Harmonogram szkoleń

22.05.2019

15.00-18.45
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Autoprezentacja, wywieranie wpływu i perswazja w biznesie – warsztaty psychologiczne

mgr Grzegorz Tomaszewski
22.05.2019
Bydgoszcz
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN

28.05.2019

14.00-16.00
Łódź
Szkolenie na terenie budowy Orientarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi

28.05.2019

15.00-19.30
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

mgr Maciej Sikorski z firmy Orgbud

29.05.2019

16.00-18.15
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kv. Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341- 1:2012).

Robert Sowiński, Tomasz Olejnik - Ensto Pol Sp. z o.o.

31.05.2019

16.30-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Posadzki przemysłowe z żywic syntetycznych oraz z płytek w pomieszczeniach mokrych – wymagania, materiały, systemy

mgr Maciej Rokiel

4.06.2019

14.15-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Niekonwencjonalne systemy odprowadzania ścieków

dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

5.06.2019

16.00-17.30
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Ogrzewanie mieszkań - sterowanie inteligentne, oszczędności, grzejniki czy podłogówka

mgr inż. Marek Robocień

7.06.2019

14.00-17.45
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Klasyfikacja przedsięwzięć oraz decyzje środowiskowe w świetle aktualnych przepisów. Układ i zakres kart informacyjnych przedsięwzięć oraz raportów oddziaływania na środowisko – seminarium

dr inż. Piotr Wojewódzki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

18.06.2019

12.00-14.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Zastosowania materiału EPDM na pokrycia dachów płaskich

Beata Buczkowska -SaarGummi Construction

18.06.2019

14.00-17.45
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Najczęściej popełniane błędy wykonawcze i projektowe popełniane na polskich dachach

mgr inż. Krzysztof Patoka

 

Zachęcamy do zapoznawania się z ofertą szkoleniową zamieszczaną na naszej stronie internetowej www.loiib.pl i w Portalu członkowskim ŁOIIB http://portal.loiib.pl, która jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Informacje o planowanych na bieżąco nowych szkoleniach rozsyłane są także mailem do członków Izby. Zachęcamy Państwa do podawania i aktualizowania adresów mailowych, co umożliwi otrzymywanie aktualnych informacji o wszystkich planowanych szkoleniach.

Udział w szkoleniach  stacjonarnych organizowanych przez ŁOIIB jest bezpłatny dla członków Izby, studentów oraz osób zaproszonych. Osoby, które nie są członkami Izby mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych za odpłatnością 70 zł brutto. Pierwszeństwo zapisów na szkolenia stacjonarne i wyjazdowe mają członkowie Izby. W przypadku szkoleń wyjazdowych odpłatność dla członka ŁOIIB wynosi 50% kalkulowanych kosztów wyjazdu, a dla pozostałych osób 100% kosztów wyjazdów. Izba organizuje też kursy z zakresu oprogramowania prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Koszt udziału w tego rodzaju szkoleniu dla członka Izby wynosi 50% kosztów kursu, dla pozostałych osób niebędących członkami ŁOIIB obowiązuje pełna odpłatność.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków ŁOIIB, zatwierdzonym uchwałą Rady ŁOIIB nr 30/R/15 z 10 grudnia 2015 r., Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oferuje członkom:

  • Dofinansowanie udziału w konferencjach, seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach, szkoleniach wyjazdowych oraz kursach językowych z technicznymi elementami języka branżowego.
  • Dofinansowanie zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym.
  • Dofinansowanie zakupu programu komputerowego.

 

POBIERZ Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków Łódzkiej OIIB wraz z WNIOSKIEM o dofinansowanie