Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Niedziela, 11 kwietnia 2021 r.11 kwietnia 2021 r. Godzina...23:15

Leona, Filipa
  jutro: Juliusza, Wiktora

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 771

wczoraj: 856

wszystkie: 4290314
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Harmonogram szkoleń
Zapraszamy do udziału w proponowanych szkoleniach on-line oraz wyjściach technicznych

  

3 kwietnia 2021 r. od godz. 10.00 do 10 kwietnia 2021 r. do godz. 22.00Pozwolenie na budowę jako podstawowy tryb uzyskania zgody budowlanej - RETRANSMISJA

Wykładowca:  Elżbieta Bartman-Cupryś, Biuro PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
6 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00 do 17 kwietnia 2021 r. do godz. 22.00BHP w budownictwie oraz legalność zatrudnienia obcokrajowców - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr Dagmara Kupka

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
9 kwietnia 2021 r. od godz. 9.00 do godz. 14.00Badania i pomiary instalacji elektrycznych - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: mgr inż. Karol Kaczmarek, Arkadiusz Koralewski

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
9 kwietnia 2021 r. od godz. 16.00 do godz. 18.00Najpiękniejsze miasta portowe średniowiecznej Europy - Dalmacja, cz. II - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Prof. Rafał Eysymontt

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
9 kwietnia 2021 r. od godz. 17.00 do godz. 19.30Gaz ziemny: sieci, instalacje, przyłącza oraz punkty redukcyjno-pomiarowe - WIDEOKONFERENCJA NA PLATFORMIE WEBEX

Wykładowca: Marek Robocień

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  platforma Webex
10 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00 do godz. 22.00Ekologiczna koncepcja odwodnienia dla terenów zurbanizowanych. Atlas deszczowy Panda - RETRANSMISJA

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
13 kwietnia 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00Doświadczenia realizacji inwestycji drogowych na podstawie Specustawy drogowej oraz Prawa budowlanego - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: mgr inż. Marek Więckowski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
13 kwietnia 2021 r. od godz. 16.00 do godz. 20.00Zapewnienie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach kubaturowych - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Dariusz Rałowski, Biuro PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
14 kwietnia 2021 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00Praktyczne aspekty prowadzenia dziennika budowy, dziennik budowy jako dokument urzędowy, prywatny - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: mec Aleksandra Bednorz, Serwis ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
14 kwietnia 2021 r. od godz. 16.00 do godz. 19.00Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Maria Tomaszewska - Pestka

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
15 kwietnia 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00Obowiązki i prawa projektanta budowlanego - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
15 kwietnia 2021 r. od godz. 16.00 do godz. 19.30Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca:  Julian Wiatr, Serwis ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
16 kwietnia 2021 r. od godz. 12.00 do godz. 15.00Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej cz I. - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Pomorska OIIB, st. kpt. mgr inż. poż. Mateusz Pytel

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
17 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00 do godz. 22.00

Beton - zasady doboru, badania nieniszczące  z I. - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Maciej Gruszczyński

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
19 kwietnia 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00Proces zmian PB w w ostatnim półroczu z punktu widzenia uczestników procesu inwestycyjnego - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Jolanta Szewczyk - Radca prawny

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
20 kwietnia 2021 r. od godz. 16.00 do godz. 19.00Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów biurowych i użyteczności publicznej - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Krzysztof Wincencik

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
22 kwietnia 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00Zasady sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych nN - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: prof. nadzw. dr hab inż. Stanisław Czapp

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Podanie prawidłowego i pełnego numeru członkowskiego umożliwi uzyskanie zaświadczenia o udziale z zajęciach. Zaświadczenie będzie umieszczone na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na portalu członkowskim Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.