Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 29 lutego 2020 r.29 lutego 2020 r. Godzina...13:33

Dobroniega, Romana
  jutro: Albina, Antoniny

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 406

wczoraj: 753

wszystkie: 3919552
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Szkolenia powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego województwa łódzkiego
Kliknij aby powiekszyc     
 
5 listopada br. w siedzibie Łódzkiej OIIB odbyła się pierwsza część szkolenia powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego województwa łódzkiego z zakresu procedury pozwolenia na użytkowanie (Zobacz ZDJĘCIA).
O najczęstszych uchybieniach i nieprawidłowościach związanych z oddawaniem do użytkowania obiektów budowlanych stwierdzone przez łódzki WINB w wyniku przeprowadzonych kontroli organów stopnia powiatowego mówił Krzysztof Złotowski z Wydziału Inspekcji i Kontroli WINB. A o prowadzeniu postępowań administracyjnych – stany techniczne obiektów budowlanych – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane mówiły Aneta Wróblewska z Wydziału Orzecznictwa Prawnego WINB oraz Justyna Jabłońska - radca prawny WINB. Natomiast o zadaniach i problemach osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie w procesie oddawania obiektów do użytkowania mówili przedstawciele samorządu zawodowego inzynierów budownictwa (Piotr Parkitny i Bogdan Krawczyk z Łódzkiej OIIB).
W trakcie spotkania Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek wręczył Powiatowym Inspektorom dyplomy z okazji Jubileuszu 20-lecia nadzoru budowlanego, a przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec listy gratulacyjne wraz z pamiątkową publikacją o ŁOIIB. Z okazji 20-lecia nadzoru budowlanego Przewodnicząca Rady ŁOIIB wręczyła Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Medal Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Nadzoru Budowlanego w Łodzi kierowany przez mgr inż. arch. Jarosława Karolewskiego. Na seminarium szkoleniowe oprócz Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego i przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przybyli także: Norbert Książek - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Krzysztof Ciecióra - zastępca Wojewody Łódzkiego, Marek Jacek Michalak - dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ŁUW. Łódzką OIIB reprezentowali: przewodnicząca Barbara Malec, wiceprezesi Piotr Parkitny i Jacek Szer (Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w latach 2016-2017, od 2011 r. zastępca GINB) oraz licznie przybyli przedstawiciele organów ŁOIIB - Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowi Rzecznicy Odpwoiedzialności Zawodowej.