Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Środa, 27 maja 2020 r.27 maja 2020 r. Godzina...14:05

Juliana, Jana
  jutro: Augustyna, Jaromira

Statystyka

W tej chwili mamy
7 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 552

wczoraj: 1246

wszystkie: 3994685
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Zaświadczenia w formie elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że od IV kwartału br. planowane jest uruchomienie serwisu internetowego pozwalającego na uzyskanie przez członków PIIB elektronicznych wersji oryginalnych zaświadczeń o przynależności do Izby. Każdy czynny członek będzie mógł pobrać swoje aktualne zaświadczenie w postaci elektronicznej z portalu internetowego PIIB pod adresem www.piib.org.pl. Zaświadczenie o członkostwie w Izbie będzie miało postać pliku PDF, zgodnego ze wzorem tradycyjnego papierowego zaświadczenia, obowiązującym w PIIB, które zostanie podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu cyfrowego. Dostęp zainteresowanego do elektronicznych zaświadczeń zabezpieczony będzie procesem autoryzacji, polegającym na wpisaniu odpowiedniego loginu, hasła i wybranej części numeru PESEL. Na początku zostaną przeprowadzone testy serwisu we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa na specjalnie uruchomionej kopii strony internetowej z listą członków.

Testy przeprowadzą biura okręgowych izb inżynierów budownictwa. Następnie na stronie internetowej Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa zostanie zamieszczona informacja skierowana do członków o udostępnieniu serwisu w wersji „produkcyjnej” – od tego czasu serwis pozwoli generować zaświadczenia w wersji elektronicznej. Login i hasło, służące do pierwszego logowania, zostaną przesłane członkom Izby w kopercie z wysyłką „Inżyniera Budownictwa” nr. 11/2010.

W ciągu najbliższego roku planowane jest, aby zaświadczenia papierowe wydawane był równolegle z możiwością pobrania wersji elektronicznej zaświadczenia ze strony internetowej. Przewiduje się, iż od 2012 r. zaświadczenia w tradycyjnej papierowej formie będą wydawane tylko członkom niekorzystającym z komputerów. Szczegóły przedsięwzięcia będą przekazywane na stronach internetowych PIIB oraz w biuletynach.