Łódzka OIIB - kontakty

ul. Północna 39
91-425 Łódź

(kliknij na adres, aby zobaczyć mapę dojazdu)

 

Biuro ŁOIIB jest czynne w godz. 11.00-17.00.

 

 

www.lod.piib.org.pl
e-mail: lod@piib.org.pl

 

NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

 

Konto bankowe: 81 1440 1231 0000 0000 0222 7622 

 

 
Dyżury funkcyjnych członków ŁOIIB
 
 
Jacek SZER 
p.o. Przewodniczący Rady ŁOIIB
w terminie uzgodnionym telefonicznie z biurem ŁOIIB 
 
Piotr PARKITNY
Zastępca Przewodniczącego Rady ŁOIIB
w terminie uzgodnionym telefonicznie z biurem ŁOIIB
 
Grzegorz RAKOWSKI
Sekretarz Rady ŁOIIB 
w terminie uzgodnionym telefonicznie z biurem ŁOIIB
 
Cezary WÓJCIK
Skarbnik Rady ŁOIIB 
w terminie uzgodnionym telefonicznie z biurem ŁOIIB
 
Ryszard MES 
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB 
w terminie uzgodnionym telefonicznie z biurem ŁOIIB
 
Adam Różycki 
Zastępca Przewodniczącej Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB
w terminie uzgodnionym telefonicznie z biurem ŁOIIB
 
Andrzej KRZESIŃSKI 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB-Koordynator 
w terminie uzgodnionym telefonicznie z biurem ŁOIIB
 
Piotr FILIPOWICZ
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŁOIIB
w terminie uzgodnionym telefonicznie z biurem ŁOIIB 

DYŻURY PRAWNIKA

w terminie wcześniej uzgodnionym telefonicznie