Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...09:59

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 519

wczoraj: 889

wszystkie: 4494087
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kursy techniczne PZITB  Drukuj 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane –
edycja wiosenna 2020

6 marca – 10 maja 2020 r.  

(w dniach 10-12 kwietnia oraz 1-3 maja 2020 r. wykłady nie odbędą się)

Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie miejsc – rezygnacja z uczestnictwa w kursie do czasu
dokonania wpłaty nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddział w Łodzi organizuje w I półroczu 2020 roku kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej (www.pzitb.lodz.pl). Uruchomiony zostanie kurs weekendowy z zajęciami od piątku od godz. 16.00 (po 4 lub 5 godz.) do niedzieli (sobota i niedziela – od godz. 9.00 – 6 lub 8 godz.).

 

W ramach wykładów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z dużym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem zawodowym omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Prawo budowlane; Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • BHP, Kodeks pracy i przepisy wykonawcze;
 • Ochrona przeciwpożarowa;
 • Zagospodarowanie przestrzenne;
 • Prawo zamówień publicznych;
 • Geodezja i kartografia, Prawo górnicze i geologiczne;
 • Konstrukcje budowlane, przepisy techniczno-budowlane;
 • Systemy oceny zgodności; wyroby budowlane;
 • Energetyka;
 • Ochrona środowiska;
 • Sieci, instalacje, urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne;
 • Samorząd zawodowy;
 • Normalizacja;
 • Sieci, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne;
 • Umowy o roboty budowlane, gwarancje zapłaty, prawo autorskie, służebność gruntowa, obszar oddziaływania  obiektu budowlanego;
 • Drogi publiczne, koleje i mosty;
 • Dozór techniczny.

 

Uczestnicy otrzymają kompendium wymaganych do egzaminu przepisów prawa.

Wykłady będą się odbywać w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi przy ul. Północnej 39 (parking wewnętrzny do dyspozycji kursantów).

 

Kurs weekendowy – informacje organizacyjne:

 • zajęcia odbywają się od piątku do  niedzieli: w piątek od godz. 16.00 po 4 lub 5 godz., w sobotę i niedzielę od godz. 9.00 – 6 lub 8 godz.
 • spotkanie organizacyjne: wydanie materiałów szkoleniowych i rozpoczęcie zajęć w pierwszym dniu kursu
 • prosimy o wcześniejsze przybycie w celu pobrania materiałów szkoleniowych przed rozpoczęciem zajęć
 • koszt uczestnictwa w kursie wynosi 3.200 zł – wpłaty najpóźniej do 24.02.2020 (prosimy o wcześniejsze zgłaszanie dofinasowania kosztów kursu, np. z PUP).
 • członkowie PZITB mają możliwość skorzystania z opłaty ulgowej w wysokości 2.900 zł za uczestnictwo w kursie pod warunkiem opłacenia składki rocznej stowarzyszeniowej.
 • na kurs zapraszamy również osoby przystępujące do egzaminu w Łódzkiej Okręgowej Izbie Architektów – koszt uczestnictwa 2.300 zł (wpłaty do 24.02.2020), do wyboru 100 godzin lekcyjnych.

 

Zapisu można dokonać:

       Tel. kontaktowe: 42 630 10 25 lub 697 698 080

Wpłat należy dokonać:

 • osobiście,
 • przelewem na nr konta: 96 1020 3352 0000 1002 0009 8558 (z podaniem danych i telefonu kontaktowego),
 • istnieje możliwość wpłat w dwóch ratach: 1900 zł (do 24.02.2020) i 1300 zł (do 31.03.2020),
 • w każdym wypadku wystawiamy faktury (również na podaną firmę), opłaty za kurs są zwolnione z VAT,
 • w przypadku dokonania wpłaty i późniejszej rezygnacji z kursu (maksymalnie po pierwszym weekendzie zajęć) pieniądze zostaną zwrócone.

UWAGA: W przypadku braku wymaganej liczby chętnych do udziału w kursie, organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia bądź odwołania kursu.