Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Czwartek, 3 grudnia 2020 r.3 grudnia 2020 r. Godzina...22:54

Franciszka, Ksawerego
  jutro: Barbary, Bernarda

Statystyka

W tej chwili mamy
4 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 846

wczoraj: 958

wszystkie: 4175149
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Harmonogram szkoleń
3 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do udziału w proponowanych szkoleniach. Ich pełna lista znajduje się TUTAJ

  

 Data Tytuł szkolenia
 Rejestracja
3 grudnia 2020 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00
Umowa dla kierownika budowy i inspektora budowy nadzoru inwestorskiego - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Jolanta G. Szewczyk

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
4 grudnia 2020 r. od godz. 9.00 do godz. 15

Budowa Roku Podkarpacia 2019 r. - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Grzegorz Dubik

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
4 grudnia 2020 r. od godz. 16.00 do godz. 17.30Sieć 5 G i internet rzeczy w inteligentnych budynkach- SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: prof. Sławomir Hausman

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

   https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

 

Podanie prawidłowego i pełnego numeru członkowskiego umożliwi uzyskanie zaświadczenia o udziale z zajęciach. Zaświadczenie będzie umieszczone na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na portalu członkowskim Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku szkoleń stacjonarnych ŁOIIB prosimy o zapoznania się z WYTYCZNYMI dla uczestników.

Czytaj dalej…
 
Spotkanie z wicewojewodą K. Cieciórą
27 listopada 2020 r.
Kliknij aby powiekszyc 
 
25 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie on-line z wicewojewodą łódzkim panem Krzysztofem Cieciórą dotyczące sytuacji branży budowlanej w okresie pandemii. Inicjatorem spotkania był prezes Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi pan Janusz Wdzięczak. Wzięli w nim udział także przedstawiciele Łódzkiej OIIB: p.o. przewodniczący Rady ŁOIIB Jacek Szer, Edyta Kwiatkowska, Ryszard Mes i Grzegorz Rudzki. Po przywitaniu pan wicewojewoda K. Ciecióra oddał głos dr. hab. inż. Jackowi Szerowi, który omówił bieżącą sytuację branży. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście z branży projektowej i wykonawczej.
W związku z planowanymi kolejnymi spotkaniami prosimy o przesyłanie Państwa uwag i spostrzeżeń dotyczących problemów, jakie dotykają branżę budowlaną w tym czasie.
 
Włodzimierz Bojanowski (1948-2020)
23 listopada 2020 r.

 Kliknij aby powiekszyc

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 20 listopada 2020 r. odszedł od nas

 

śp. Włodzimierz Bojanowski

(1948-2020)

wieloletni i aktywny członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB, delegat na okręgowe zjazdy ŁOIIB,

odznaczony za swoją działalność Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PIIB,

członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,

ceniony fachowiec i wspaniały, pogodny, życzliwy Kolega. Będzie nam Go bardzo brakowało.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 grudnia 2020 r. o godz. 13.10

na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Anny w Łodzi na Zarzewie (ul. Lodowa 78). 

 

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

 

Rada i Pracownicy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 
Prof. Artemiusz Czkwianianc (1939-2020)
19 listopada 2020 r.
Kliknij aby powiekszyc
 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

 

śp. prof. dr. hab. inż. Artemiusza CZKWIANIANCA

(1939-2020) 

 

wybitnego inżyniera budownictwa, 
cenionego naukowca, uznanego dydaktyka i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży,

wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji betonowych, 

zasłużonego kierownika Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej,

członka Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

Człowieka Szlachetnego i Wielkiego Formatu

 

Wyrazy głębokiego współczucia Jego Bliskim

 

 składa

Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

 
Rada ŁOIIB (5 listopada 2020 r.)
6 listopada 2020 r.

Kliknij aby powiekszyc 

5 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady ŁOIIB, podczas którego – w związku ze śmiercią przewodniczącej Rady ŁOIIB Barbary Malec – podjęta została uchwała nr 20/R/20 w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego sprawującego czynności przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Decyzją Rady ŁOIIB funkcję przewodniczącego Rady ŁOIIB do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady ŁOIIB przez Okręgowy Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będzie pełnił wiceprzewodniczący Rady ŁOIIB dr hab. inż. Jacek SZER.

Podczas posiedzenia omówione również zostały sprawy finansowe i dotyczące bieżącej działalności Łódzkiej OIIB.

 
Biuro ŁOIIB  kontakt
28 października 2020 r.

Z uwagi na sytuację epidemiczną uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Izby drogą elektroniczną bądź telefoniczną:

Kliknij aby powiekszyc 

 

 

 

 

 

 
 

Postaramy się, aby każdą ze spraw udało się szybko i sprawnie załatwić bez konieczności wychodzenia z domu.

W szczególnych przypadkach, jeśli sprawa wymaga Państwa wizyty w Biurze, prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie.   

 
Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 odwołany
29 października 2020 r.
W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju oraz wprowadzanymi przez Rząd RP dodatkowymi obostrzeniami w zakresie organizowania zgromadzeń, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęła w dniu 29 października 2020 r. uchwałę w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia 2020 r.
 
Prenumerata czasopism naukowo-technicznych na 2021 rok
16 września 2020 r.
Zachęcamy członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do skorzystania z ulgowej prenumeraty czasopism naukowo-technicznych. Członek Izby pokrywa koszt prenumeraty do dwóch wybranych przez siebie czasopism naukowo-technicznych w wysokości 4,00 zł za jeden numer czasopisma. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ponosi pozostały koszt prenumeraty.
Czytaj dalej…
 
Nowelizacja Prawa budowlanego weszła w życie
19 września 2020 r.
Kliknij aby powiekszyc
      

19 września 2020 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471).

Przekazujemy więc Państwu kilka istotnych informacji i przydatnych linków dotyczących nowego Prawa budowlanego.

 

Czytaj dalej…
 
Szkolenia stacjonarne i on-line organizowane przez ŁOIIB
9 października 2020 r.

Wrzesień i początek października to czas intensywnych szkoleń stacjonarnych oraz on-line zorganizowanych przez Łódzką OIIB. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się szkolenia dotyczące nowelizacji ustawy Prawo budowlane. W przeprowadzonym 25 września w siedzibie ŁOIIB, przez Tomasza Radziewskiego, szkoleniu pt. „Duża nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zmiany w procesie budowlanym od 19 września 2020 roku” wzięło udział 40 osób. Ta sama tematyka poruszona została podczas szkoleń zorganizowanych w kilku miastach w województwie łódzkim, m.in. w Piotrkowie Trybunalskim (30 uczestników), Opocznie (100 uczestników), Skierniewicach (65 uczestników)  i  Wieluniu (27 uczestników).
W połowie września natomiast 11 uczestników warsztatów komputerowych odbyło trzydniowe szkolenie z zakresu oprogramowania AutoCAD Stopień I. Warsztaty zrealizowane zostały przez firmę PROCAD z Gdańska. 
Pozostałe szkolenia dotyczące tematów branżowych zrealizowane zostały w formie on-line. Odbyły się następujące szkolenia: „Bezpieczeństwo przy robotach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn”, szkolenie Dagmary Kupki, „Beton wodonieprzepuszczalny” Macieja Rokiela, oraz „Aktualne przepisy prawa wodnego i zasady stosowania w gospodarce wodno-ściekowej” Piotra Wojewódzkiego. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, planowana jest ich retransmisja.

 

Kliknij aby powiekszyc   Kliknij aby powiekszyc

Czytaj dalej…
 
Prawo budowlane - relacja ze szkoleń
17 września 2020 r.

Kliknij aby powiekszyc 

 

Ponad 130 uczestników zgromadziły dwie edycje szkoleń stacjonarnych pt. Duża nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zmiany w procesie budowlanym od 19 września 2020 roku, zorganizowanych przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Szkolenia poprowadził specjalista i praktyk z zakresu prawa budowlanego mgr inż. Tomasz Radziewski.

Pierwsza edycja szkoleń stacjonarnych odbyła się 9 września 2020 r. w Piotrkowie Trybunalskim (30 osób). Kolejne spotkanie zorganizowane zostało 15 września w Opocznie (100 osób). Uczestnicy podkreślali przydatność szkolenia, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany w prawie. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tematyką związaną z nowelizacją ustawy Prawo budowlane oraz ograniczenia związane z pandemią, ŁOIIB przygotowuje dalsze edycje, aby wszyscy zainteresowani mieli szansę przeszkolenia się w tej tak aktualnej tematyce.

Szkolenia planowane są w Łodzi, Skierniewicach, Wieluniu, Sieradzu, Bełchatowie, Kutnie i Tomaszowie Mazowieckim. Szczegółowy harmonogram podawany jest na stronie internetowej oraz w cotygodniowych mailingach.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 176