Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...09:48

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 505

wczoraj: 889

wszystkie: 4494073
(od 20 kwietnia 2004 r.)
IX posiedzenie Rady ŁOIIB
12 grudnia 2019 r. w siedzibie ŁOIIB przy ul. Północnej 39 odbyło się IX w piątej kadencji posiedzenie Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Podczas posiedzenia omówiona została realizacja budżetu LOIIB za 11 miesięcy i prognoza roczna oraz przedstawiono prowizorium budżetu ŁOIIB na 2020 rok, które Rada zatwierdziła stosowną uchwałą. 

Podsumowano również XXVI Spotkanie Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4, które odbyło się w dniach 3-6 października 2019 r. w Łodzi i Warszawie i spotkało z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników.

W lutym 2020 r. odbędzie się trzecia konferencja ŁOIIB pt. "Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia". Wiceprzewodniczący Jacek Szer omówił program tej konferencji, z którym można się zapoznać TUTAJ.

W związku z organizacją XIX Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu ŁOIIB, który odbędzie się w kwietniu 2020 roku, przyjęto propozycję terminarza działań przygotowawczych oraz przedstawiona została propozycja Komitetu Organizacyjnego.

Rada zatwierdziła również szereg uchwał, m.in.: w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości zapomogi losowej i pośmiertnej na rok 2020 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania udziału członków Łódzkiej OIIB w wydarzeniach integracyjnych oraz w sprawie zmiany Regulaminu Zespołu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ds. Doskonalenia Zawodowego w zakresie zasad uczestnictwa w organizowanych przez ŁOIIB wycieczkach technicznych.

W punkcie dotyczącym bieżącej działalności Przewodnicząca Rady ŁOIIB poinformowała o szkoleniu PINB województwa łódzkiego, które odbyło się 5 listopada 2019 r. w Łodzi oraz naradzie szkoleniowej GUNB i WINB z członkami KSD, KROZ wraz z OROZ i OSD, które odbyło się 6 listopada 2019 r. w Warszawie. Wiceprzewodniczący Piotr Parkitny mówił o pracach Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którego kolejne spotkanie ma sie odbyć w styczniu 2020 r. w siedzibie ŁOIIB. Z dużym zainteresowaniem zebranych spotkała się informacja o przygotowywaniu książki i o kontrolach okresowych budynków, która powinna się ukazać już na początku 2020 roku.