Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...09:28

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 477

wczoraj: 889

wszystkie: 4494045
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kalendarium

 Kliknij aby powiekszyc

 

 

 

 

         
Niezmiernie miło nam poinformować, że Łódzka OIIB jest w 2021 roku partnerem największego i jednego z najstarszych festiwali muzyki turystycznej i studenckiej w kraju, które kojarzy każdy inżynier, student czy absolwent Politechniki Łódzkiej (i nie tylko), czyli OSPPT YAPA.
Początki Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej YAPA sięgają lat 70. XX w., kiedy w głowach członków Studenckiego Klubu Turystycznego „PŁazik” Politechniki Łódzkiej zrodził się pomysł przeniesienia górskiego klimatu do Łodzi.
Pierwszy koncert w tym roku był nadawany w piątek 19 marca z klubu festiwalowego Cotton. Zagrały na nim zespoły na żywo, a także zespoły konkursowe (zobacz werdykt Jury), które swoje występy nagrały wcześniej. Z kolei w sobotę 20 marca w studio im. Henryka Debicha w Radiu Łódź zagrały Yapowe gwiazdy. Ze wstępnych statystyk wynika, że tegoroczną edycję obejrzało ponad 13 tysięcy osób z całej Polski.
Transmisje były udostępnione bezpłatnie na stronie: https://yapa.art.pl, a także - na profilu Osppt YAPA na Facebooku  i na kanale na YouTube - nagrania są dostępne tutaj: https://www.youtube.com/user/ospptyapa
 
 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 śp.

inż. Tadeusza Miksy

 

członka Prezydium Rady ŁOIIB oraz członka Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB,

członka Rady ŁOIIB w latach 2002-2018, delegata na okręgowe i krajowe zjazdy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

członka wielu zespołów problemowych Łódzkiej OIIB,

wieloletniego dyrektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Starostwa Powiatowego w Łowiczu,

inżyniera o dużym doświadczeniu,

cenionego fachowca i wspaniałego, życzliwego kolegi.

 

Będzie nam Go bardzo brakowało.

 

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia. 

 

Działacze i Pracownicy Biura ŁOIIB

 

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 29 marca 2021 r.
o godzinie 11.30 na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.

Kliknij aby powiekszyc 

 

 

 

 

 

 

Kliknij aby powiekszyc

 

14 stycznia 2021 r. odbyło się w trybie online XIX w V kadencji posiedzenie Prezydium Rady ŁOIIB pod przewodnictwem dr. hab inż. Jacka Szera, prof. PŁ, p.o. przewodniczącego Rady ŁOIIB. Podczas spotkania zebrani uzyskali informację na temat sprawozdań Rady i jej zespołów oraz pozostałych organów z działalności w 2020 roku, a Skarbnik Rady ŁOIIB Cezary Wójcik przedstawił informację dotyczącą stanu finansów na koniec 2020 roku. Omówiono także realizację wniosków zjazdowych zgłoszonych w minionym roku. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej poinformował o sesjach egzaminacyjnych planowanych w bieżącym roku oraz stanie zaawansowania prac z tym związanych.

Czytaj dalej…
 

Kliknij aby powiekszyc 

 

17 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w formie wideokonferencji na platformie Webex oraz głosowania drogą e-mailową. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00. Omówiono realizacje budżetu ŁOIIB za 11 miesięcy, Skarbnik przedstawił także prognozę roczną oraz prowizorium budżetowe na 2021 rok, które po dyskusji zostało zatwierdzone przez Radę.

Rada podjęla równiez uchwałę w sprawie zwołania w dniu 17 kwietnia 2021 roku XX Okręgowego Zjazdu Łódzkiej OIIB jako zjazdu sprawozdawczego. Ustalono, że na posiedzeniu Rady ŁOIIB w dniu 4 marca 2021 roku na podstawie aktualnej sytuacji epidemicznej podjęta zostanie decyzja, czy Zjazd może być zwołany w tym terminie oraz czy odbędzie się w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość (zgodnie z par.10 ust. 9a Statutu PIIB), tak jak w 2020 roku. Na posiedzeniu tym Rada ustali również, czy możliwe będzie przygotowanie wyborów przewodniczącego Rady ŁOIIB oraz ewentualnych wyborów uzupelniających do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego lub innych organów (jeśli zajdzie taka konieczność) oraz czy konieczne będzie zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu ŁOIIB dla rozpoznania spraw w tym zakresie.

Podczas posiedzenia podjęto także inne uchwały, m.in. te dotyczące przyznania zapomóg i dofinansowań. Obrady zakończyły się o godzinie 21.00.

 
Kliknij aby powiekszyc 
 
25 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie on-line z wicewojewodą łódzkim panem Krzysztofem Cieciórą dotyczące sytuacji branży budowlanej w okresie pandemii. Inicjatorem spotkania był prezes Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi pan Janusz Wdzięczak. Wzięli w nim udział także przedstawiciele Łódzkiej OIIB: p.o. przewodniczący Rady ŁOIIB Jacek Szer, Edyta Kwiatkowska, Ryszard Mes i Grzegorz Rudzki. Po przywitaniu pan wicewojewoda K. Ciecióra oddał głos dr. hab. inż. Jackowi Szerowi, który omówił bieżącą sytuację branży. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście z branży projektowej i wykonawczej.
Podczas spotknia analizowano aktualną sytuację w branży i perspektywy na 2021 rok. Bardzo merytoryczna rozmowa, konkretne postulaty i konkluzje. Zebrani byli zgodni, że przede wszystkim musi zostać urzymany poziom inwestycji publicznych i usprawnione być muszą procedury związane z tymi procesami.
W związku z planowanymi kolejnymi spotkaniami prosimy o przesyłanie Państwa uwag i spostrzeżeń dotyczących problemów, jakie dotykają branżę budowlaną w tym czasie.
 

 Kliknij aby powiekszyc

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 20 listopada 2020 r. odszedł od nas

 

śp. Włodzimierz Bojanowski

(1948-2020)

wieloletni i aktywny członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB, delegat na okręgowe zjazdy ŁOIIB,

odznaczony za swoją działalność Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PIIB,

członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,

ceniony fachowiec i wspaniały, pogodny, życzliwy Kolega. Będzie nam Go bardzo brakowało.

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 grudnia 2020 r. o godz. 13.10

na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Anny w Łodzi na Zarzewie (ul. Lodowa 78). 

 

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

 

Rada i Pracownicy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

16 lutego 2021 r. w formie zdalnej odbyło się spotkanie ze środowiskiem projektantów zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, której celem było omówienie najistotniejszych spraw pozostających w zainteresowaniu kluczowych podmiotów zaangażowanych w optymalne przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego. W wydarzeniu uczestniczył p.o. Przewodniczący Rady ŁOIIB Jacek Szer. Podsumowanie spotkania TUTAJ.

 
Kliknij aby powiekszyc
 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

 

śp. prof. dr. hab. inż. Artemiusza CZKWIANIANCA

(1939-2020) 

 

wybitnego inżyniera budownictwa, 
cenionego naukowca, uznanego dydaktyka i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży,

wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji betonowych, 

zasłużonego kierownika Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej,

członka Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

Człowieka Szlachetnego i Wielkiego Formatu.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Jego Bliskim

 

 składa

Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 10 grudnia 2020 roku
o godzinie 13.10 na Starym Cmentarzu
przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi w części prawosławnej,

w kaplicy ewangelicko-augsburskiej. 

 

Kliknij aby powiekszyc 

5 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady ŁOIIB, podczas którego – w związku ze śmiercią przewodniczącej Rady ŁOIIB Barbary Malec – podjęta została uchwała nr 20/R/20 w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego sprawującego czynności przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Decyzją Rady ŁOIIB funkcję przewodniczącego Rady ŁOIIB do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady ŁOIIB przez Okręgowy Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będzie pełnił wiceprzewodniczący Rady ŁOIIB dr hab. inż. Jacek SZER.

Podczas posiedzenia omówione również zostały sprawy finansowe i dotyczące bieżącej działalności Łódzkiej OIIB.

 
Przewodncząca Rady ŁOIIB
śp. 
mgr inż. Barbara Malec (1944–2020)
 
 
Na zawsze w naszej pamięci.
 
Kliknij aby powiekszyc
 
Non omnis moriar... 
Czytaj dalej…
 

 Kliknij aby powiekszyc

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację, że 20 września br. odszedł od nas nagle mgr inż. Jan Cichocki, wieloletni i aktywny członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB (w Łódzkiej OIIB od 2002 r.) i Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od 1971 r.), ceniony specjalista i wspaniały, życzliwy kolega. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 września 2020 r. o godz. 13.50 na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Anny w Łodzi na Zarzewie (ul. Lodowa 78). 

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia. 

Czytaj dalej…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 12 - 22 z 162