Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Niedziela, 11 kwietnia 2021 r.11 kwietnia 2021 r. Godzina...23:15

Leona, Filipa
  jutro: Juliusza, Wiktora

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 769

wczoraj: 856

wszystkie: 4290312
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Uwagi PIIB do projektu ustawy o zmianie Prawa budowlanego
13 maja 2019 r.

W ramach konsultacji publicznych, w dniu 29 kwietnia 2019 r.  Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała do Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk UD507). Uwagi zostały opracowane przy udziale okręgowych izb inżynierów budownictwa TUTAJ

Polecamy również wywiad dotyczący planowanych zmian, którego udzielił Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa WYWIAD

 
Po spotkaniu w MIiR w sprawie projektów ustaw o architektach oraz o inżynierach budownictwa
29 kwietnia 2019 r.
25 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów RP oraz przedstawicieli ministerstwa dotyczące kolejnych projektów ustaw o architektach, o inżynierach budownictwa i ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa. Celem spotkania miało być uzgodnienie wspólnego stanowiska w kwestiach, wynikających ze zgłaszanych przez izby uwag do nowych wersji projektów. Czytaj dalej
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
12 kwietnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, szeroko komentowany w ostatnich dniach przez przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, a uwagi do projektu można składać m.in. do Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB na adres: kpr@piib.org.pl

Poniżej znajdują się linki kolejno do: projektu ustawy, uzasadnienia i OSR.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – Uzasadnienie

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – OSR

 
Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych
16 kwietnia 2019 r.

Kliknij aby powiekszyc 

W dniach 11-12 kwietnia 2019 roku odbyła się w Warszawie V Ogólnopolska Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pt. "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych" z tematem przewodnim  "Przebudowa istniejących obiektów budowlanych a projektowanie uniwersalne".
Czytaj dalej…
 
Nowe projekty ustaw samorządowych
4 kwietnia 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2019 r., po kilkumiesięcznej przerwie w pracach legislacyjnych, ukazały się nowe projekty ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa. Zostały one przekazane Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa do zaopiniowania. W dniu 6 kwietnia 2019 r. podczas XVIII Okręgowego Zjazdu ŁOIIB, po dyskusji nad projektami ustaw delegaci podjęli uchwałę w tej sprawie (TUTAJ). Równocześnie nad uwagami pracował Zespół Rady ŁOIIB ds. Prawo-Regulaminowych i Ochrony Zawodu. Zachęcamy do zapoznania się z wypracowanymi przez Łódzką OIIB uwagami.
 
 
Czytaj dalej…
 
XVIII Zjazd Sprawozdawczy Łódzkiej OIIB
8 kwietnia 2019 r.

 Kliknij aby powiekszyc

 

W sobotę 6 kwietnia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym RUBIN przy ul. Lodowej 94 w Łodzi odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŁOIIB, w którym wzięło udział 97 delegatów (na 108 uprawnionych).

Zobacz FOTO

 

Czytaj dalej…
 
Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego
17 kwietnia 2019 r.
5 kwietnia 2019 r. w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie odbyło się III ogólnopolskie spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w ramach konferencji pn. „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego” zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Czytaj dalej…
 
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane
4 kwietnia 2019 r.

3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane, która, wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przenosi przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Czytaj dalej…
 
XIII Konfrencja "Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie"
29 marca 2019 r.

XIII Konfrencja „Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie”
Toruń, 12-13 czerwca 2019 r.

 

W programie m.in.:

  • Najnowsze prace normalizacyjne w zakresie norm polskich i międzynarodowych
  • Najnowsze rozwiązania i technologie PPN
  • Aspekty ekonomiczne oraz efekty stosowania PPN
  • Doświadczenia operatorów sieci ze stosowania PPN
  • Aspekty BHP oraz szkolenia i bezpieczeństwo PPN
  • Generacja rozproszona a bezpieczeństwo pracy i zastosowanie PPN
  • Metody bezwykopowego kablowania linii napowietrznych
  • Nowe metody czyszczenia urządzeń pod napięciem
  • Linie tymczasowe

 

Kontakt: Justyna Dylińska-Chojnacka, tel. 61 846-02-32, e-mail: dylinska@ptpiree.pl

Szczegółowe informacje: ppn.ptpiree.pl

 

 
Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane
25 marca 2019 r.

21 marca 2019 r.  Senat Rzeczypospolitej Polskiej na 75 posiedzeniu przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane (projekt senacki). Przenosi ona do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r.

Sejm  RP na swoim na 77 posiedzeniu - uchwalił ustawę i następnie przekazał do Senatu RP, który na 75 posiedzeniu  przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Zgodnie z procesem legislacyjnym  ustawę musi jeszcze podpisać  Prezydent RP oraz musi być wydane nowe rozporządzenie w tym zakresie.

 
Senat RP przekazał do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane
29 stycznia 2019 r.

25 stycznia br. Senat RP przekazał do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w którym wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego o przeniesieniu przepisów o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15 wymagało wprowadzenia zmian w obowiązującej ustawie Prawo budowlane, polegających na przeniesieniu do ustawy przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych. Zmiana polega na przeniesieniu do ustawy przepisów obecnego rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, regulującego zakres uprawnień budowlanych.  

Czytaj dalej…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 78 - 88 z 185