Centrum Samokształcenia ŁOIIB

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że 8 września 2004 roku rozpoczęło działalność Centrum Samokształcenia ŁOIIB, którego zadaniem jest ułatwienie członkom Izby podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Centrum funkcjonuje od poniedziałku do piątku w pokoju 14 w godzinach pracy biura ŁOIIB, tj. 1100-1700.