Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Piątek, 22 stycznia 2021 r.22 stycznia 2021 r. Godzina...12:35

Anastazego, Wincentego
  jutro: Ildefonsa, Rajmunda

Statystyka

W tej chwili mamy
18 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 607

wczoraj: 991

wszystkie: 4214358
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Zaświadczenia w formie elektronicznej
30 sierpnia 2010 r.

Uprzejmie informujemy, że od IV kwartału br. planowane jest uruchomienie serwisu internetowego pozwalającego na uzyskanie przez członków PIIB elektronicznych wersji oryginalnych zaświadczeń o przynależności do Izby. Każdy czynny członek będzie mógł pobrać swoje aktualne zaświadczenie w postaci elektronicznej z portalu internetowego PIIB pod adresem www.piib.org.pl. Zaświadczenie o członkostwie w Izbie będzie miało postać pliku PDF, zgodnego ze wzorem tradycyjnego papierowego zaświadczenia, obowiązującym w PIIB, które zostanie podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu cyfrowego. Dostęp zainteresowanego do elektronicznych zaświadczeń zabezpieczony będzie procesem autoryzacji, polegającym na wpisaniu odpowiedniego loginu, hasła i wybranej części numeru PESEL. Na początku zostaną przeprowadzone testy serwisu we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa na specjalnie uruchomionej kopii strony internetowej z listą członków.

Czytaj dalej…
 
Szybsza weryfikacja zaświadczeń
26 maja 2010 r.

W związku z uciążliwym wymogiem poświadczania kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w odpowiedzi na pismo Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniewa Grabowskiego, wystosowane w tej sprawie, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński przekazał Wojewodom i Wojewódzkim Inspektorom Nadzoru Budowlanego instrukcję dostępu do bazy danych zawierającej status członkowski osób należących do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jak zauważył Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, „zaproponowane rozwiązanie umożliwi właściwym organom skrócenie okresu weryfikacji zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Tym samym organy te nie będą już zobligowane do tego, aby wymagać poświadczania kopii wydawanych zaświadczeń za zgodność z oryginałem.”

W związku z powyższym Łódzka OIIB nie poświadcza kopii zaświadczeń o przynależności do Izby.

Z tych samych względów Izba nie poświadcza kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz decyzji stwierdzających posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przeważająca cześć wskazanych decyzji została wydana przed powstaniem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Akta postępowań w tychże sprawach nie zostały przekazane do Łódzkiej OIIB. Izba nie dysponuje zatem oryginałami wymienionych decyzji i nie może uwierzytelnić ich kopii.  

 
Komunikacja z członkami Izby
1 października 2009 r.

Dla usprawnienia komunikacji z naszymi członkami Rada ŁOIIB zdecydowała o uzupełnieniu danych osobowych o adresy e-mailowe. Zwracamy się zatem do wszystkich członków ŁOIIB, którzy dotąd tego nie zrobili, o przekazanie do biura Izby, najlepiej drogą elektroniczną (lod@piib.org.pl), swojego adresu e-mail. W celu właściwej identyfikacji prosimy również o podanie numeru członkowskiego lub adresu zameldowania. Adres e-mailowy można również przesłać do biura za pomocą Portalu Członkowskiego -> http://lod.piib.org.pl/portal

 
Portal członkowski
14 sierpnia 2009 r.

Uprzejmie informujemy, że stworzyliśmy dla naszych członków "Portal członkowski", w którym po zalogowaniu znajdą Państwo materiały z organizowanych przez nas szkoleń, szczegółowe informacje o zaświadczeniach i finansach, galerie zdjęć itp. Za pośrednictwem portalu można również zapisać się na organizowane przez nas szkolenia. Aby skorzystać z portalu, należy kliknąć na ikonkę "Portal członkowski", która znajduje się z lewej strony menu, pod wyszukiwarką, a następnie zalogować się zgodnie z podaną instrukcją. Portal dostępny jest też pod adresem http://lod.piib.org.pl/portal. Ponieważ nadal pracujemy nad udoskonaleniem Portalu członkowskiego i uzupełniamy jego zawartość, bardzo prosimy kierować ewentualne uwagi i sugestie na adres: lod@piib.org.pl.

Pojawiła się również w menu naszej strony nowa zakładka - "Kalendarium" - gdzie znajdą Państwo informacje o ważnych dla naszej Izby i regionu wydarzeniach.

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 177 - 180 z 180