Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Środa, 27 października 2021 r.27 października 2021 r. Godzina...11:23

Sabiny, Iwony
  jutro: Tadeusza, Szymona

Statystyka

W tej chwili mamy
9 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 433

wczoraj: 830

wszystkie: 4497408
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Rada ŁOIIB (11 marca 2021 r.)
Kliknij aby powiekszyc
 
11 marca 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Rady ŁOIIB. W pierwszej części omówiono tematy przygotowane na posiedzenie Rady, a w kolejnej przeprowadzono głosowania nad uchwałami.
Rada przyjęła uchwałę w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Łódzkiej OIIB, który ma się odbyć od godz. 11.00 w dniu 18 kwietnia 2021 r. do godz. 11.00 w dniu 20 kwietnia 2021 r., przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.

Omówiono także między innymi realizację budżetu za 2020 rok, opinię biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego ŁOIIB za rok 2020 oraz projekt budżetu na 2021 rok. Zatwierdzone zostało sprawozdanie z działalności Rady ŁOIIB w 2020 roku oraz przyjęto ramowy plan pracy na 2021 rok. Wysłuchano także informacji Przewodniczących pozostałych organów ŁOIIB z działalności w minionym roku. Omówiono realizację wniosków delegatów z XIX Okręgowego Zjazdu ŁOIIB i tych zgłoszonych przez delegatów ŁOIIB na Krajowym Zjeździe PIIB. Rada ŁOIIB zatwierdziła również szereg uchwał.