Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Poniedziałek, 18 listopada 2019 r.18 listopada 2019 r. Godzina...16:32

Romana, Klaudyny
  jutro: Elżbiety, Seweryna

Statystyka

W tej chwili mamy
6 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 478

wczoraj: 623

wszystkie: 3835160
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Szkolenia ŁOIIB
Harmonogram szkoleń  Drukuj 

19.11.2019

14.00-18.15

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem rusztowań – obiekty kubaturowe

dr inż. Michał Pieńko

20.11.2019

13.00-19.00

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Procedury wymagane przy zakończeniu budowy i przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ustawy Prawo budowlane

mgr inż. Tomasz Radziewski

26.11.2016

14.00-16.00
Łódź
Szkolenie na terenie budowy Orientarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi.

29.11.2019

16.00-20.00

30.11.2019

9.00-17.00

1.12.2019

9.00-17.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 
Warsztaty komputerowe AUTOCAD stopień I

10-11.12.2019

9.00-16.00

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39
Praktyczna obsługa narzędzi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel

13.12.2019

16.00-20.00

14.12.2019

9.00-17.00

15.12.2019

9.00-17.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39  
Warsztaty komputerowe AUTOCAD stopień II

 

Zachęcamy do zapoznawania się z ofertą szkoleniową zamieszczaną na naszej stronie internetowej www.loiib.pl i w Portalu członkowskim ŁOIIB http://portal.loiib.pl, która jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Informacje o planowanych na bieżąco nowych szkoleniach rozsyłane są także mailem do członków Izby. Zachęcamy Państwa do podawania i aktualizowania adresów mailowych, co umożliwi otrzymywanie aktualnych informacji o wszystkich planowanych szkoleniach.

Udział w szkoleniach  stacjonarnych organizowanych przez ŁOIIB jest bezpłatny dla członków Izby, studentów oraz osób zaproszonych. Osoby, które nie są członkami Izby mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych za odpłatnością 70 zł brutto. Pierwszeństwo zapisów na szkolenia stacjonarne i wyjazdowe mają członkowie Izby. W przypadku szkoleń wyjazdowych odpłatność dla członka ŁOIIB wynosi 50% kalkulowanych kosztów wyjazdu, a dla pozostałych osób 100% kosztów wyjazdów. Izba organizuje też kursy z zakresu oprogramowania prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Koszt udziału w tego rodzaju szkoleniu dla członka Izby wynosi 50% kosztów kursu, dla pozostałych osób niebędących członkami ŁOIIB obowiązuje pełna odpłatność.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków ŁOIIB, zatwierdzonym uchwałą Rady ŁOIIB nr 30/R/15 z 10 grudnia 2015 r., Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oferuje członkom:

  • Dofinansowanie udziału w konferencjach, seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach, szkoleniach wyjazdowych oraz kursach językowych z technicznymi elementami języka branżowego.
  • Dofinansowanie zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym.
  • Dofinansowanie zakupu programu komputerowego.

 

POBIERZ Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków Łódzkiej OIIB wraz z WNIOSKIEM o dofinansowanie