Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 20 lipca 2019 r.20 lipca 2019 r. Godzina...02:52

Czesława, Hieronima
  jutro: Daniela, Andrzeja

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 41

wczoraj: 773

wszystkie: 3753504
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Szkolenia ŁOIIB
Harmonogram szkoleń  Drukuj 

6.09.2019

9.15-15.30

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39  

Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych cz. I

prof. Włodzimierz Starosolski, Politechnika Śląska

10.09.2019

10.00-13.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Akademia Inżyniera – Budownictwo o niemal zerowym zapotrzebowaniu na ciepło – budynki pasywne

PZITS Toruń

10.09.2019

10.00-14.15

Bełchatów,

siedziba Starostwa Powiatowego,

ul. Pabianicka 17/19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - interpretacja zapisów. 

arch. Łukasz Woźniak

11.09.2019

15.00-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Kompleksowe podejście do projektowania systemów oddymiania na przykładzie różnych typów obiektów budowlanych

mgr inż. Łukasz Ostapiuk – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektant MERCOR S.A.

mgr inż. Jerzy Wójciak – projektant w pionie wentylacji pożarowej MERCOR S.A.

17.09.2019

14.00-17.45
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Realizacja inwestycji drogowych na podstawie Specustawy drogowej i Prawa budowlanego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów administracyjnych

mgr inż. Marek Więckowski

20.09.2019

15.00-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39
Renowacja – produkty firmy Mapei. Dobór rozwiązań renowacyjnych na podstawie wybranych realizacji. Doświadczenia Mapei  przy budowie Metra – wbudowane produkty oraz rozwiązania techniczne.

24.09.2019

15.00-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Diagnostyka i utrzymanie obiektów mostowych

prof. Wojciech Radomski

25.09.2019

15.00-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Trwałość decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych zgód budowlanych

mgr Dagmara Kafar

1.10.2019

11.00-19.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Konstrukcje drewniane, systematyka, uszkodzenia i naprawy

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ

8.10.2019

15.00-19.30
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – znaczenie specyfikacji w procesie inwestycyjnym. Powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, najczęściej popełniane błędy

mgr Maciej Sikorski z firmy Orgbud

15.10.2019

15.00-18.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych w praktyce – przykłady obiektów nowych i modernizowanych

mgr inż. Michał Citko – regionalny kierownik sprzedaży w pionie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji MERCOR S.A.

29.10.2019

16.00-19.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Ochrona elewacji - tynki i farby

mgr inż. Maciej Rokiel

6.11.2019

16.00-19.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Tarasy i balkony z drenażowym i powierzchniowym odprowadzeniem wody

mgr inż. Maciej Rokiel
Listopad 2019
Łódź
Szkolenie na terenie budowy Orientarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi

 

Zachęcamy do zapoznawania się z ofertą szkoleniową zamieszczaną na naszej stronie internetowej www.loiib.pl i w Portalu członkowskim ŁOIIB http://portal.loiib.pl, która jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Informacje o planowanych na bieżąco nowych szkoleniach rozsyłane są także mailem do członków Izby. Zachęcamy Państwa do podawania i aktualizowania adresów mailowych, co umożliwi otrzymywanie aktualnych informacji o wszystkich planowanych szkoleniach.

Udział w szkoleniach  stacjonarnych organizowanych przez ŁOIIB jest bezpłatny dla członków Izby, studentów oraz osób zaproszonych. Osoby, które nie są członkami Izby mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych za odpłatnością 70 zł brutto. Pierwszeństwo zapisów na szkolenia stacjonarne i wyjazdowe mają członkowie Izby. W przypadku szkoleń wyjazdowych odpłatność dla członka ŁOIIB wynosi 50% kalkulowanych kosztów wyjazdu, a dla pozostałych osób 100% kosztów wyjazdów. Izba organizuje też kursy z zakresu oprogramowania prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Koszt udziału w tego rodzaju szkoleniu dla członka Izby wynosi 50% kosztów kursu, dla pozostałych osób niebędących członkami ŁOIIB obowiązuje pełna odpłatność.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków ŁOIIB, zatwierdzonym uchwałą Rady ŁOIIB nr 30/R/15 z 10 grudnia 2015 r., Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oferuje członkom:

  • Dofinansowanie udziału w konferencjach, seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach, szkoleniach wyjazdowych oraz kursach językowych z technicznymi elementami języka branżowego.
  • Dofinansowanie zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym.
  • Dofinansowanie zakupu programu komputerowego.

 

POBIERZ Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków Łódzkiej OIIB wraz z WNIOSKIEM o dofinansowanie