Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...09:45

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 502

wczoraj: 889

wszystkie: 4494070
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Prezydium Rady ŁOIIB (14 stycznia 2021 r.)

Kliknij aby powiekszyc

 

14 stycznia 2021 r. odbyło się w trybie online XIX w V kadencji posiedzenie Prezydium Rady ŁOIIB pod przewodnictwem dr. hab inż. Jacka Szera, prof. PŁ, p.o. przewodniczącego Rady ŁOIIB. Podczas spotkania zebrani uzyskali informację na temat sprawozdań Rady i jej zespołów oraz pozostałych organów z działalności w 2020 roku, a Skarbnik Rady ŁOIIB Cezary Wójcik przedstawił informację dotyczącą stanu finansów na koniec 2020 roku. Omówiono także realizację wniosków zjazdowych zgłoszonych w minionym roku. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej poinformował o sesjach egzaminacyjnych planowanych w bieżącym roku oraz stanie zaawansowania prac z tym związanych.

W kolejnej części spotkania pp. Danuta Ulańska, Cezary Wójcik i Renata Włostowska przedstawili plany dotyczące działalności wydawniczej oraz przebudowy strony internetowej Łódzkiej OIIB. Oprócz bieżących prac związanych z wydawaniem kolejnych numerów "Kwartalnika Łódzkiego" obecnie w przygotowaniu są trzy pozycje książkowe, w tym dwie dotyczące kontroli okresowych oraz jedna w zakresie projektowania konstrukcji według Eurokodów. Trwają prace nad nową, bardziej nowoczesną i funkcjonalną stroną internetową ŁOIIB, która szczególnie w okresie pandemii, wraz z innymi mediami społecznościowymi, stała się bardzo ważnym kanałem komunikacyjnym.

Podczas zebrania dyskutowano również na temat przygotowań do Zjazdu ŁOIIB (spotkanie organizacyjne planowane jest w lutym), działalności placówek terenowych ŁOIIB w 2021 roku (w spotkaniu uczestniczyli organizatorzy PT), planowanych konkursów dla członków ŁOIIB. Pan Jacek Szer poinformował również zebranych o podziękowaniach, jakie wpłynęły w związku z działalnością samopomocową naszej Izby oraz o stanowisku ZZ Budowlani w sprawie ochrony pracowników w czasie epidemii COVID-19.