Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...10:01

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 521

wczoraj: 889

wszystkie: 4494089
(od 20 kwietnia 2004 r.)
XVIII Krajowy Zjazd PIIB
                Kliknij aby powiekszyc
 Kliknij aby powiekszyc

 

W dniach 28-29 czerwca 2019 r. w Warszawie obradował XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W Zjeździe uczestniczyło 191 delegatów z szesnastu okręgowych izb (frekwencja 94,09%). Podczas obrad dokonano oceny działalności krajowych organów statutowych w 2018 r., a Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium. Dyskusje podczas Zjazdu zdominowała tematyka prac legislacyjnych, szczególnie tych dotyczących ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o architektach oraz inżynierach budownictwa. Zjazd przyjął stanowisko w tej sprawie, które zostanie przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zobacz FOTO

Prezes PIIB prof. Zbigniew Kledyński odniósł się do prac legislacyjnych dotyczących ustawy o architektach oraz inżynierach budownictwa. Nadmienił, że dyskutowano już pięć projektów osobnych ustaw o zawodach, a zestawienie samych propozycji definicji zawodów to wielostronicowa tabela.

Merytorycznie w tych sprawach powiedziano i napisano prawdopodobnie już wszystko, a pozamerytorycznie, często emocjonalnie, mówi się i pisze dużo za dużo. Nie jest lekiem na problemy urbanistyki i architektury ograniczanie roli inżynierów budownictwa. To nie inżynierowie są autorami pomysłu o dwóch odrębnych regulacjach, a wywołane przez ten pomysł perturbacje nie przyczyniają dobra wspólnego – podkreślił Z. Kledyński. 
Podczas Zjazdu odznaczono Medalami Honorowymi PIIB kol. Zbigniewa Miturę i kol. Andrzeja Myśliwca za ich wieloletnią działalność na rzecz samorządu zawodowego oraz branży budowlanej.
Wręczono również Złote i Srebrne Odznaki Honorowe PIIB. Złote Odznaki otrzymali: Zygmunt Meyer i Marian Zdunek, natomiast Srebrne Odznaki PIIB przyznano Iwonie Warzybok i Jerzemu Witczakowi. 

Nad sprawnym przebiegiem Zjazdu czuwało jego Prezydium w składzie: Wojciech Kamiński (Podlaska OIIB) – przewodniczący, Janusz Wójtowicz (Lubelska OIIB) i Wiesław Chojnacki (Pomorska OIIB) – wiceprzewodniczący, oraz Elżbieta Gabryś (Małopolska OIIB) i Jarosław Suchora (Podkarpacka OIIB) – sekretarze.

W Krajowym Zjeździe wzięli czynny udział delegaci ŁOIIB: Zygmunt Adamski, Jan Boryczka, Beata Ciborska, Piotr Filipowicz, Wojciech Hanuszkiewicz, Urszula Jakubowska, Agnieszka Jońca, Barbara Malec, Tadeusz Miksa, Piotr Parkitny, Jacek Szer, Danuta Ulańska. Pani dr inż. Danuta Ulańska uczestniczyła w pracach Komisji Uchwął i Wniosków, a Zygmunt Adamski był członkiem Komisji Skrutacyjnej Zjazdu. 

Gośćmi honorowymi XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB byli m.in. Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej; Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes Zarządu FSNT NOT; Jolanta Przygońska, prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów; Ryszard Trykosko, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; Krystyna Korniak-Figa, prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Jerzy Gumiński, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.