Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...08:00

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 361

wczoraj: 889

wszystkie: 4493929
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ w czołówce!
Kliknij aby powiekszyc
 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ w czołówce najlepszych!! Jak informują Władze Wydziału: "Miło jest nam poinformować, że współpraca Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, przy tworzeniu nowych programów studiów, przynosi wymierne efekty. W ostatnim okresie zgłosiliśmy udział naszego Wydziału w kilku konkursach i rankingach, działania te zakończyły się pomyślnie w każdym z tych przypadków. 

 

Dzięki pracy dydaktycznej i organizacyjnej jaką wykonano w ostatnich latach, w roku 2018 kierunek Architektura uzyskał certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), a w następnym roku takie samo wyróżnienie uzyskał kierunek Budownictwo. Obie te akredytacje zostały przyznane na pięć lat, tym samym znaleźliśmy się w gronie jedynie czterech uczelni technicznych w Polsce, które mogą się pochwalić takim certyfikatem dla kierunku Architektura oraz wśród siedmiu dla kierunku Budownictwo (http://www.kaut.agh.edu.pl/akredytacja/aktualne-akredytacje/). ENAEE to organizacja europejska zajmująca się kształceniem inżynierów. Jednym z działań ENAEE jest nadawanie programom kształcenia europejskiego certyfikatu, potwierdzającego wysoki poziom kształcenia oraz zgodność z przyjętymi w Europie i świecie normami dotyczącymi programu studiów inżynieryjnych (EUR-ACE®). System EUR-ACE® jest rozpoznawany na całym świecie i ułatwia mobilność zarówno akademicką, jak i zawodową. 

Wspomniane wyżej akredytacje dały nam możliwość awansu w wielu rankingach. Przypomnijmy tylko, że w roku 2019 kierunek Budownictwo awansował w ogólnopolskim rankingu Perspektyw z ósmego miejsca na piąte. Kierunek Architektura w tym samym rankingu obronił szóstą pozycję z lat ubiegłych (http://engineering.perspektywy.pl/2019/). 
W marcu 2020 roku, Dziekan Wydziału BAiIŚ odebrał certyfikat akredytacyjny przyznany w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”, dla kierunku Budownictwo - studia II stopnia (http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-98). Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs ten służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków studiów na polskich uczelniach. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Uczestników Konkursu ocenia Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.
W ostatnich dniach ukazała się najnowsza edycja Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank – European Ranking of Engineering Studies przygotowana przez Fundację Perspektywy we współpracy z Foundation for the Development of the Education System – FRSE, w którym kierunek Budownictwo realizowany na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej znalazł się na wysokim, trzecim miejscu. Celem rankingu jest ocena potencjału, innowacyjności badań, sposobu nauczania, współpracy i transferu wiedzy szkół wyższych kształcących na studiach o profilu inżynierskim w państwach, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku. W przypadku kierunku budownictwo (civil engineering) ocenie podlegało 47 uczelni z 11 państw Europy 
Projekt EngiRank jest realizowany we współpracy z takimi organizacjami jak IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG), European Federation of National Engineering Associations (FEANI), European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).
Liczymy, że dzięki dalej rozwijanej współpracy z przedstawicielami przemysłu uda nam się jeszcze lepiej kształcić naszych przyszłych inżynierów budownictwa, instalatorów i architektów, a to przełoży się na kolejne akredytacje i awanse w rankingach." 

 

Gratulujemy serdecznie!