Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 29 lutego 2020 r.29 lutego 2020 r. Godzina...08:17

Dobroniega, Romana
  jutro: Albina, Antoniny

Statystyka

W tej chwili mamy
5 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 241

wczoraj: 753

wszystkie: 3919387
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Inauguracja roku akademickiego w PŁ

Kliknij aby powiekszyc     Kliknij aby powiekszyc

 

9 października 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Politechnice Łódzkiej, jubileuszowego, ponieważ 75 lat temu powstała w Łodzi uczelnia techniczna. 

Rozpoczął się kolejny, jubileuszowy rok akademicki – 75 lat temu powstała Politechnika Łódzka. Inauguracja rozpoczęła się od przemarszu władz uczelni, Senatu i studentów pod pomnik prof. Bohdana Stefanowskiego, pierwszego rektora PŁ.
Wśród gości byli naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne uczelnie, przedstawiciele władz miasta i regionu, przemysłu i biznesu. W uroczystości wzięła także udział przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec.
Uroczyste ślubowanie złożyła grupa studentów przyjętych na pierwszy rok z najlepszymi wynikami w rekrutacji. Po raz pierwszy ślubowanie złożyło też 12 doktorantów z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.
W czasie uroczystości wręczono nagrody laureatom Konkursu na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej organizowanego przez Łódzką Radę SNT-NOT oraz Radę Uczelnianą FSNT NOT w PŁ. Za najlepszą Komisja uznała pracę magisterską mgr. inż. Stefana Cichosza z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników.
Liczną grupę uzdolnionej młodzieży wyróżniono tytułem Student Roku 2018/2019.
Tytuł Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej otrzymali (od lewej): prof. Maciej Pawlik, prof. Michał Tadeusiewicz, prof. Maciej Przanowski.
Wykład inauguracyjny Techniczne i społeczne aspekty technologii 5G wygłosił prof. Andrzej Krawczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, nawiązując do aktualnej w kontekście działań PŁ tematyki 5G oraz wskazując korzyści płynące z jej wdrożenia i obalając mity, jakie powstały dotyczące szkodliwego oddziaływania.
W tym roku zaczął obowiązywać nowy statut uczelni, zmieniona struktura organizacyjna oraz wiele nowych regulaminów. Na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce powstał nowy organ - Rada Politechniki Łódzkiej, do której zadań należy m.in.: opiniowanie projektu statutu, projektu strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni oraz zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora - po zaopiniowaniu przez senat. Przewodniczącym Rady Politechniki Łódzkiej jest Dariusz Szewczyk - członek Łódzkiej OIIB - prezes i redaktor naczelny Radia Łódź.