Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...07:39

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 336

wczoraj: 889

wszystkie: 4493904
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Projekt ustawy zmieniającej Prawo budowlane przyjęty przez Radę Ministrów
W środę 6 listopada, na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Zasadnicza zmiana w art. 34, której szkodliwość PIIB wskazywała na etapie konsultacji, polegająca na wyłączeniu projektu technicznego (do wniosku o pozwolenie na budowę wymagane będzie dołączenie tylko części obecnego projektu budowlanego, tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany) może prowadzić do braku koordynacji architektury z konstrukcją, branżą elektryczną i sanitarną (projekt architektoniczny nie będzie zawierał projektu konstrukcji i instalacji). Jak wpłynie to na bezpieczeństwo uzytkowników? W naszej opinii sam projekt architektoniczny nie jest dokumentem, który zapewnia bezpieczne powstanie i użytkowanie obiektów.

Także proponowane uproszczenia wydają się być pozorne - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pisząc, że  inwestorzy będą załączać mniej dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę, nie informuje, że jeśli chodzi o objętość dokumentów, zabieg ten zwiększa objętość dokumentacji dołączanej do wniosku o pozwolenie na budowę, gdyż wymagane będą dodatkowe dokumenty, których obecnie inwestor nie ma obowiązku dołączać (np. oświadczenie o możliwości podłączenia do sieci cieplnej, czy dokument uprawnień budowlanych projektantów). Ponadto podział na trzy odrębne części projektu budowlanego skutkuje według nowych przepisów konieczność powielania tych samych dokumentów we wszystkich trzech częściach PB (obecnie dołącza się je w jednym wspólnym PB). Powielane będą również rysunki i części opisów w każdej z trzech odrębnych części PB.

Jakie będą dalsze losy ustawy? Projekt zostanie skierowany do Parlamentu, gdzie debatować nad nim będą posłowie i senatorowie.