Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 16 stycznia 2021 r.16 stycznia 2021 r. Godzina...20:40

Marcelego, Włodzimierza
  jutro: Antoniego, Rościsława

Statystyka

W tej chwili mamy
4 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 646

wczoraj: 865

wszystkie: 4209589
(od 20 kwietnia 2004 r.)
XXXVII sesja egzaminacyjna - wiosna 2021
4 stycznia 2021 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje
o rozpoczęciu postępowania w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

 

Termin egzaminu pisemnego XXXVII sesji na uprawnienia budowlane
wyznaczony został na dzień
28 maja 2021 r. (piątek)

Czytaj dalej…
 
Nowy termin egzaminu dla jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.
23 grudnia 2020 r.

Nowy termin egzaminu dla jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.

Informujemy, że egzamin pisemny jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r., który pierwotnie miał się odbyć w dniu 4 grudnia 2020 r. został wyznaczony przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na dzień 26 lutego 2021 r. (piątek).

Czytaj dalej…
 
Uwaga! Zmiana wysokości składek członkowskich od 1 stycznia 2021 r.
7 grudnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w 2021 r. nastąpi podwyżka składki na ubezpieczenie OC z kwoty 70,00 zł do 75,00 zł. Członkowie ŁOIIB w 2021 r. zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich w następujących kwotach:

1) na konto Okręgowej Izby:

a) opłata wpisowa w wysokości 100,00 zł, wpłacana jednorazowo przy rejestracji wniosku o wpis na listę członków lub przy wznawianiu członkostwa po zawieszeniu za nieuiszczanie składek;

b) składka członkowska w wysokości 174,00 zł (za 6 miesięcy) lub w kwocie 348,00 zł (za 12 miesięcy) w terminie co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem okresu składkowego.

2) na konto Krajowej Izby (PIIB):

a) składka członkowska roczna w wysokości 72,00 zł,

b) opłata roczna na ubezpieczenie OC w wysokości 75,00 zł.

Jednorazowa wpłata roczna do Krajowej Izby (PIIB) wynosi 147,00 zł

 
Harmonogram szkoleń
11 stycznia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w proponowanych szkoleniach. Ich pełna lista znajduje się TUTAJ

  

 Data Tytuł szkolenia
 Rejestracja
11 stycznia 2021 r. od godz. 8.00 do 17 stycznia 20.00
Prawo budowlane - zmiany po 2020 - RETRANSMISJA

Wykładowca: Krzysztof Użarowski, pomorska oiib

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
13 stycznia 2021 r. od godz. 8.00 do 14 stycznia godz. 22.00Działalność gospodarcza w świetle zachodzących zmian na rynku polskim i europejskim - RETRANSMISJA

Wykładowca:  dr inż. Iwona Łapuńka, Serwis OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
13 stycznia 2021 r. od godz. 13.00 do 16.00

Diagnostyka w renowacji zawilgoconych i zasolonych obiektów - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca:  Maciej Rokiel

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
14 stycznia 2021 r. od godz. 11.00 do 13.00

Projektowanie układów uziemiających o małej wartości rezystencji uziemienia  - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: dr inż. Tomasz Maksimowicz

Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

    https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
14 stycznia 2021 r. od godz. 16.00 do 18.00
Rzeka Odra - od dzieła natury do Odrzańskiej Drogi Wodnej  - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: dr inż. Leszek Budych

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Podanie prawidłowego i pełnego numeru członkowskiego umożliwi uzyskanie zaświadczenia o udziale z zajęciach. Zaświadczenie będzie umieszczone na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na portalu członkowskim Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku szkoleń stacjonarnych ŁOIIB prosimy o zapoznania się z WYTYCZNYMI dla uczestników.

Czytaj dalej…
 
Posiedzenie Rady ŁOIIB (17 grudnia 2020 r.)
18 grudnia 2020 r.

Kliknij aby powiekszyc 

 

17 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w formie wideokonferencji na platformie Webex oraz głosowania drogą e-mailową. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00. Omówiono realizacje budżetu ŁOIIB za 11 miesięcy, Skarbnik przedstawił także prognozę roczną oraz prowizorium budżetowe na 2021 rok, które po dyskusji zostało zatwierdzone przez Radę.

Rada podjęla równiez uchwałę w sprawie zwołania w dniu 17 kwietnia 2021 roku XX Okręgowego Zjazdu Łódzkiej OIIB jako zjazdu sprawozdawczego. Ustalono, że na posiedzeniu Rady ŁOIIB w dniu 4 marca 2021 roku na podstawie aktualnej sytuacji epidemicznej podjęta zostanie decyzja, czy Zjazd może być zwołany w tym terminie oraz czy odbędzie się w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość (zgodnie z par.10 ust. 9a Statutu PIIB), tak jak w 2020 roku. Na posiedzeniu tym Rada ustali również, czy możliwe będzie przygotowanie wyborów przewodniczącego Rady ŁOIIB oraz ewentualnych wyborów uzupelniających do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego lub innych organów (jeśli zajdzie taka konieczność) oraz czy konieczne będzie zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu ŁOIIB dla rozpoznania spraw w tym zakresie.

Podczas posiedzenia podjęto także inne uchwały, m.in. te dotyczące przyznania zapomóg i dofinansowań. Obrady zakończyły się o godzinie 21.00.

 
Pierwszy krok w cyfryzacji procedur budowlanych
16 grudnia 2020 r.

10 grudnia br Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która w pierwotnym założeniu miała skupić się głównie na kwestii wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jednak w toku prac parlamentarnych została rozszerzona o zagadnienia umożliwiające sporządzanie projektów budowlanych i składanie wniosków w procesie budowlanym w formie elektronicznej.

Ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw, co prawdopodobnie nastąpi przed końcem 2020 r.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ

 
Karty sportowe FitProfit i FitSport
8 grudnia 2020 r.

 Kliknij aby powiekszyc

 

Przypominamy, że członkowie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nadal mogą korzystać z kart sportowych FitProfit i FitSport! Aktualnie do Państwa dyspozycji jest ponad 2200 obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym mimo obostrzeń baseny, kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, jogi i wiele więcej! Sprawdź sam wyszukiwarki obiektów: FitProfit i FitSport. Aby skorzystać z oferty po raz pierwszy należy przesłać formularz zgłoszeniowy (TUTAJ) na adres e-mail: integracja@loiib.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 dnia każdego miesiąca i zostaną przekazane do firmy Vanity Style Sp. z o.o., która prześle Państwu link do rejestracji i zakupu kart.

 
Kwartalnik Łódzki" nr IV/2020
5 grudnia 2020 r.
Kliknij aby zamknac      
Polecamy Państwa uwadze najnowszy numer "Kwartalnika Łódzkiego" - czasopisma wydawanego przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, który ukazał się na początku grudnia. W numerze m.in.: Prawo zamówień publicznych. Co inżynier budownictwa o nowej ustawie wiedzieć powinien?, informacje o łódzkich inwestycjach: Tunel średnicowy Łódź, Szpital z lądowiskiem w centrum miasta, ciekawe ekspertyzy: Awaria stalowej wieży kratowej, Awaria budynku przemysłowego po zainstalowaniu na nim masztu telekomunikacyjnego i wiele innych przydatnych informacji.
 
 
Rada ŁOIIB (5 listopada 2020 r.)
6 listopada 2020 r.

Kliknij aby powiekszyc 

5 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady ŁOIIB, podczas którego – w związku ze śmiercią przewodniczącej Rady ŁOIIB Barbary Malec – podjęta została uchwała nr 20/R/20 w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego sprawującego czynności przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Decyzją Rady ŁOIIB funkcję przewodniczącego Rady ŁOIIB do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady ŁOIIB przez Okręgowy Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będzie pełnił wiceprzewodniczący Rady ŁOIIB dr hab. inż. Jacek SZER.

Podczas posiedzenia omówione również zostały sprawy finansowe i dotyczące bieżącej działalności Łódzkiej OIIB.

 
Biuro ŁOIIB - kontakt
28 października 2020 r.

Z uwagi na sytuację epidemiczną uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Izby drogą elektroniczną bądź telefoniczną:

Kliknij aby powiekszyc 

 

 

 

 

 

 
 

Postaramy się, aby każdą ze spraw udało się szybko i sprawnie załatwić bez konieczności wychodzenia z domu.

W szczególnych przypadkach, jeśli sprawa wymaga Państwa wizyty w Biurze, prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie.   

 
Prenumerata czasopism naukowo-technicznych na 2021 rok
16 września 2020 r.
Zachęcamy członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do skorzystania z ulgowej prenumeraty czasopism naukowo-technicznych. Członek Izby pokrywa koszt prenumeraty do dwóch wybranych przez siebie czasopism naukowo-technicznych w wysokości 4,00 zł za jeden numer czasopisma. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ponosi pozostały koszt prenumeraty.
Czytaj dalej…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 180