Harmonogram szkoleń

22.01.2019

14.00-17.45 

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39  

Skuteczność zamierzonych działań wg koncepcji Stevena Coveya - warsztaty psychologiczne.

mgr Grzegorz Tomaszewski 

23.01.2019

13.00-19.00 

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39  

Proces budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane. Od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie. Wybrane zagadnienia.

mgr inż. Tomasz Radziewski 

UWAGA: szkolenie zostało przełożone na 15.02.2019

25.01.2019

15.00-18.00

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39  

Renowacja zawilgoconych i zasolonych budynków – zasady wykonywania i detale.

mgr inż. Maciej Rokiel 

29.01.2019

16.30-19.30 

Wieluń,

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców,

ul. Targowa 1 
Problemy ochrony przeciwpożarowej na etapie uzgadniania projektu budowlanego oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania.
mgr inż. Sławomir Matczak 

30.01.2019

13.00-17.3  

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39   
Metody oszacowania wartości w zamówieniach publicznych.
mgr Maciej Sikorski - Orgbud

1.02.2019

15.00-19.00 

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39    

Hydroizolacje w gruncie – zasady wykonywania i detale.

mgr inż. Maciej Rokiel 

4.02.2019

17.00-19.15 

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39  

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie budowy i utrzymania obiektów budowlanych wynikające z kodeksu pracy i przepisów wykonawczych obowiązujących inwestora, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

mgr Dagmara Kupka - Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. 

5.02.2019

15.00-18.00 
Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39  
Prezentacja produktów firmy Kludi – producenta armatury łazienkowej i kuchennej, zestawów natryskowych i systemów odpływowo-przelewowych. 

6.02.2019

13.00-19.00
Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39   

Zakończenie budowy i przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ustawy Prawo budowlane.

mgr inż. Tomasz Radziewski 

8.02.2019

16.00-20.00

9-10.02.2019

9.00-17.00 

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39  
Warsztaty komputerowe AutoCAD stopień I
Firma PROCAD

12.02.2019

16.00-18.00

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39   

Pomieszczenia mokre – zasady wykonywania i detale.

mgr inż. Maciej Rokiel 
13.02.2019  Poznań Wyjazd na Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA - Zobacz PROGRAM

13.02.2019

16.30-18.45 
Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39 

Rewitalizacja obszarowa miasta Łodzi.

mgr Bartosz Poniatowski 

15.02.2019

13.00-19.00

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39

Proces budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane. Od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie. Wybrane zagadnienia.

mgr inż. Tomasz Radziewski

19.02.2019

15.00-19.00

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39  
Hydroizolacje podziemnych części obiektów budowlanych – problemy i dobór właściwych technologii według firmy MAPEI 

20.02.2019

10.00-16.00  

Starostwo Powiatowe w Radowmsku 

Proces budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane. Od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie. Wybrane zagadnienia.

mgr inż. Tomasz Radziewski

21.02.2019 

16.30-19.30 

Kutno,

Starostwo Powiatowe,

ul. Kościuszki 16 

Problemy ochrony przeciwpożarowej na etapie uzgadniania projektu budowlanego oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania.

mgr inż. Sławomir Matczak 

22.02.2019

14.00-20.00

Sieradz,

Hotel Przystań,
ul. Portowa 2
 

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem obiektów liniowych. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia.

mgr inż. Tomasz Radziewski 

26.02.2019

14.00-17.00 

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39 

Seminarium: Wymagania dotyczące miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów. Zezwolenia i pozwolenia w gospodarce odpadami.

dr inż. Piotr Wojewódzki 

27.02.2019

13.00-17.30  

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39  

Ustawa Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia.

mgr Maciej Sikorski – Orgbud 
Luty 2019 

Skierniewice,

Starostwo Powiatowe, Konstytucji 3-go Maja 6 

Ustawa Prawo wodne.

dr inż. Piotr Wojewódzki 
Luty 2019 Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39 
Zagospodarowanie wody opadowej. 
Luty/marzec 2019  Łódź Szkolenie na terenie budowy Orientarium w ZOO w Łodzi. 

1.03.2019

16.00-20.00

2-3.03.2019

9.00-17.00 

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39  

Warsztaty komputerowe AutoCAD stopień II

Firma PROCAD 

5.03.2019

13.00-19.00
Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39   
Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na podstawie ustawy Prawo budowlane. Książka obiektu budowlanego.
mgr inż. Tomasz Radziewski

6.03.2019

15.00-18.00 
Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39    

Parametry techniczne, ekonomiczne oraz wytyczne odnośnie projektowania i wykonawstwa dla systemów kamionkowych – firma Steinzeug-Keramo Sp. z o. o.

Armatura i zabezpieczenie sieci wodociągowej – prezentacja produktów firmy Hawle. 

8.03.2019

17.00-19.15 
Piotrków Trybunalski 

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie budowy i utrzymania obiektów budowlanych wynikające z kodeksu pracy i przepisów wykonawczych obowiązujących inwestora, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

mgr Dagmara Kupka - Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. 
12.03.2019
16.00-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39   

Dachy zielone.

mgr inż. Maciej Rokiel 
15.03.2019
16.30-19.30 
Sieradz,
Hotel Przystań, 
ul. Portowa 2
 

Aspekty praktyczne i prawne umów 

zawieranych z inwestorem przez projektanta, kierownika budowy lub 
kierownika robót oraz inspektora nadzoru budowlanego wraz z omówieniem typowych klauzul umownych – cz. I

Anna Łukaszewska – radca prawny 

19.03.2019

12.30-20.00 

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39  

Remonty kamienic i budynków zabytkowych z zastosowaniem technologii HELIFIX 

mgr inż. Danuta Pskit-Muławska z firmy Budosprzęt Sp. z o.o. 

Zasady wzmocnień i napraw konstrukcji murowych – likwidacja zarysowań oraz wymiana elementów konstrukcyjnych, kotwienie (ankrowanie), przepony, wprowadzanie dodatkowych dylatacji.
dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej Łukasz Drobiec
 

20.03.2019

13.00-17.30 

Łódź, siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39  

System realizacji inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" - wady i zalety dla stron postępowania.

mgr Maciej Sikorski - Orgbud 

28.03.2019

13.00-19.00   
Bełchatów 

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Tomasz Radziewski 

29.03.2019

16.30-19.30

Sieradz,
Hotel Przystań, 
ul. Portowa 2
  
Aspekty praktyczne i prawne umów 

zawieranych z inwestorem przez projektanta, kierownika budowy lub 
kierownika robót oraz inspektora nadzoru budowlanego wraz z omówieniem typowych klauzul umownych – cz. II

Anna Łukaszewska – radca prawny

 

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników szkoleń o wcześniejsze zgłoszenia, których należy dokonywać w biurze ŁOIIB, telefonicznie: 42 632 97 39 wew. 2 lubfaksem: 42 63297 39 wew. 6 albo e-mailem: szkolenia@lod.piib.org.pl Członkowie zainteresowani odpłatną wersją papierową materiałów szkoleniowych proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie takiego zapotrzebowania.

Od sierpnia 2009 r. istnieje możliwość dokonywania zapisów na szkolenia poprzez "Portal członkowski" dostępny pod adresem http://portal.loiib.pl. Po zalogowaniu się w portlu dla członków Izby dostępne są do pobrania materiały ze wszystkich szkoleń organizowanych przez ŁOIIB.

Informujemy, że oprócz harmonogramu szkoleń zamieszczanego zwyczajowo w "Kwartalniku Łódzkim", informacje o planowanych na bieżąco nowych szkoleniach zamieszczane są na stronie internetowej ŁOIIB oraz rozsyłane mailem do członków Izby. Dlatego zachęcamy Państwa do podawania oraz aktualizowania adresów mailowych, co umożliwi otrzymywanie aktualnych informacji o wszystkich planowanych szkoleniach i kursach.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków ŁOIIB, zatwierdzonym uchwałą Rady ŁOIIB nr 30/R/15 z 10 grudnia 2015 r., Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oferuje członkom:

  • Dofinansowanie udziału w konferencjach, seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach, szkoleniach wyjazdowych oraz kursach językowych z technicznymi elementami języka branżowego.
  • Dofinansowanie zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym.
  • Dofinansowanie zakupu programu komputerowego.

 

POBIERZ Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków Łódzkiej OIIB wraz z WNIOSKIEM o dofinansowanie