Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki






Dzisiaj

Niedziela, 11 kwietnia 2021 r.11 kwietnia 2021 r. Godzina...23:06

Leona, Filipa
  jutro: Juliusza, Wiktora

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 762

wczoraj: 856

wszystkie: 4290305
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Ankieta "Wpływ zielonych miejsc pracy na zdrowie i bezpieczeństwo"
19 czerwca 2019 r.

Związek Zawodowy „Budowlani” jako partner projektu Blueprint Budownictwo i związanego z nim Blueprint Budownictwo BHP przeprowadza ankietę dla Fundación Laboral de la Construcción (Fundacja Pracy Budownictwa, Hiszpania), zleconą przez Komisję Europejską. Dotyczy ona wpływu nowych materiałów, nowych komponentów budowlanych i nowych sposobów pracy na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w sektorze budownictwa i pokrewnych.

Ankieta jest adresowana do menedżerów, nadzoru (w tym kierowników budów i robót), HR, sipowców i pracowników bhp firm budowlanych i pokrewnych.

Ze względu na plan włączenia rezultatów ankiety do projektu Bluprint Budownictwo, docelowo mającego na celu budowę szerokiego porozumienia na rzecz kształcenia zawodowego w budownictwie, udział w tym badaniu polskich firm i polskich pracowników nadzoru, HR oraz BHP jest dla nas bardzo ważny. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie tej ankiety. Ankieta dostępna jest online pod linkiem: https://survey.atrevia.com/69686?lang=pl

Badanie potrwa nie więcej niż 10 minut i jest całkowicie anonimowe i poufne. Odpowiedzi będą traktowane statystycznie zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych i wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Ankietę można wypełnić, wchodząc na podany link. W badaniu brane są pod uwagę tylko ankiety wypełnione w całości (zakończone). Ostateczny termin nadsyłania ankiet to 28 czerwca 2019 r.

 
Poprawiać, nie psując - czyli zmiany u inżynierów i architektów
7 czerwca 2019 r.

Kliknij aby powiekszyc

Polecamy felieton  prof. Zbigniewa Kledyńskiego - prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczący projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa,         opublikowany 7 czerwca 2019 r. w czasopiśmie "Rzeczpospolita"  

 
Komunikat Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
7 czerwca 2019 r.
W związku z komunikatem Krajowej Rady Izby Architektów RP opublikowanym w dniu 3 czerwca 2019 r. na stronie internetowej IARP  dotyczącym efektów rozmów w sprawie odrębnych ustaw o zawodach architekta i inżyniera budownictwa wyrażamy ubolewanie z powodu pojawienia się w nim informacji wprowadzających odbiorców w błąd.

Wbrew twierdzeniom Krajowej Rady IARP, projekty ustaw o architektach oraz o inżynierach budownictwa nie zostały zaakceptowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Do projektów ustaw z dnia 1 lutego br., które na życzenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju miały charakter poufny, PIIB zgłosiła w pierwszej kolejności szereg pytań, a następnie przedstawiła liczne uwagi szczegółowe.  
Czytaj dalej…
 
XIII Piknik inżynierski
11 czerwca 2019 r.
 Kliknij aby powiekszyc
 
W sobotę 8 czerwca 2019 r. na terenie siedziby ŁOIIB już po raz trzynasty odbył się Piknik inżynierski. Ponad 250 osób bawiło się przy grillu i dobrej muzyce. Także dla najmłodszych zapewniliśmy liczne atrakcje. Na kolejny piknik zapraszamy już za rok! Zobacz FOTO
 
Spotkanie z młodymi inżynierami
4 czerwca 2019 r.

Kliknij aby powiekszyc

 

30 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Łódzkiej OIIB odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kół Młodych (Koło Młodej Kadry OŁ PZITB, Studenckie Koło Naukowe ŻURAW, Studenckie Koło Naukowe PKS). 

Czytaj dalej…
 
Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 74. rocznicy powstania PŁ
24 maja 2019 r.
 Kliknij aby powiekszyc       Kliknij aby powiekszyc
 
W 74. rocznicę powstania Politechniki Łódzkiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PŁ, w którym uczestniczył minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin. Podczas posiedzenia zostały wręczone nagrody i wyróżnienia najlepszym naukowcom i studentom Politechniki Łódzkiej, w tym nagroda w Konkursie im. prof. W. Kuczyńskiego na najlepszą pracę magisterską/inżynierską na kierunku budownictwo, której współorganizatorem jest Łódzka OIIB. Ponadto w czasie uroczystości odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gmachu konferencyjno-dydaktyczno-laboratoryjnego Wydziału Chemicznego „Alchemium - magia chemii jutra”. W wydarzeniu naszą Izbę reprezentowała Przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec.
 
XIV Konferencja "Elektrownie cieplne. Eksploatacja - Modernizacje - Remonty"
27 maja 2019 r.

W dniach 22-24 maja 2019 r. w Słoku k. Bełchatowa odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona problemom sektora wytwarzania energii pod hasłem „Elektrownie cieplne. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty”, współorganizowana przez Instytut Elektroenergetyki PŁ, SEP Koło przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów oraz GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Obrady tegorocznej edycji Konferencji zdominowała dyskusja na temat wyzwań, przed którymi stoi branża energetyczna, a w szczególności przygotowania polskich elektrowni do wdrożenia konkluzji BAT (ang. Best available technologynajlepsze dostępne techniki) – standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE.

W ramach Konferencji odbyło się sześć sesji plenarnych, podczas których uczestnicy mieli możliwość wysłuchania kilkudziesięciu zaplanowanych wystąpień o temetyce związanej m.in. z aspektami ekologicznymi i dostosowaniem elektrowni do nowych wymogów środowiskowych.

Podczas tego wydarzenia naszą Izbę reprezentowali Barbara Malec i Sławomir Najgiebauer.

 
Spotkanie z grupą delegatów na okręgowe zjazdy ŁOIIB
24 maja 2019 r.

Kliknij aby powiekszyc

 

21 maja 2019 r. w siedzibie ŁOIIB odbyło się spotkanie z grupą delegatów na okręgowe zjazdy ŁOIIB w sprawie podjęcia inicjatywy utworzenia zespołu doradczego Izby, który wskazywałby interesujące dla młodych inżynierów kierunki rozwoju naszego samorządu zawodowego. Powołano grupę założycielską o nazwie „Młodzi Inżynierowie ŁOIIB” w składzie: Ewa Bugajska, Elżbieta Habiera-Waśniewska, Artur Kotarski, Damian Pawlak i Wojciech Wolnicki, której liderem został jednogłośnie wybrany pan Damian Pawlak. Izba za pośrednictwem tej grupy chciałaby docierać do młodych inżynierów i z jednej strony informować o swoich bieżących działaniach, a z drugiej wsłuchiwać się w ich głosy i realizować interesujące ich zdaniem pomysły. Przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec omówiła również działania podjęte przez ŁOIIB i PIIB w sprawie nowych projektów ustaw o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz ustawy Prawo budowlane. W spotkaniu udział wzięli także zastępca Przewodniczącej Rady ŁOIIB Piotr Parkitny i sekretarz Rady ŁOIIB Grzegorz Rakowski.

 

 
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego
21 maja 2019 r.
 Kliknij aby powiekszyc      

15 maja br. mgr inż. arch. Jarosław Karolewski otrzymał z rąk wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau powołanie na stanowisko wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Jarosław Karolewski jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W latach 2004–2006 pracował w Wydziale Urbanistyki UMŁ, następnie w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Zgierzu, gdzie od 15 lipca 2010 r. do 15 maja br. był powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego. Jest projektantem, a w 2014 r. został wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu architektury i urbanistyki oraz budownictwa lądowego. 

Gratulujemy serdecznie nominacji i życzymy owocnej pracy!
 
Szkolenie na terenie podnośni statków
9 maja 2019 r.

W dniach 26-28.04.2019 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe na terenie podnośni statków - śluzy windowej na Kanale Odra-Hawela i na teren budowy nowej podnośni w Niederfinowie.

W szkoleniu wzięło udział 59-ciu inżynierów Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po wjeździe do Niederfinowa członków ŁOIIB powitały dwie potężne stalowe konstrukcje. W Niederfinowie różnica poziomów między górnym a dolnym odcinkiem kanału Odra - Hawela wynosi 36 metrów wysokości. By umożliwić statkom pokonanie tego dystansu zastosowano system podnośni. Nie ma tu haków ani żurawi. Jest za to rodzaj gigantycznej wanny, do której wpływają statki i którą jak windę - tyle że wypełnioną wodą -  unosi i opusza specjalny system obciążeń. Wszystko zamontowane jest na ponadpięćdziesięciometrowej stalowej wieży.

Członkowie ŁOIIB wrócili z wyjazdu pełni wrażeń.

 

Kliknij aby powiekszyc     Kliknij aby powiekszyc     Kliknij aby powiekszyc

 

 
W sprawie nowych projektów ustaw o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa
30 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy! 

Od ubiegłego roku trwają niczym nieuzasadnione działania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zmierzające do podziału obowiązującej ustawy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa na dwie – o „architektach” i o „inżynierach budownictwa”. Projekty tych ustaw w sposób wyraźny zmierzają do ograniczenia roli inżynierów budownictwa.

W związku z kolejnym, trzecim już projektem tych ustaw  rozdzielających zawody architekta i inżyniera budownictwa, wyrażamy nasze zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec tego rodzaju prób psucia ustawodawstwa inwestycyjnego.

Czytaj dalej…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 67 - 77 z 185