Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Piątek, 22 stycznia 2021 r.22 stycznia 2021 r. Godzina...12:55

Anastazego, Wincentego
  jutro: Ildefonsa, Rajmunda

Statystyka

W tej chwili mamy
15 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 635

wczoraj: 991

wszystkie: 4214386
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Nowelizacja Prawa budowlanego weszła w życie

19 września 2020 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Pobierz) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471). Dla ułatwienia śledzenia wprowadzonych w Prawie budowlanym zmian, przekazujemy Państwu tekst ujednolicony ustawy Prawo budowlane (Pobierz)gdzie kolorem czerwonym zaznaczono zmiany wynikające z ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.

Polecamy Państwa uwadze lekturę artykułu Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, gdzie znajdują się skrótowe informacje na temat najistotniejszych zmian oraz PORADNIK informujący o tym, jak poruszać się w zapisach nowej ustawy Prawo budowlane po uchwalonych zmianach, przygotowany przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB.  

Przypominamy również odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Roberta Nowickiego (Pobierz) na pismo prof. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa PIIB,  z 13 lutego 2020 r. w sprawie wyjaśnienia art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczącego oświadczenia projektanta o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. W środowisku projektantów i organów administracji architektoniczno-budowlanej  istniały wątpliwości, kto konkretnie powinien to oświadczenie składać.  Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj. 

Przyjęte zmiany burzą dotychczasowy tryb opracowywania projektów, ograniczając część podlegającą zatwierdzeniu i będącą podstawą do pozwolenia na budowę tylko do projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego, a spychając projekty konstrukcji i instalacji do projektu wykonawczego (art. 34). Wielki wysiłek włożony w przekonywanie autorów tych zmian zaowocował co prawda wprowadzeniem kilku ważnych dla nas poprawek, zwyciężał jednak populistyczny argument, że zmiany spowodują przyspieszenie procesu inwestycyjnego, nie bacząc na merytoryczne uwagi, wskazujące na zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania. Ustawa dokonuje m.in. istotnego podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny.

Szkoda, że krytyczna ocena niektórych zapisów, zgłaszana przez nasz samorząd zawodowy, nie została uwzględniona – por. Stanowisko Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Pobierz). 

Warto dodać, że 18 września br. w Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Pobierz)a na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ukazało się wyjaśnienie w sprawie okresu przejściowego dotyczącego projektów budowlanych.  

 

Pobierz: