Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Środa, 27 maja 2020 r.27 maja 2020 r. Godzina...14:39

Juliana, Jana
  jutro: Augustyna, Jaromira

Statystyka

W tej chwili mamy
9 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 606

wczoraj: 1246

wszystkie: 3994739
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Ciekawe szkolenia ON-LINE

Polecamy bardzo ciekawe SZKOLENIA ON-LINE (pełna lista TUTAJ) przygotowane dla wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych transmisji szkoleń on-line, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Polecamy także inne dostępne formy doskonalenia zawodowego (Zobacz). 

  

DataTytuł szkoleniaRejestracja
27 maja 2020
godz. 16.00-20.00

Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie- działania chroniące przed roszczeniami osób trzecich; dziennik budowy jako dowód w postępowaniach, błędy projektowe a terminy wykonania robót budowlanych

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
28 maja 2020
godz. 10.00-14.00

Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania nowych oraz przeprojektowywania istniejących budynków

Prelegent: st. bryg. mgr inż. Mariusz Karolczyk 

Organizator:  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie 
28 maja 2020
godz. 14.00-18.00

Konstruktywna informacja zwrotna i egzekwowanie zadań - Akademia Menadżera

Prelegent: Piotr Sajewicz - HIGH5 Group

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

 

29 maja 2020
godz. 11.00-15.00

Tarcza Antykryzysowa - rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilno-prawne

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
2 czerwca 2020 godz. 10.00-14.00

Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
2 czerwca 2020 godz. 16.00-20.00

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – znaczenie specyfikacji w procesie inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, najczęściej popełniane błędy

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

 

 

3 czerwca 2020 godz. 11.00-15.00

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w świetle ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem nowelizacji z 2020 r., a także specustawy drogowej

Prelegent: mgr inż. Tomasz Radziewski

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
4 czerwca 2020 godz. 11.00-15.00

Automotywacja - skuteczne metody na realizację swoich celów

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
8 czerwca 2020 godz. 11.00-13.30

Cyfryzacja procesów budowlanych na przykładzie rozwiązań Trimble - szkolenie z firmą Construsoft

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
9 czerwca 2020 godz. 10.00-14.00

Ustawa Prawo zamówień publicznych aktualnie obowiązująca dla inwestorów i wykonawców robót budowalnych

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
9 czerwca 2020 godz. 15.10-17.00

Cyfryzacja procesów budowlanych na przykładzie rozwiązań Trimble - szkolenie z firmą Construsoft

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

 

10 czerwca 2020
godz. 10.00-14.00

Geodezyjna obsługa inwestycji po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy Prawo budowalne

Prelegent: Mirosław Puzia (geodeta uprawniony, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego)

Organizator:  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa   

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie 
15 czerwca 2020
godz. 10.00-12.00

Urządzenie piorunochronne z wykorzystaniem elementów naturalnych - uproszczenia w procesie inwestycyjnym

Organizator:  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
15 czerwca 2020
godz. 13.00-17.00

Dobre praktyki w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
16 czerwca 2020 godz. 11.00-15.00

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

Prelegent: Maria Tomaszewska - Pestka Agencja Wyłączna Ergo Hestii

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
16 czerwca 2020 godz. 16.10-20.00

USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

 

17 czerwca 2020
godz. 10.00-14.00

Nowelizacje ustawy Prawo budowlane w 2020 r.

Prelegent: Tomasz Radziewski 

Organizator:  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa   

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie 
18 czerwca 2020
godz. 11.00-13.00

Nowelizacja ustawy - Prawo budowlane

Prelegent: Justyna Jabłońska radca prawny

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie

18 czerwca 2020

godz. 14.00-18.00

Inżynier w nowej sytuacji rynkowej

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
19 czerwca 2020
godz. 10.00-14.00

Podstawy akustyki

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
22 czerwca 2020
godz. 16.00-20.00

Wykonawca robót budowlanych jego pozycja w procesie budowlanym; podstawy odpowiedzialności, relacje z kierownikiem budowy

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
23 czerwca 2020
godz. 10.00-12.00

Beton wodonieprzepuszczalny

Prelegent: mgr Maciej Rokiel

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
23 czerwca 2020
godz. 13.00-17.00

Dokumentacja budowy, jako dowód w postępowaniu w zakresie pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
25 czerwca 2020
godz. 11.00-15.00

Wymagania ochrony ppoż. określone w krajowych i europejskich przepisach o ochronie przeciwpożarowej, przy projektowaniu i eksploatacji obiektów budowlanych, w tym użyteczności publicznej

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
25 czerwca 2020
godz. 16.00-20.00

Komunikacja kryzysowa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
1 lipca 2020 godz. 10.00-13.00

Systemy ETICS - warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Prelegent: mgr Maciej Rokiel 

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
2 lipca 2020 godz. 10.00-13.00 

Nowoczesne metody hydroizolacji i stabilizacji głębokich wykopów budowlanych za pomocą neutralnych środowiskowo nanospoiw

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie

 

Podanie prawidłowego i pełnego numeru członkowskiego umożliwi uzyskanie zaświadczenia o udziale z zajęciach. Zaświadczenie będzie umieszczone Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na portalu członkowskim Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.