Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Środa, 27 maja 2020 r.27 maja 2020 r. Godzina...15:08

Juliana, Jana
  jutro: Augustyna, Jaromira

Statystyka

W tej chwili mamy
5 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 628

wczoraj: 1246

wszystkie: 3994761
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Nowe składy organów Łódzkiej OIIB
14 kwietnia 2014 r.

12 kwietnia 2014 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbył się XIII Zjazd Sprawodawczo-Wyborczy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, podczas którego m.in. odbyły się wybory do organów ŁOIIB działających w kadencji 2014-2018.
Nową przewodniczącą Rady ŁOIIB została mgr inż. Barbara Malec, przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB – mgr inż. Zbigniew Cichoński, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ŁOIIB – mgr inż. Piotr Filipowicz, przewodniczącym Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB – mgr inż. Krzysztof Kopacz, a okręgowym rzecznikiem-koordynatorem odpowiedzialności zawodowej – mgr inż. Beata Ciborska. Nowe składy poszczególnych organów dostępne są TUTAJ
Dokonano również wyboru delegatów ŁOIIB na Krajowe Zjazdy PIIB.

 
Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych
31 stycznia 2014 r.

Informujemy, że w Portalu Członkowskim został uruchomiony dostęp dla czynnych członków Łódzkiej OIIB do serwisu IPB - Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych.

 
Zmiana w sposobie przekazywania zaświadczeń
20 listopada 2013 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że wszystkie zaświadczenia o przynależności do izby od początku 2014 r. wydawane są w wersji elektronicznej. Każda składka członkowska wniesiona na okresy przynależności do samorządu począwszy od 1 stycznia 2014 r., powoduje wystawienie zaświadczenia w wersji elektronicznej w formie pliku PDF za pomocą serwisu  internetowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W przypadku trudności przy zalogowaniu się do portalu PIIB albo braku możliwości korzystania z Internetu zapraszamy do skorzystania z pomocy Działu Członkowskiego (pok. 6) w siedzibie Izby, gdzie w obecności pracownika biura zostanie dokonana rejestracja w portalu PIIB. Członków, którzy nie mają możliwości skorzystania z bezpośredniego dostępu do zaświadczeń elektronicznych, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i zaznaczenie w niej opcji: „wysyłka pocztą” lub „odbiór osobisty”. Zaświadczenia elektroniczne w wersji wydrukowanej, zostaną przygotowane i zgodnie z wybraną dyspozycją przekazane będą zainteresowanym.

Czytaj dalej…
 
Propozycja zasad członkostwa w Izbie Architektów RP i Izbie Inżynierów Budownictwa
6 lutego 2014 r.

Poniżej zamieszczamy pismo dotyczące ustaleń, jakie zapadły 5 lutego 2014 r. podczas posiedzenia Komisji Nadzywczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji  w sprawie zmiany treści przepisu art. 5 ustawy o samorządach, który reguluje zasady członkostwa w Izbie Architektów RP i Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, jako propozycja do uregulowania w procesie legislacyjnym.

Informacja Prezesa PIIB

 
Stanowisko PIIB w sprawie nowych zmian do "ustawy deregulacyjnej"
22 stycznia 2014 r.

W związku z wprowadzeniem przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną ds. związanych z ograniczaniem biurokracji zmian prawnych do "ustawy deregulacyjnej”, pociągających za sobą negatywne skutki prawne i społeczne, zaniepokojona zaistniałą sytuacją Polska Izba Inżynierów Budownictwa przygotowała stanowisko w tej sprawie wraz z uzasadnieniem, wyrażając zaniepokojenie faktem, iż w toku prac legislacyjnych nie są uwzględniane istotne uwagi merytoryczne oraz wprowadzane są budzące obawy zmiany POBIERZ stanowisko

 
Międzynarodowy Dzień Mediacji
4 listopada 2013 r.

W związku z przypadającym na dzień 17 października Międzynarodowym Dniem Mediacji uprzejmie informujemy, że przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 (tel. 42 673 41 05) działa zespół mediatorów gospodarczych. Zapraszamy do korzystania z pomocy zespołu przy pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

 
PROMOCJE i RABATY dla członków ŁOIIB:
29 lipca 2013 r.

Wydawnictwo Naukowe PWN oferuje członkom Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zakup wszystkich swoich publikacji z rabatem 20% w księgarni internetowej, dostępny po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu: www.iiblodz2013.pwn.pl

 

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oferuje członkom Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zakup swoich publikacji z rabatem 20% w księgarni internetowej www.profinfo.pl po wpisaniu kodu rabatowego dostępu: Profi20, zgodnie z instrukcją dostępną tutaj. Wykorzystywany  kod jest wielokrotnego użytku i aktualny dla pełnej oferty książkowej WKP. 

 

Wydawnictwo POLCEN Sp. z o.o. oferuje członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa publikację W. Korzeniewskiego i R. Korzeniewskiego Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2013 r.) w cenie specjalnej 70 zł (zamiast 99 zł) po wpisaniu w zamówieniu nr. członkowskiego (www.polcen.com.pl ).

 
Rozporządzenie UE nr 305/2011
3 lipca 2013 r.

1 lipca 2013 r. dyrektywa budowlana 89/106/EWG została zastąpiona przez Rozporządzenie UE nr 305/2011. W związku z powyższym wszyscy działający w obszarze szeroko rozumianego budownictwa muszą się dostosować do nowych warunków prawnych.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011/UE z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG określa również podstawowe obowiązki producentów wyrobów budowlanych, do których należy:

  • sporządzenie i dostarczenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
  • umieszczenie na wyrobie oznakowania CE,
  • sporządzenie i przechowywanie przez 10 lat dokumentacji technicznej opisującej wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
  • zapewnienie, iż wyrobowi towarzyszą instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa – w naszym przypadku w języku polskim,
  • współpraca z organami nadzoru nad rynkiem w zakresie udostępniania posiadanej dokumentacji technicznej.
     

Indywidualną decyzją producenta wyrobu budowlanego jest stwierdzenie zgodności wyrobu z zakresem przedmiotowym danej normy zharmonizowanej.

Szerzej treść nowego Rozporządzenia UE nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych będzie omawiana podczas szkoleń, które ŁOIIB planuje organizować dla naszych członków.

 
Stanowisko PIIB
5 lipca 2013 r.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, które stanowi załącznik do uchwały nr 30/13 XII Krajowego Zjazdu PIIB z 29 czerwca 2013 r. 

Stanowisko PIIB w sprawie projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

 
Stanowisko ŁPSZZP w sprawie deregulacji zawodu urbanisty
5 lipca 2013 r.

W związku ze sporządzonym w dniu 13 czerwca 2013 r. projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych, w którym zaproponowano zniesienie samorządu zawodowego urbanistów, co jest równoznaczne z dereglamentacją tego zawodu, przedstawiciele Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego podczas spotkania w dniu 25 czerwca 2013 r.  opracowali wspólne stanowisko w tej sprawie, które zostało przyjęte jednogłośnie.

Stanowisko Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie deregulacji zawodu urbanisty

 
Oferta dla seniorów (60+)
19 kwietnia 2013 r.

Informujemy, że w stworzony został w Łodzi nowy portal internetowy z informacjami o różnych działaniach na terenie miasta kierowanych do grupy wiekowej 60+, który dostępny jest pod adresem www.seniorzy.uml.lodz.pl. Znajdą tu Państwo m.in.:

 

Więcej informacji oraz aktualną ofertę znajdą Państwo na stronie www.seniorzy.uml.lodz.pl lub kontaktując się z Zespołem ds. Seniorów przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47, pok. 22, 91-066 Łódź, tel. (+48) 42 638 47 30, e-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 144 - 154 z 163