Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Piątek, 22 stycznia 2021 r.22 stycznia 2021 r. Godzina...11:28

Anastazego, Wincentego
  jutro: Ildefonsa, Rajmunda

Statystyka

W tej chwili mamy
18 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 531

wczoraj: 991

wszystkie: 4214282
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Barbara Malec (1944-2020)
Przewodncząca Rady ŁOIIB
śp. 
mgr inż. Barbara Malec (1944–2020)
 
 
Na zawsze w naszej pamięci.
 
Kliknij aby powiekszyc
 
Non omnis moriar... 

13 października 2020 r. odeszła od nas nagle mgr inż. Barbara MALEC – Przewodnicząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, związana z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa od początku jego istnienia, delegat na okręgowe i krajowe zjazdy ŁOIIB we wszystkich kadencjach, uczestniczka prac Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Była Członkiem Honorowym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, organizatorką i wieloletnią przewodniczącą Oddziału PZITB w Piotrkowie Trybunalskim, przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITB. Ceniony rzeczoznawca i inżynier, Osoba o wielkim sercu i niezwykłej energii, zaangażowana w pracę zawodową i społeczną. 

 

BARBARA MALEC (1944–2020) ukończyła w 1967 r. Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej z tytułem magistra inżyniera budownictwa. Uzyskała uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego w tej specjalności. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę zawodową, która była jej pasją kontynuowaną do ostatnich dni. 

Od 1974 r. oddana pracy społecznej w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zorganizowała Oddział PZITB w Piotrkowie Trybunalskim, pełniąc przez 20 lat funkcję jego przewodniczącej. Była także członkiem Zarządu Głównego PZITB, a następnie przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego. We wrześniu br., na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (11–13 września 2020 r.) przyznano Jej zaszczytną godność Członka Honorowego PZITB.

Z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa związana od początku jego istnienia. Uczestniczyła w pracach Międzystowarzyszeniowego Komitetu Organizacyjnego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jako członek Łódzkiej OIIB od 2002 r. brała udział w pracach Prezydium i Rady ŁOIIB. Od 2009 r. pełniła funkcję wiceprezesa Łódzkiej OIIB, a w 2014 roku została wybrana na przewodniczącą Rady Łódzkiej OIIB i funkcję tę pełniła także w bieżącej kadencji.

Aktywnie działała w samorządzie zawodowym jako delegat Łódzkiej OIIB na okręgowe i krajowe zjazdy we wszystkich kadencjach. Była członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w I i II kadencji, a od 2010 r. członkiem Krajowej Rady PIIB (w III kadencji także członkiem Prezydium Krajowej Rady PIIB).

 

Jej odejście to wielka strata dla środowiska budowlanego i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 października br. o godz. 10.30 na cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim.