Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Środa, 27 października 2021 r.27 października 2021 r. Godzina...10:48

Sabiny, Iwony
  jutro: Tadeusza, Szymona

Statystyka

W tej chwili mamy
12 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 414

wczoraj: 830

wszystkie: 4497389
(od 20 kwietnia 2004 r.)
26. spotkanie izb i związków inżynierów budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej
Kliknij aby powiekszyc
 
Tegoroczne 26. spotkanie izb i związków inżynierów budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej odbywa się w Polsce w dniach 3–6 października. Miejscem spotkania są miasta Warszawa i Łódź, a głównym organizatorem jest Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
 
Współpraca pomiędzy izbami i związkami inżynierów budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej rozpoczęła się w 1994 roku. Początkowo było to sześć organizacji, a mianowicie: Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa (SKSI), Słowacki Związek Inżynierów Budownictwa (SZSI), Czeska Izba Autoryzowanych Inżynierów i Techników Budownictwa (ČKAIT), Czeski Związek Inżynierów Budownictwa (ČSSI), Węgierska Izba Inżynierów (MMK) oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Po powstaniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), w 2003 roku dołączyła ona do grona już istniejących organizacji w ramach Grupy V4. Przedstawiciele tych organizacji spotykają się corocznie, każdorazowo w innym kraju. Pierwsze spotkanie odbyło się w listopadzie 1994 roku w Bratysławie na Słowacji, a jego organizatorami były SKSI i SZSI. Dotychczas odbyło się dwadzieścia pięć spotkań, ostatnie w październiku 2018 roku w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Spotkania są także okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat aktualnej sytuacji izb i związków budowlanych oraz dyskusji o sprawach budownictwa w poszczególnych krajach Grupy V4 oraz możliwością prezentowania wspólnego stanowiska na forum państw UE.  
W czasie tych spotkań odbywały się często konferencje naukowo-techniczne o różnorodnej tematyce związanej z budownictwem, jak np.: „Budownictwo sakralne w krajach Grupy Wyszehradzkiej” (Kraków 2003), „Transport i sieci komunikacyjne w regionalnej współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej (Gyor 2004), „Rola izb i związków
budowlanych po przystąpieniu krajów Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej” (Liberec 2005), „Problemy energetyczne budownictwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej” (Topolčianki 2006), „Bezpieczeństwo w budownictwie w krajach Grupy Wyszehradzkiej” (Serock 2007), „Miasto i rzeka w krajach Grupy Wyszehradzkiej” (Szeged 2008), „Wdrożenie zmian w kształceniu inżynierów budownictwa” (Ostrava 2009), „Energia budynków na niebieskiej planecie” (Zuberec 2010), „Scenariusze energetyczne, harmonizacja sieci i bezpieczeństwo dostaw w krajach V4” (Budapeszt 2012), „BIM w budownictwie” (Gdańsk 2015), „European Project – Via Carpathia” (Budapeszt 2016), „Uznawanie kwalifikacji zawodowych” (Bańska Bystrzyca 2018). Wszystkie tematy omawiano wyłącznie w odniesieniu do krajów członkowskich Grupy V4.