Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 19 września 2020 r.19 września 2020 r. Godzina...06:32

Konstancji, Januarego
  jutro: Eustachego, Filipiny

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 233

wczoraj: 1381

wszystkie: 4105359
(od 20 kwietnia 2004 r.)
X posiedzenie Rady ŁOIIB

Kliknij aby powiekszyc 

5 marca 2020 r. w siedzibie Łódzkiej OIIB odbyło się X w piątej kadencji posiedzenie Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podczas zebrania omówiono m.in. realizację budżetu ŁOIIB za 2019 rok, przedstawiona również została opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego ŁOIIB za rok 2019. Rada zapoznała sie również z projektem budżetu ŁOIIB na 2020 rok, zatwierdzając go uchwałą. Przyjęto równiez sprawozdanie z dzialalności Rady ŁOIIB za 2019 rok oraz plan pracy Rady ŁOIIB na 2020 rok. Przewodniczący pozostałych organów ŁOIIB (Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowe-koordynator) przedstawili także krótko sprawozdania z działalności w minionym roku. 

W kolejnej części zebrania omówiony został stan realizacji wniosków delegatów z XVIII Okręgowego Zjazdu Łódzkiej OIIB. Rada zatwierdziła uchwały Prezydium (dotyczące m.in. dofinansowania członkom ŁOIIB różnych form doskonalenia zawodowego, działalności samopomocowej oraz przyznania Medalu ŁOIIB) oraz przyjęła uchwały Rady ŁOIIB. Omówiono także stan przygotowań do zbliżającego się XIX Zjazd ŁOIIB oraz przygotowane dokumenty zjazdowe.

Podsumowana także została III Konferencja Łódzkiej OIIB pt. "Nowoczesne technologie w budownictwie - wybrane zagadnienia", która odbyła się w dniach 20-21 lutego br. w Łodzi, w powiązaniu z Targami Budownictwa i Nieruchomości INTERBUD. Konferencja spotkała sie z dużym zainteresowaniem i była źródłem nowej wiedzy dla inżynierów. Rada wysłuchała również informacji na temat działalności Koła Seniora i propozycji zmiany regulaminu Koła Seniora ŁOIIB polegającej przede wszystkim na obniżeniu dolnej granicy wiekowej przynależności członków Klubu. Wysłuchano równiez informacji na temat zmian legislacyjnych w zakresie prawa budowlanego a członkowie Rady wzięli czynny udział w dyskusji na ten temat.

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc 

Kliknij aby powiekszyc