Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 4 kwietnia 2020 r.4 kwietnia 2020 r. Godzina...13:43

Wacława, Izydora
  jutro: Wincentego, Ireny

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 492

wczoraj: 829

wszystkie: 3951501
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Ciekawe szkolenia ON-LINE

Polecamy bardzo ciekawe SZKOLENIA ON-LINE przygotowane dla wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przez Mazowieckią Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa:

 

7 kwietnia 2020 r. godz. 11.00 - TARCZA ANTYKRYZYSOWA I UMOWY CYWILNOPRAWNE W DOBIE EPIDEMII - mec. Romana Pietruk - ZAPISY

Program:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - z jakich rozwiązań może skorzystać pracownik, pracodawca i samozatrudniony?

1. przegląd zastosowanych rozwiązań w ramach pakietu ustaw antykryzysowych

2. zwolnienie ze składek ZUS

3. odroczenie płatności składek ZUS lub rozkładanie na raty

4. świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

5. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

6. czas pracy nowe przepisy 

7. umowa zlecenia umowa o działo w czasie epidemii

UMOWY CYWILNOPRAWNE - najważniejsze problemy wywołane przez epidemię

1. nowe regulacje w ramach tzw. pakietu antykryzysowego ingerujące w realizację obowiązujących umów

2. zwalnianie z naliczania kar umownych

3. klauzula siły wyższej

4. klauzula zmiany okoliczności

5. klauzula rewizji ceny

6. nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych

7. odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

8. zaliczka i zadatek, przedpłata, itd.

9. kary umowne, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, weksel

10. ubezpieczanie i gwarancja bankowa, akredytywa

11. cesja wierzytelności, potrącenie, itd.

12. odsetki za opóźnienie w trakcjach handlowych po nowelizacji 2020 roku

13. umowa o roboty budowlane a epidemia

14. umowy najmu czynsze, itd.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 

9 kwietnia 2020 r. godz. 11.00 - DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - Jakub Kornecki (radca prawny) ZAPISY

Program:

1. Ogólne znaczenie decyzji środowiskowych dla procesu budowlanego.

2. Nowelizacja z dnia 19 lipca 2019 r.  - przepisy przejściowe.

3. Cel wprowadzanych zmian.

4. Likwidacja postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby oos.

5. Zmiany we właściwości organów.

6. Kiedy uzgodnienie, a kiedy opinia?

7. Zmiany w załącznikach do wniosku.

8. Zmiany w procedurze wydłużenia ważności decyzji.

9. Ustalenie kręgu stron po nowemu.

10. Doręczenia po nowelizacji.

11. Zawieszenie postępowania.

12. Przesłanki odmowy wydania decyzji.

13. Kryteria dla autorów raportu.

14. Zmiana w KPA w związku z RODO.

15. Uwagi ogólne na temat postępowań.

16. Pytania i dyskusja.

 

16 kwietnia 2020 r. godz. 16:00 - ODDAWANIE DO UŻYTKU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. ISTOTNE I NIEISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO I POZWOLENIA NA BUDOWĘ - dr inż. Jerzy Dylewski - ZAPISY

 

 

ZAPISY pod linkiem: https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online (decyduje kolejność zgłoszeń)
 

Podanie prawidłowego i pełnego numeru członkowskiego umożliwi uzyskanie zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zaświadczenie będzie umieszczone Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na portalu członkowskim Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.