Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...09:15

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 461

wczoraj: 889

wszystkie: 4494029
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Szkolenia powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego województwa łódzkiego
Kliknij aby powiekszyc     
 
5 listopada br. w siedzibie Łódzkiej OIIB odbyła się pierwsza część szkolenia powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego województwa łódzkiego z zakresu procedury pozwolenia na użytkowanie (Zobacz ZDJĘCIA).
O najczęstszych uchybieniach i nieprawidłowościach związanych z oddawaniem do użytkowania obiektów budowlanych stwierdzone przez łódzki WINB w wyniku przeprowadzonych kontroli organów stopnia powiatowego mówił Krzysztof Złotowski z Wydziału Inspekcji i Kontroli WINB. A o prowadzeniu postępowań administracyjnych – stany techniczne obiektów budowlanych – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane mówiły Aneta Wróblewska z Wydziału Orzecznictwa Prawnego WINB oraz Justyna Jabłońska - radca prawny WINB. Natomiast o zadaniach i problemach osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie w procesie oddawania obiektów do użytkowania mówili przedstawciele samorządu zawodowego inzynierów budownictwa (Piotr Parkitny i Bogdan Krawczyk z Łódzkiej OIIB).
W trakcie spotkania Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek wręczył Powiatowym Inspektorom dyplomy z okazji Jubileuszu 20-lecia nadzoru budowlanego, a przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec listy gratulacyjne wraz z pamiątkową publikacją o ŁOIIB. Z okazji 20-lecia nadzoru budowlanego Przewodnicząca Rady ŁOIIB wręczyła Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Medal Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Nadzoru Budowlanego w Łodzi kierowany przez mgr inż. arch. Jarosława Karolewskiego. Na seminarium szkoleniowe oprócz Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego i przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przybyli także: Norbert Książek - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Krzysztof Ciecióra - zastępca Wojewody Łódzkiego, Marek Jacek Michalak - dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ŁUW. Łódzką OIIB reprezentowali: przewodnicząca Barbara Malec, wiceprezesi Piotr Parkitny i Jacek Szer (Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w latach 2016-2017, od 2011 r. zastępca GINB) oraz licznie przybyli przedstawiciele organów ŁOIIB - Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowi Rzecznicy Odpwoiedzialności Zawodowej.