Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Niedziela, 26 września 2021 r.26 września 2021 r. Godzina...17:33

Cypriana, Justyny
  jutro: Kosmy, Damiana

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 758

wczoraj: 1028

wszystkie: 4469008
(od 20 kwietnia 2004 r.)
XVIII Zjazd Sprawozdawczy Łódzkiej OIIB
7 kwietnia 2019 r.

 Kliknij aby powiekszyc

 

W sobotę 6 kwietnia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym RUBIN przy ul. Lodowej 94 w Łodzi odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŁOIIB, w którym wzięło udział 97 delegatów (na 108 uprawnionych).

Zobacz FOTO

 

Czytaj dalej…
 
Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego
16 kwietnia 2019 r.
5 kwietnia 2019 r. w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie odbyło się III ogólnopolskie spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w ramach konferencji pn. „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego” zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Czytaj dalej…
 
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane
4 kwietnia 2019 r.

3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane, która, wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przenosi przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Czytaj dalej…
 
XIII Konfrencja "Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie"
29 marca 2019 r.

XIII Konfrencja „Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie”
Toruń, 12-13 czerwca 2019 r.

 

W programie m.in.:

  • Najnowsze prace normalizacyjne w zakresie norm polskich i międzynarodowych
  • Najnowsze rozwiązania i technologie PPN
  • Aspekty ekonomiczne oraz efekty stosowania PPN
  • Doświadczenia operatorów sieci ze stosowania PPN
  • Aspekty BHP oraz szkolenia i bezpieczeństwo PPN
  • Generacja rozproszona a bezpieczeństwo pracy i zastosowanie PPN
  • Metody bezwykopowego kablowania linii napowietrznych
  • Nowe metody czyszczenia urządzeń pod napięciem
  • Linie tymczasowe

 

Kontakt: Justyna Dylińska-Chojnacka, tel. 61 846-02-32, e-mail: dylinska@ptpiree.pl

Szczegółowe informacje: ppn.ptpiree.pl

 

 
Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane
24 marca 2019 r.

21 marca 2019 r.  Senat Rzeczypospolitej Polskiej na 75 posiedzeniu przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane (projekt senacki). Przenosi ona do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r.

Sejm  RP na swoim na 77 posiedzeniu - uchwalił ustawę i następnie przekazał do Senatu RP, który na 75 posiedzeniu  przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Zgodnie z procesem legislacyjnym  ustawę musi jeszcze podpisać  Prezydent RP oraz musi być wydane nowe rozporządzenie w tym zakresie.

 
Senat RP przekazał do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane
29 stycznia 2019 r.

25 stycznia br. Senat RP przekazał do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w którym wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego o przeniesieniu przepisów o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15 wymagało wprowadzenia zmian w obowiązującej ustawie Prawo budowlane, polegających na przeniesieniu do ustawy przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych. Zmiana polega na przeniesieniu do ustawy przepisów obecnego rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, regulującego zakres uprawnień budowlanych.  

Czytaj dalej…
 
7. PKO Białystok Półmaraton
22 lutego 2019 r.
Fundacja Białystok Biega wraz z Podlaską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
i Podlaską Okręgową Izbą Architektów zapraszają do udziału
 
w 7. PKO Białystok Półmaratonie
 
który odbędzie się 5 maja 2019 r. 
 
W czasie półmaratonu wspierane będzie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”
z siedzibą w Białymstoku.
Zapisy, regulamin oraz informacje szczegółowe dostępne są na stronie organizatora Fundacji Białystok Biega:
www.bialystokpolmaraton.pl
 
Wręczenie "Złotych uprawnień budowlanych"
29 stycznia 2019 r.

29 stycznia 2019 r. w siedzibie naszej Izby odbyła się coroczna uroczystość wręczenia symbolicznych „Złotych Uprawnień Budowlanych” czternastu członkom ŁOIIB, którzy uprawnienia zdobyli 50 lat temu i współtworzą historię łódzkiego budownictwa. Naszych znamienitych Gości przywitała Przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec, która opowiedziała zebranym o bieżącej działalności Izby i podejmowanych inicjatywach. Uczestnicy wysłuchali także okolicznościowego wykładu pana Bartosza Poniatowskiego pt. „Łódź – Amazing City. Ostatnie nieodkryte miasto”. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępcy Przewodniczącej Rady ŁOIIB Piotr Parkitny i Jacek Szer, Skarbnik Rady ŁOIIB Cezary Wójcik, Sekretarz Rady ŁOIIB Grzegorz Rakowski oraz Przewodnicząca Zespołu ŁOIIB ds. Doskonalenia Zawodowego Agnieszka Jońca. Wyróżnionym „Złotymi Uprawnieniami Budowlanymi” serdecznie gratulujemy!

 

Kliknij aby powiekszyc 

 
Szkolenie Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB
22 stycznia 2019 r.

W dniach 18-19 stycznia 2019 r. w Uniejowie odbyło się szkolenie dla członków Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB oraz dla pracowników działu prawnego obsługujących Komisję. Część merytoryczną spotkania poprowadziła dr hab. Joanna Smarż z Krajowego Biura PIIB. Pierwszego dnia Pani prelegent szczegółowo omówiła kwestię przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. Analizowany był każdy etap postępowania, począwszy od złożenia wniosku, po przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu, aż po wydanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub odmowie nadania uprawnień budowlanych. Ta część spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy i była podstawą do wspólnej dyskusji. Ponadto Pani Doktor poruszyła kwestię dokonywania interpretacji uprawnień budowlanych, wydanych na podstawie ówczesnych przepisów prawa. Drugiego dnia zostały omówione planowane zmiany w przepisach prawa budowlanego. Zaprezentowane zagadnienia pozwoliły uczestnikom szkolenia ugruntować wiedzę i rozwiać ewentualne wątpliwości. W wydarzeniu udział wzięli także zaproszeni goście: przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB mgr inż. Krzysztof Latoszek oraz mgr inż. Barbara Malec, przewodnicząca Rady ŁOIIB.

 

Kliknij aby powiekszyc 

 
Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
1 stycznia 2019 r.

Przypominamy, że wszyscy członkowie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Składka za ubezpieczenie wynosi nadal 70 zł rocznie i jest opłacana przez inżyniera budownictwa w ramach składki członkowskiej. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną inżyniera budownictwa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na sumę 50 000 euro.

Każdy inżynier może indywidualnie podwyższyć sumę gwarancyjną w swoim ubezpieczeniu OC poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, tzw. ubezpieczenia nadwyżkowego. Tym sposobem suma gwarancyjna ulega podwyższeniu o wybraną kwotę przy zachowaniu identycznego zakresu jak w ubezpieczeniu obowiązkowym. Obecnie dostępne są następujące warianty sum i odpowiadających im rocznych składek: 100 000,00 euro/195,00 zł, 200 000,00 euro/395,00 zł, 250 000,00 euro/475,00 zł, 300 000,00 euro/720,00 zł, 400 000,00 euro/1150,00 zł.

Ubezpieczenie nadwyżkowe można zawrzeć w każdym czasie, niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia obowiązkowego, poprzez wypełnienie wniosku dostępnego TUTAJ

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres e-mail ubezpieczyciela: inzynierowie@ag.ergohestia.pl

 
List otwarty do Koleżanek i Kolegów inżynierów budownictwa
25 listopada 2018 r.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 100 - 110 z 202