Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Niedziela, 17 lutego 2019 r.17 lutego 2019 r. Godzina...18:58

Donata, Łukasza
  jutro: Symeona, Konstancji

Statystyka

W tej chwili mamy
4 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 430

wczoraj: 498

wszystkie: 3651064
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Elektroniczne zaświadczenia
30 listopada 2010 r.

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych znajduje się w portalu internetowym PIIB. Na stronie internetowej Łódzkiej OIIB w zakładce Sprawy członkowskie -> Elektroniczne zaświadczenia  zamieszczony został link bezpośrednio kierujący do ww. instrukcji.
Dla wyjaśnienia informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • informatyczny nośnik danych –  to m.in. urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej (Art. 3 p. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne),
  • dokument elektroniczny – stanowi odrębną całość znaczeniową, zawierającą zbiór danych w określonej strukturze wewnętrznej, który został zapisany na informatycznym nośniku danych  (Art. 3 p. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Zaświadczenia o przynależności do PIIB wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu cyfrowego (Art. 217 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego). Tylko zaświadczenie w tej formie nosi charakter dokumentu.
Zaświadczenie zawiera w swej treści unikalny kod weryfikacyjny, co pozwala na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl) jednoznacznie sprawdzić prawdziwość  tego dokumentu.

 

UWAGA!
W przypadku problemów związanych z pobieraniem zaświadczenia bądź procesem logowania lub aktywacji konta prosimy o telefoniczny kontakt z biurem ŁOIIB.

 
Zaświadczenia w formie elektronicznej
30 sierpnia 2010 r.

Uprzejmie informujemy, że od IV kwartału br. planowane jest uruchomienie serwisu internetowego pozwalającego na uzyskanie przez członków PIIB elektronicznych wersji oryginalnych zaświadczeń o przynależności do Izby. Każdy czynny członek będzie mógł pobrać swoje aktualne zaświadczenie w postaci elektronicznej z portalu internetowego PIIB pod adresem www.piib.org.pl. Zaświadczenie o członkostwie w Izbie będzie miało postać pliku PDF, zgodnego ze wzorem tradycyjnego papierowego zaświadczenia, obowiązującym w PIIB, które zostanie podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu cyfrowego. Dostęp zainteresowanego do elektronicznych zaświadczeń zabezpieczony będzie procesem autoryzacji, polegającym na wpisaniu odpowiedniego loginu, hasła i wybranej części numeru PESEL. Na początku zostaną przeprowadzone testy serwisu we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa na specjalnie uruchomionej kopii strony internetowej z listą członków.

Czytaj dalej…
 
Szybsza weryfikacja zaświadczeń
26 maja 2010 r.

W związku z uciążliwym wymogiem poświadczania kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w odpowiedzi na pismo Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniewa Grabowskiego, wystosowane w tej sprawie, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński przekazał Wojewodom i Wojewódzkim Inspektorom Nadzoru Budowlanego instrukcję dostępu do bazy danych zawierającej status członkowski osób należących do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jak zauważył Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, „zaproponowane rozwiązanie umożliwi właściwym organom skrócenie okresu weryfikacji zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Tym samym organy te nie będą już zobligowane do tego, aby wymagać poświadczania kopii wydawanych zaświadczeń za zgodność z oryginałem.”

W związku z powyższym Łódzka OIIB nie poświadcza kopii zaświadczeń o przynależności do Izby.

Z tych samych względów Izba nie poświadcza kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz decyzji stwierdzających posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przeważająca cześć wskazanych decyzji została wydana przed powstaniem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Akta postępowań w tychże sprawach nie zostały przekazane do Łódzkiej OIIB. Izba nie dysponuje zatem oryginałami wymienionych decyzji i nie może uwierzytelnić ich kopii.  

 
Komunikacja z członkami Izby
1 października 2009 r.

Dla usprawnienia komunikacji z naszymi członkami Rada ŁOIIB zdecydowała o uzupełnieniu danych osobowych o adresy e-mailowe. Zwracamy się zatem do wszystkich członków ŁOIIB, którzy dotąd tego nie zrobili, o przekazanie do biura Izby, najlepiej drogą elektroniczną (lod@piib.org.pl), swojego adresu e-mail. W celu właściwej identyfikacji prosimy również o podanie numeru członkowskiego lub adresu zameldowania. Adres e-mailowy można również przesłać do biura za pomocą Portalu Członkowskiego -> http://lod.piib.org.pl/portal

 
Portal członkowski
14 sierpnia 2009 r.

Uprzejmie informujemy, że stworzyliśmy dla naszych członków "Portal członkowski", w którym po zalogowaniu znajdą Państwo materiały z organizowanych przez nas szkoleń, szczegółowe informacje o zaświadczeniach i finansach, galerie zdjęć itp. Za pośrednictwem portalu można również zapisać się na organizowane przez nas szkolenia. Aby skorzystać z portalu, należy kliknąć na ikonkę "Portal członkowski", która znajduje się z lewej strony menu, pod wyszukiwarką, a następnie zalogować się zgodnie z podaną instrukcją. Portal dostępny jest też pod adresem http://lod.piib.org.pl/portal. Ponieważ nadal pracujemy nad udoskonaleniem Portalu członkowskiego i uzupełniamy jego zawartość, bardzo prosimy kierować ewentualne uwagi i sugestie na adres: lod@piib.org.pl.

Pojawiła się również w menu naszej strony nowa zakładka - "Kalendarium" - gdzie znajdą Państwo informacje o ważnych dla naszej Izby i regionu wydarzeniach.

 
Bezpłatne konsultacje
29 września 2008 r.

Uprzejmie informujemy, że  dla członków Łódzkiej OIIB zostały uruchomione bezpłatne konsultacje z zakresu zastosowania w budownictwie urządzeń i instalacji, podlegających przepisom dozoru technicznego, w tym urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych oraz urządzeń transportu bliskiego. Konsultacje prowadzą inspektorzy z Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Nowej 38.

Ponadto, w siedzibie naszej Izby odbywają się również bezpłatne konsultacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które prowadzi rzeczoznawca mgr inż. pożarnictwa Tomasz Błażejewski. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. od 16.30 do 18.30 do Centrum Samokształcenia ŁOIIB (pok. nr 14, I p.).

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.

Czytaj dalej…
 
««  start « poprz. 11 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 111 - 116 z 116