Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...08:50

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 427

wczoraj: 889

wszystkie: 4493995
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kalendarium

Kliknij aby powiekszyc 

5 września br. w Warszawie obradowała pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Kledyńskiego Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia jednym z głównych punktów obrad było powołanie komisji funkcjonujących przy Krajowej Radzie PIIB, w których pracach wezmą udział także przedstawiciele Łódzkiej OIIB, oraz zakończenie działalności tych, które zrealizowały stojące przed nimi  zadania. Zapoznano się z pracami legislacyjnymi dotyczącymi inżynierów budownictwa oraz ze stanem prac nad przebudową i modernizacją budynku przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie przeznaczonego na siedzibę PIIB.

 

Czytaj dalej…
 
14 sierpnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z reprezentantami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów RP. MIiR zaprosiło delegacje obu izb w związku z prekonsultacjami dotyczącymi projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa podczas spotkania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju reprezentowali: prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, kol. Andrzej Falkowski i dr hab. Joanna Smarż. W skład delegacji Izby Architektów RP weszli Małgorzata Pilinkiewicz, prezes IARP, Wojciech Gęsiak, Wojciech Gwizdak i Piotr Andrzejewski.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest przeciwna rozdzielaniu regulacji dotyczących zawodu architekta i inżyniera budownictwa. Zawody te od początku nadawania uprawnień budowlanych uznawane były zawsze za zawody pokrewne i związane z samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie. CZYTAJ WIĘCEJ
 
 
Kliknij aby powiekszyc      

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
śp. prof. dr hab. inż. Marii Kamińskiej

 

Pani Profesor była wybitnym i cenionym specjalistą konstrukcji żelbetowych i sprężonych oraz długoletnim i zasłużonym członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych. Od 1962 roku była związana z Katedrą Konstrukcji Betonowych Politechniki Łódzkiej, którą współtworzyła i rozwijała.  Była również Dziekanem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej w latach 2005-2008. Od stycznia 2005 r. była członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, cenionym wykładowcą na szkoleniach i konferencjach organizowanych przez ŁOIIB. 

Pogrzeb odbył się 13 lipca br. (piątek) o godz. 13.30 na cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi, al. Palki 9.


Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składa

Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 
 

Kliknij aby powiekszyc

 

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podczas którego m.in. wybrano władze Izby na V kadencję, czyli na lata 2018-2022. Zobacz ZDJĘCIA

Prezesem Krajowej Rady PIIB został prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński (vide), przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej - Urszula Kallik ze Śląskiej OIIB, przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - Krzysztof Latoszek (Mazowiecka OIIB), przewodniczącym KrajowegoSądu Dyscyplinarnego - Marian Zdunek (Warmińsko-Mazurska OIIB), a Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej-koordynatorem - Agnieszka Jońca z Łódzkiej OIIB. 

Łódzka OIIB będzie mieć swoich przedstawicieli także w pozostałych organach. Członkami Krajowej Rady PIIB zostali: Barbara Malec, Piotr Filipowicz i Jacek Szer; Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - Jan Boryczka, Krajowej Komisji Rewizyjnej - Tadeusz Miksa, a Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - Wojciech Hanuszkiewicz. Warto dodać, że w głosowaniach Barbara Malec, Agnieszka Jońca i Jan Boryczka uzyskali największą liczbę głosów.

Delegaci przyjęli także stanowisko Zjazdu, w którym wyrazili stanowczy sprzeciw w sprawie dezintegracji zawodów architekta i inżyniera budownictwa, oraz program działania PIIB w kadencji 2018-2022. 

Czytaj dalej…
 
Kliknij aby powiekszyc  
15 czerwca 2018 r. podczas uroczystej gali na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Łęczycy wręczona została po raz XV Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego. W uroczystości wzięła udział Barbara Malec, przewodnicząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która zasiadła w Kapitule  tej Nagrody i brała udział w jej pracach.
W roku 2018 Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego została przyznana w następujących kategoriach:
  • “Ład organizacyjny społeczna odpowiedzialność biznesu” - Polfarmex S.A.
  • “Mikro i małe przedsiębiorstwo” - Hart-Tech Sp. z o. o. z Łodzi
  • “Gospodarstwo rolne” - gospodarstwo rolne Cezarego Kowalskiego z Chochołowa, w gminie Żychlin
  • “Innowacyjność” - Tubądzin Management Group Sp. z o. o.
Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego. Zobacz FOTO
 
 

 Kliknij aby powiekszyc

16 czerwca 2018 r. (w sobotę) na terenie siedziby Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Północnej 39 w Łodzi odbył się XII Piknik Inżynierski, w którym wzięli licznie udział członkowie ŁOIIB z rodzinami oraz zaproszeni goście. ZDJĘCIA  

 

Kliknij aby powiekszyc

W dniach 8-9 czerwca br. w Spale odbyło się szkolenie dla Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wybranych na Zjazdy ŁOIIB w V kadencji (2018-2022). W ramach szkolenia odbyły się połączone z dyskusją wykłady. (FOTO)
Czytaj dalej…
 

Kliknij aby powiekszyc 

6 czerwca br. w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się - z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (ŁPSZZP) - pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (FOTO | TVP | RADIO ŁÓDŹ | TUŁÓDŹ.COM)

Podobne Porozumienia, do funkcjonującego w Łodzi powstały już w ośmiu województwach: mazowieckim, opolskim, śląskim, podlaskim, małopolskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. Spotkanie w Łodzi było oficjalną zachętą do integracji przedstawicieli zawodów zaufania społecznego na poziomie regionów oraz próbą nawiązania stałej współpracy z przedstawicielami innych regionów. Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego przyjęli w Łodzi wspólne stanowisko o następującej treści:

 

Czytaj dalej…
 
Kliknij aby powiekszyc
 
24 maja 2018 r. w audytorium im. A. Sołtana odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 73. rocznicy powstania uczelni i nadania tytułu doktora honoris causa prof. Wiktorowi Weberowi.
W dniu Święta Politechniki wręczonych zostało kilkanaście nagród dla studentów i absolwentów za wybitne osiągnięcia i niedawno obronione prace dyplomowe - w tym nagrody w Konkursie im. prof. W. Kuczyńskiego na najlepsze prace dyplomowe przygotowane na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, współorganizowanym przez Łódzką OIIB, Oddział Łódzki PZITB i Wydział BAIŚ PŁ. Nagrody wręczyli: Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak, Dziekan WBAIŚ PŁ prof. Marek Lefik oraz przewodnicząca Rady LOIIB Barbara Malec. Zobacz ZDJĘCIA Z laureatami Konkursu spotkamy się także podczas tegorocznego Wojewódzkiego Święta Budowlanych.
Czytaj dalej…
 
Kliknij aby powiekszyc
 

"Obiekty wielkokubaturowe – zabezpieczenia przeciwpożarowe, eksploatacja i administrowanie" to temat warsztatów zorganizowanych przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, które odbyły się 10 maja br. w Dobieszkowie k. Łodzi. Celem warsztatów było przybliżenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym wymienionych obiektów oraz zwrócenie uwagi na problemy występujące podczas ich projektowania, eksploatowania i administrowania. Warsztaty patronatem honorowym objął st. bryg. Jarosław Wlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, a patronat medialny nad wydarzeniem objęła Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Zobacz FOTO ). 

Czytaj dalej…
 
Kliknij aby powiekszyc
 
23 kwietnia 2018 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2018-2022 posiedzenie nowej Rady ŁOIIB, wybranej 14 kwietnia br.
Podczas posiedzenia m.in. podsumowano XVII Zjazd ŁOIIB, dokonano wyboru Prezydium Rady ŁOIIB oraz przewodniczących zespołów Rady, a także Rady Programowej Wydawnictw ŁOIIB (zobacz . Przyjęto również uchwały w sprawie osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby. Omówione również zostały główne kierunki działania Rady ŁOIIB w V kadencji.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 56 - 66 z 162