 5. Podmioty zobowiązane do utrzymania obiektów mostowych
 6. Bezpieczeństwo  użytkowania  i utrzymania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

 

Sesja II obejmowała sześć referatów: 

 1. Ściany gipsowe w ochronie przeciwpożarowej budynków
 2. Wybrane problemy eksploatacji instalacji płynowych w budynkach
 3. Analiza wpływu elementów wyposażenia przejść dla zwierząt na ich efektywność
 4. Pomiary hałaśliwości nawierzchni drogowych
 5. Stan bezpieczeństwa budynków mieszkalnych w konstrukcji wielkopłytowej
 6. Balustrady w budynkach i poręcze w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania 

 

Sesja III obejmowała sześć referatów: 

 1. Formalno-prawne uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa w Polsce  w aspekcie eksploatacji mieszkalnych jednostek pływających
 2. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości w protokołach okresowych kontroli budynków
 3. Prawne aspekty nieuzasadnionych względami technicznymi  lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń wymagań dotyczących budynków mieszkalnych
 4. Małe wspólnoty mieszkaniowe w postępowaniu przed organem nadzoru budowlanego
 5. Żądania przedstawienia  ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części  (art.62 ust. 3  ustawy Prawo budowlane)
 6. Ochrona danych osobowych  a tablica informacyjna na placu budowy 

 

Sesja IV obejmowała cztery referaty: 

 1. Ocena wyrobów budowlanych w  zakresie bezpieczeństwa pożarowego na podstawie badan reakcji na ogień
 2. Przegląd i ocena wyrobów budowlanych badanych w zakresie  izolacyjności cieplnej
 3. Beton wyrobem budowlanym – aktualne uregulowania prawno - normowe
 4. Problemy dotyczące stosowania norm  zharmonizowanych  w świetle rozporządzenia (UE) nr 305/2011 na przykładzie normy  EN771-1:2011 +A1:2015. 

 

Konferencja była dobrze przygotowana i cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy prawie stuprocentowa frekwencja utrzymująca się aż do prezentacji ostatniego  referatu. Członkowie ŁOIIB zainteresowani przedstawioną wyżej problematyką mogą zgłaszać się do Działu Członkowskiego w celu uzyskania dostępu do materiałów konferencyjnych (oprac. Piotr Filipowicz)