Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Piątek, 14 grudnia 2018 r.14 grudnia 2018 r. Godzina...04:42

Alfreda, Izydora
  jutro: Cecylii, Waleriana

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 121

wczoraj: 622

wszystkie: 3608882
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kursy techniczne PZITB  Drukuj 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane –
edycja jesienna 2018

21 września – 11 listopada 2018 r. 

 (termin może być przesunięty o jeden tydzień)

Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie miejsc – rezygnacja z uczestnictwa w kursie do czasu
dokonania wpłaty nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddział w Łodzi organizuje w II półroczu 2018 roku kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej (www.pzitb.lodz.pl). Uruchomiony zostanie kurs weekendowy z zajęciami od piątku od godz. 16.00 (po 4 lub 5 godz.) do niedzieli (sobota i niedziela – od godz. 9.00 – 6 lub 8 godz.).

 

W ramach wykładów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z dużym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem zawodowym omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Prawo budowlane; Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • BHP, Kodeks pracy i przepisy wykonawcze;
 • Ochrona przeciwpożarowa;
 • Zagospodarowanie przestrzenne;
 • Prawo zamówień publicznych;
 • Geodezja i kartografia, Prawo górnicze i geologiczne;
 • Konstrukcje budowlane, przepisy techniczno-budowlane;
 • Systemy oceny zgodności; wyroby budowlane;
 • Energetyka;
 • Ochrona środowiska;
 • Sieci, instalacje, urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne;
 • Samorząd zawodowy;
 • Normalizacja;
 • Sieci, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne;
 • Umowy o roboty budowlane, gwarancje zapłaty, prawo autorskie, służebność gruntowa, obszar oddziaływania  obiektu budowlanego;
 • Drogi publiczne, koleje i mosty;
 • Dozór techniczny.

 

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, zawierający wymagane do egzaminu przepisy prawne. Wykłady będą się odbywać w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi przy ul. Północnej 39 (parking wewnętrzny do dyspozycji kursantów).

 

Kurs weekendowy – informacje organizacyjne:

 • zajęcia odbywają się od piątku do  niedzieli: w piątek od godz. 16.00 po 4 lub 5 godz., w sobotę i niedzielę od godz. 9.00 – 6 lub 8 godz.
 • spotkanie organizacyjne: wydanie materiałów szkoleniowych i rozpoczęcie zajęć w pierwszym dniu kursu (piątek) o godz. 16.00
 • prosimy o wcześniejsze przybycie w celu pobrania materiałów szkoleniowych przed rozpoczęciem zajęć
 • koszt uczestnictwa w kursie wynosi 3.100 zł – wpłaty do 14.09.2018 (prosimy o wcześniejsze zgłaszanie dofinasowania kosztów kursu, np. z PUP).
 • członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz członkowie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mają możliwość skorzystania z opłaty ulgowej w wysokości 2.750 zł za uczestnictwo w kursie pod warunkiem przedstawienia aktualnego zaświadczenia o opłaceniu składki rocznej stowarzyszeniowej lub aktualnego zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego.
 • na kurs zapraszamy również osoby przystępujące do egzaminu w Łódzkiej Okręgowej Izbie Architektów – koszt uczestnictwa 2.150 zł (wpłaty do 14.09.2018), do wyboru 100 godzin lekcyjnych.

 

Zapisu można dokonać:

 • osobiście w biurze Zespołu Rzeczoznawców Oddziału Łódzkiego PZITB w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a (DOM TECHNIKA NOT), V piętro, pokój 504 w dni robocze w godzinach 9.00-15.00
 • telefonicznie: 42 630 10 25 lub 697 698 080
 • za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: kursy@pzitb.lodz.pl), wypełniając formularz zgłoszeniowy. Wzór umowy dla kursu weekendowego do wglądu i pobrania na stronie internetowej www.pzitb.lodz.pl.

Wpłat należy dokonać:

 • osobiście,
 • przelewem na nr konta: 96 1020 3352 0000 1002 0009 8558 (z podaniem danych i telefonu kontaktowego),
 • istnieje możliwość wpłat w dwóch ratach: 1900 zł (do końca 14.09.2018) i 1200 zł (do końca 10.2018),
 • w każdym wypadku wystawiamy faktury (również na podaną firmę), opłaty za kurs są zwolnione z VAT,
 • w przypadku dokonania wpłaty i późniejszej rezygnacji z kursu (maksymalnie po pierwszym weekendzie zajęć) pieniądze zostaną zwrócone.