Harmonogram szkoleń

20.03.2019

13.00-17.30 

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39  

System realizacji inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" - wady i zalety dla stron postępowania.

mgr Maciej Sikorski - Orgbud 

26.03.2019

16.00-19.00

Wieluń,

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, ul. Targowa 1

Etyka zawodowa w procesie inwestycyjnym. Panel dyskusyjny

Moderatorzy: mgr inż. Grażyna Orzeł, mgr inż. Janusz Skupiński

27.03.2019

11.00-13.15

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39 

Kierunki rozwojowe mostownictwa

prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski 

28.03.2019

10.00-16.00  

Bełchatów,

CKP, ul. Czapliniecka 96

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Tomasz Radziewski 

29.03.2019

16.30-19.30

Sieradz,
Hotel Przystań, 
ul. Portowa 2
  
Aspekty praktyczne i prawne umów 

zawieranych z inwestorem przez projektanta, kierownika budowy lub 
kierownika robót oraz inspektora nadzoru budowlanego wraz z omówieniem typowych klauzul umownych – cz. II

Anna Łukaszewska – radca prawny

2.04.2019

15.00-17.15
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Systemy przesłon zewnętrznych jako element zarządzania energią w budynku.

Firma Sierant

3.04.2019

16.00-17.30

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Problematyka opomiarowania ciepłej wody użytkowej wraz z woda cyrkulacyjna w mieszkaniach, w których istnieje cyrkulacja mieszkaniowa

mgr inż. Marek Robocień

8.04.2019

12.15-19.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych z mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem hydraulicznym – katalogi typowych konstrukcji, przepisy techniczne i wymagane charakterystyki podstawowe, obowiązki producenta mieszanek i wykonawcy robót w kontekście nowych przepisów dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

mgr inż. Maria Bogacka

9.04.2019

13.30-17.15
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Ocena stanu technicznego istniejących budowli  wg normy ISO 13822

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski Politechnika Opolska

10.04.2019

15.00-18.45
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Projektowanie i budowa instalacji na gaz płynny (LPG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG)

Firma GASPOL

11.04.2019

16.00-19.00

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Etyka zawodowa w procesie inwestycyjnym. Panel dyskusyjny

Moderatorzy: Beata Ciborska - Przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego, Krzysztof Kopacz - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB

12.04.2019

16.00-19.45

Piotrków Trybunalski, 

siedziba NOT-u,

Armii Krajowej 24 A

Warsztaty komputerowe z obsługi programu PLANISTA

mgr inż. Piotr Chyliński

16.04.2019

13.00-16.00

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu

i wykonywaniu obiektów budowlanych. Wymagania w zakresie odporności ogniowej dla budynków wg WT. Rozwiązania techniczne z zakresu SSZ – szkolenie z cyklu „Systemy Suchej Zabudowy w Budownictwie”

mgr inż. Piotr Turkowski ITB,

bryg w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski

17.04.2019

14.15-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Dezynfekcja ścieków

dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

24.04.2019

16.30-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Podłogi i ściany z okładziną z płyt wielkoformatowych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej

mgr inż. Maciej Rokiel

7.05.2019

14.15-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych

dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

8.05.2019

16.00-17.30
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

Wentylacja grawitacyjna kontra wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – problemy i ich rozwiązania

mgr inż. Marek Robocień

10.05.2019

14.00-17.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39
Pompy ciepła  - produkty, zastosowanie, projektowanie, praktyka
mgr inż. Michał Kłopotek, mgr inż. Wojciech Barczak - Viessmann

14.05.2019

14.00-17.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Stosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów znakowanych CE w świetle ustawy o systemach oceny zgodności i dyrektyw nowego podejścia

mgr Roman Sobczak

15.05.2019

14.00-17.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Silne wiatry w Polsce i ich działanie na budowle

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski Politechnika Opolska

17.05.2019

15.00-20.00

18-19.05.2019

9.00-17.00

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Warsztaty komputerowe AutoCAD Civil stopień II

Firma PROCAD

21.05.2019

16.30-18.45
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Baseny - hydroizolacja niecek i plaż basenowych oraz warstwy użytkowe

mgr inż. Maciej Rokiel

22.05.2019

15.00-18.45
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Autoprezentacja, wywieranie wpływu i perswazja w biznesie – warsztaty psychologiczne

mgr Grzegorz Tomaszewski
22.05.2019
Bydgoszcz
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN

28.05.2019

14.00-16.00
Łódź
Szkolenie na terenie budowy Orientarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi

28.05.2019

15.00-19.30
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

mgr Maciej Sikorski z firmy Orgbud

29.05.2019

16.00-18.15
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kv. Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341- 1:2012).

Robert Sowiński, Tomasz Olejnik - Ensto Pol Sp. z o.o.

31.05.2019

16.30-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Posadzki przemysłowe z żywic syntetycznych oraz z płytek w pomieszczeniach mokrych – wymagania, materiały, systemy

mgr Maciej Rokiel

4.06.2019

14.15-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Niekonwencjonalne systemy odprowadzania ścieków

dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

5.06.2019

16.00-17.30
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Ogrzewanie mieszkań - sterowanie inteligentne, oszczędności, grzejniki czy podłogówka

mgr inż. Marek Robocień

7.06.2019

14.00-17.45
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Klasyfikacja przedsięwzięć oraz decyzje środowiskowe w świetle aktualnych przepisów. Układ i zakres kart informacyjnych przedsięwzięć oraz raportów oddziaływania na środowisko – seminarium

dr inż. Piotr Wojewódzki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

11.06.2019

16.00-19.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

Ochrona elewacji - tynki i farby

mgr inż. Maciej Rokiel

14.06.2019

15.00-19.30
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – znaczenie specyfikacji w procesie inwestycyjnym. Powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, najczęściej popełniane błędy

mgr Maciej Sikorski z firmy Orgbud

18.06.2019

12.00-14.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Zastosowania materiału EPDM na pokrycia dachów płaskich

Beata Buczkowska -SaarGummi Construction

18.06.2019

14.00-17.45
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Najczęściej popełniane błędy wykonawcze i projektowe popełniane na polskich dachach

mgr inż. Krzysztof Patoka

26.06.2019

16.00-19.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

Tarasy i balkony z drenażowym i powierzchniowym odprowadzeniem wody

mgr inż. Maciej Rokiel

 

Zachęcamy do zapoznawania się z ofertą szkoleniową zamieszczaną na naszej stronie internetowej www.loiib.pl i w Portalu członkowskim ŁOIIB http://portal.loiib.pl, która jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Informacje o planowanych na bieżąco nowych szkoleniach rozsyłane są także mailem do członków Izby. Zachęcamy Państwa do podawania i aktualizowania adresów mailowych, co umożliwi otrzymywanie aktualnych informacji o wszystkich planowanych szkoleniach.

Udział w szkoleniach  stacjonarnych organizowanych przez ŁOIIB jest bezpłatny dla członków Izby, studentów oraz osób zaproszonych. Osoby, które nie są członkami Izby mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych za odpłatnością 70 zł brutto. Pierwszeństwo zapisów na szkolenia stacjonarne i wyjazdowe mają członkowie Izby. W przypadku szkoleń wyjazdowych odpłatność dla członka ŁOIIB wynosi 50% kalkulowanych kosztów wyjazdu, a dla pozostałych osób 100% kosztów wyjazdów. Izba organizuje też kursy z zakresu oprogramowania prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Koszt udziału w tego rodzaju szkoleniu dla członka Izby wynosi 50% kosztów kursu, dla pozostałych osób niebędących członkami ŁOIIB obowiązuje pełna odpłatność.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków ŁOIIB, zatwierdzonym uchwałą Rady ŁOIIB nr 30/R/15 z 10 grudnia 2015 r., Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oferuje członkom:

  • Dofinansowanie udziału w konferencjach, seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach, szkoleniach wyjazdowych oraz kursach językowych z technicznymi elementami języka branżowego.
  • Dofinansowanie zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym.
  • Dofinansowanie zakupu programu komputerowego.

 

POBIERZ Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków Łódzkiej OIIB wraz z WNIOSKIEM o dofinansowanie