Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 29 lutego 2020 r.29 lutego 2020 r. Godzina...08:12

Dobroniega, Romana
  jutro: Albina, Antoniny

Statystyka

W tej chwili mamy
5 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 240

wczoraj: 753

wszystkie: 3919386
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kalendarium

Z wielkim smutkiem informujemy, że 19 lutego 2016 r. odszedł

nasz nieodżałowany Kolega i Przyjaciel

 

mgr inż.
Bogdan Wrzeszcz

 

doświadczony inżynier o ogromnej wiedzy, ceniony specjalista,
działacz zaangażowany w prace naszego samorządu zawodowego:
członek Rady ŁOIIB (2002-2006), Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB (2006-2016),
delegat na okręgowe zjazdy ŁOIIB (2002-2016),
członek Krajowej Komisji Rewizyjnej (2013-2014),
delegat na Krajowe Zjazdy PIIB (2002-2014).
Sekretarz Zarządu Oddziału Piotrkowskiego PZITB.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25 lutego 2016 r. o godz. 14.30
w kaplicy cmentarza katolickiego w Piotrkowie Tryb. (ul. Cmentarna 19a).

 

 

 Kliknij aby powiekszyc


   

 

 

W dniach 22-23 stycznia 2016 r. w Warszawie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod hasłem „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych”. Temat przewodni Konferencji brzmiał „Wpływ nowoczesnych wyrobów budowlanych i technologii na czas użytkowania obiektów budowlanych”. W programie przewidziane były cztery sesje plenarne poświęcone utrzymaniu i stanom technicznym, aspektom technicznym i prawnym oraz wyrobom budowlanym i technologiom w budownictwie. Naszą Izbę podczas tego wydarzenia reprezentowali: Barbara Malec, Agnieszka Jońca, Piotr Filipowicz oraz Bogdan Krawczyk.

 
 
Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc 
 

9 lutego 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim nasza Izba zorganizowała kolejną naradę szkoleniową, której celem było poszerzenie wiedzy z zakresu zmian w Prawie budowlanym oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego powiatu piotrkowskiego. 

Seminarium było bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń i podjęcia współdziałania w celu wypracowania wspólnej interpretacji istotnych dla środowiska budowlanego przepisów. 

W imieniu starosty uczestników seminarium powitał sekretarz powiatu Ireneusz Czerwiński. Naszą Izbę podczas spotkania reprezentowały Barbara Malec, przewodnicząca Rady ŁOIIB i Agnieszka Jońca, zastępca przewodniczącej.

 
 
Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc 
 

11 lutego 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyła się kolejna narada szkoleniowa zorganizowana przez naszą Izbę, której celem było poszerzenie wiedzy z zakresu zmian w Prawie budowlanym oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego powiatu opoczyńskiego. 

Czytaj dalej…
 
 
Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc 
 

1 lutego 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu nasza Izba zorganizowała kolejną naradę szkoleniową, której celem było poszerzenie wiedzy z zakresu zmian w Prawie budowlanym oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego powiatu zgierskiego. W spotkaniu uczestniczyło 49 osób. 

Seminarium było bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń i podjęcia współdziałania w celu wypracowania wspólnej interpretacji istotnych dla środowiska budowlanego przepisów. 

Podczas seminarium Łódzką OIIB reprezentowała Agnieszka Jońca, zastępca przewodniczącej Rady ŁOIIB, obecni byli również Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego pan Wojciech Brzeski oraz naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska starostwa zgierskiego pani Agnieszka Kropp-Nowacka.

 
Kliknij aby zamknac 

 Z wielkim smutkiem informujemy, że 29 stycznia 2016 r. odszedł

nasz nieodżałowany Kolega i Przyjaciel

 

śp.
mgr prawa inżynier budownictwa
Ryszard Kaniecki

 

doświadczony inżynier, ceniony specjalista,
działacz zaangażowany w prace naszego samorządu zawodowego:
członek Rady ŁOIIB (2014-2016), Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB (2006-2014),
Rady Programowej Wydawnictw ŁOIIB (2010-2016),
delegat na okręgowe zjazdy ŁOIIB (2006-2016) i Krajowy Zjazd PIIB (2013),
aktywny członek wielu zespołów problemowych Rady,
który dzielił się z nami swoją pasją oraz ogromną wiedzą inżynierską i prawną.

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 lutego br. o godz. 15.00
w kaplicy cmentarza parafialnego w Koluszkach (ul. 11 Listopada 49).

 
 
Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc 
 

19 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach nasza Izba zorganizowała kolejną naradę szkoleniową, której celem było poszerzenie wiedzy z zakresu zmian w Prawie budowlanym oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego powiatu poddębickiego. W spotkaniu uczestniczyło 39 osób. 

Seminarium było bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń i podjęcia współdziałania w celu wypracowania wspólnej interpretacji istotnych dla środowiska budowlanego przepisów. 

Podczas seminarium Łódzką OIIB reprezentowała Agnieszka Jońca, zastępca przewodniczącej Rady ŁOIIB, obecni byli również starosta poddębicki Ryszard Rytter, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poddębicach Marian Kuźniak oraz p.o. naczelnik wydziału budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych starostwa poddębickiego Jerzy Patora.

 
 
 
Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc 
 

12 stycznia 2016 r. w Sali widowiskowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli nasza Izba zorganizowała kolejną naradę szkoleniową, której celem było poszerzenie wiedzy z zakresu zmian w Prawie budowlanym oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego powiatu zduńskowolskiego. W spotkaniu uczestniczyło 80 osób. 

Seminarium było bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń i podjęcia współdziałania w celu wypracowania wspólnej interpretacji istotnych dla środowiska budowlanego przepisów. 

Podczas seminarium Łódzką OIIB reprezentowała Agnieszka Jońca, zastępca przewodniczącej Rady ŁOIIB, obecni byli również starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zduńskiej Woli Jolanta Pertkiewicz, naczelnik wydziału architektury i budownictwa starostwa zduńskowolskiego Ryszard Wielowiejski oraz architekt miasta Jolanta Owczarz.

 
 
 
Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc 
 
12 grudnia br. nasza Izba zorganizowała seminarium programowo-szkoleniowe połączone ze spotkaniem wigilijnym. Pani prof. dr hab. Justyna Jurewicz (adwokat) wystąpiła z wykładem pt. Uwarunkowania pracy inżyniera budownictwa. W części szkoleniowej omówione zostały ważne dla naszego samorządu zawodowego zagadnienia. Odbyły się następujące panele dyskusyjne:
  • Co pomaga a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego w świetle aktualnych przepisów prawnych, którego moderatorem był Bogdan Krawczyk;
  • Etyka zawodowa w procesie inwestycyjnym, moderator: Beata Ciborska;
  • Podnoszenie poziomu zawodowego i promocja zawodu inżyniera budownictwa – formy wspólnej dzialalności, moderator: Danuta Ulańska.

Postulaty z dyskusji panelowych zostaną usystematyzowane i przedstawione Radzie ŁOIIB.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy zgłosili wiele konstruktywnych wniosków. Spotkanie pokazało również, jak potrzebna jest możliwość swobodnej wymiany poglądów, która z powodu presji czasu jest ograniczona podczas zjazdów okręgowych.


 

 Kliknij aby powiekszyc

8 grudnia br. w sali konferencyjnej Hotelu Novotel odbyła się pierwsza z planowanych konferencji zorganizowana przez firmę INTERsoft pt. BIM w 90 minut, podczas której fachowcy, architekt i projektanci poszczególnych branż, zasymulowali powstanie projektu BIM. Uczestnicy mieli możliwość obserwowania modelowania bryły budynku z uwzględnieniem wizualizacji, wprowadzania do budynku instalacji wewnętrznych oraz koordynację pracy podmiotów biorących udział w procesie inwestycyjnym. Zaprezentowano sposób wyznaczania kolizji pomiędzy elementami budynku oraz komunikację z aplikacjami zewnętrznymi.

Druga część spotkania była poświęcona zaprezentowaniu możliwości programu ArCADia-TERMO, wielokrotnie nagradzanego i wyróżnianego w wielu konkursach. Omówiono zagadnienia dotyczące funkcjonalności tego programu oraz jego modułów, a także procesu przesyłania danych w systemie ArCADia BIM.

 
 

15 grudnia 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku nasza Izba zorganizowała kolejną naradę szkoleniową, której celem było poszerzenie wiedzy z zakresu zmian w Prawie budowlanym oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego powiatu łaskiego. W spotkaniu uczestniczyło 36 osób. 

Seminarium było bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń i podjęcia współdziałania w celu wypracowania wspólnej interpretacji istotnych dla środowiska budowlanego przepisów. 

Podczas seminarium Łódzką OIIB reprezentowała Agnieszka Jońca, zastępca przewodniczącej Rady ŁOIIB, obecni byli również wicestarosta łaski Marek Krawczyk, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Łasku Łucja Żurawska oraz naczelnik wydziału architektury i budownictwa starostwa bełchatowskiego pani Monika Stelmasik.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 89 - 99 z 133