Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Czwartek, 25 lutego 2021 r.25 lutego 2021 r. Godzina...05:02

Wiktora, Cezarego
  jutro: Mirosława, Aleksandra

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 132

wczoraj: 1016

wszystkie: 4246042
(od 20 kwietnia 2004 r.)
GEOTECHNIKA - badanie podłoża budowli
GEOTECHNIKA: BADANIE PODŁOŻA BUDOWLI 
 
Instytut PWN zaprasza w ramach Akademii Eksperta Budownictwa na cykl szkoleń dr. hab. inż. Tomasza Godlewskiego, prof. ITB z zakresu badań polowych:
24 lutego – Europejskie standardy i aspekty prawne badań terenowych;
24 marca – Zastosowanie sondowań w identyfikacji parametrów podłoża;
28 kwietnia – Praktyczne wykorzystanie metod polowych w projektowaniu geotechnicznym.
Szczegółowe informacje na temat programu, kosztów i rejestracji są dostępne TUTAJ

 

 

24 lutego – Europejskie standardy i aspekty prawne badań terenowych

W przypadku każdej inwestycji powinien powstać projekt architektoniczno-budowlany zawierający informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego w kontekście ustalonych warunków gruntowo-wodnych.

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • jak przeprowadzać badania podłoża, zgodnie z Eurokodem 7 i przepisami krajowymi,
  • jaką metodę badań podłoża przyjąć w zależności od kategorii geotechnicznej i oczekiwanych parametrów geotechnicznych,
  • jak poprawnie interpretować wyniki badań.

 

24 marca – Zastosowanie sondowań w identyfikacji parametrów podłoża

Sondowania geotechniczne służą do charakterystyki podłoża gruntowego w warunkach ich naturalnego występowania (in situ). Są pomocne w określaniu układu warstw, mogą wskazywać strefy osłabień, ale przede wszystkim wykonywane są w celu ustalenia parametrów geotechnicznych na podstawie rejestrowanych oporów penetracji określanych za pomocą różnych technik i końcówek pomiarowych.

Standardem wykonywanym w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia są niewątpliwie sondowania statyczne. Równie istotne (w określonych warunkach) są też sondowania dynamiczne i obrotowe.

Biorąc udział w szkoleniu:

  • poznasz przykłady zastosowań wybranych metod sondowań,
  • dowiesz się, jak interpretować wyniki z wykorzystaniem wypracowanych „kluczy interpretacyjnych” w oparciu o doświadczenia lokalne.

 

28 kwietnia – Praktyczne wykorzystanie metod polowych w projektowaniu geotechnicznym

Wszystkie wymagane prawem etapy badań podłoża budowli realizowane są zazwyczaj na potrzeby projektu budowlanego. Jednak przyjęcie błędnych założeń na tym etapie może prowadzić do obniżenia jakości budowanego obiektu lub wręcz katastrofy budowlanej.

Podczas szkolenia poznasz:

  • metody oznaczania sztywności podłoża,
  • możliwości wykorzystania wyników z metod polowych.