Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Niedziela, 26 stycznia 2020 r.26 stycznia 2020 r. Godzina...05:53

Pauli, Wandy
  jutro: Jana, Przybysława

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 196

wczoraj: 658

wszystkie: 3889947
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Szkolenia ŁOIIB
Harmonogram szkoleń  Drukuj 

24.01.2020 16.00-20.00

25.01.2020 9.00-17.00

26.01.2020

9.00-17.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

Warsztaty komputerowe AUTOCAD stopień II 

Firma PROCAD

28.01.2020

15.00-18.30
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

Prawo wodne – lokalizacja inwestycji w granicach jednolitych części wód (JCW), charakterystyka i cele środowiskowe JCW

dr inż. Piotr Wojewódzki

29.01.2020

13.00-19.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Wybrane zagadnienia z zakresu k.p.a.

mgr Anna Kostrzewska-Krejczy

4.02.2020

14.00-18.15
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Czy dziennik budowy to dokument urzędowy? Znaczenie dziennika budowy w kontekście wybranych ustaw i konsekwencje z tym związane. Praktyczny przewodnik prawidłowego prowadzenia dziennik budowy

mgr Aleksandra Bednorz - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach

Z przyczyn niezależnych od Izby szkolenie zostało odwołane

5.02.2020

16.00-19.00
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Nowoczesne konstrukcje drewniane łączone płytkami kolczastymi

Rafał Dudziński - MiTek Industries Polska

12.02.2020

16.00-18.30
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa przy eksploatacji żurawi wieżowych i szybkomontujących. Podstawowe wymagania przy pracach na wysokości i pracach ziemnych

mgr Dagmara Kupka

18.02.2020

15.00-19.15
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Inteligencja emocjonalna w życiu i w biznesie

mgr Grzegorz Tomaszewski

19.02.2020

10.00-14.15

Centrum Kształcenia Zawodowego,

ul. Czapliniecka 96,  Bełchatów

Instalacje fotowoltaiczne

mgr inż. Jacek Fidala

25.02.2020

12.15-19.30

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Konstrukcyjne warstwy asfaltowe i betonowe nawierzchni drogowych – katalogi typowych konstrukcji, przepisy techniczne i wymagane charakterystyki podstawowe, wbudowywanie i odbiór (aktualne przepisy GDDKiA)

mgr inż. Maria Bogacka

26.02.2020

16.00-19.00

Rzgów, ul. Słowicza 1
Wyjazd techniczny do laboratorium drogowego w Rzgowie

3.03.2020

15.00-18.30
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

dr inż. Piotr Wojewódzki

4.03.2020

10.00-14.15

Centrum Kształcenia Zawodowego,

ul. Czapliniecka 96,  Bełchatów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - interpretacja zapisów – część II

arch. Łukasz Woźniak

 

Zachęcamy do zapoznawania się z ofertą szkoleniową zamieszczaną na naszej stronie internetowej www.loiib.pl i w Portalu członkowskim ŁOIIB http://portal.loiib.pl, która jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Informacje o planowanych na bieżąco nowych szkoleniach rozsyłane są także mailem do członków Izby. Zachęcamy Państwa do podawania i aktualizowania adresów mailowych, co umożliwi otrzymywanie aktualnych informacji o wszystkich planowanych szkoleniach.

Udział w szkoleniach  stacjonarnych organizowanych przez ŁOIIB jest bezpłatny dla członków Izby, studentów oraz osób zaproszonych. Osoby, które nie są członkami Izby mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych za odpłatnością 70 zł brutto. Pierwszeństwo zapisów na szkolenia stacjonarne i wyjazdowe mają członkowie Izby. W przypadku szkoleń wyjazdowych odpłatność dla członka ŁOIIB wynosi 50% kalkulowanych kosztów wyjazdu, a dla pozostałych osób 100% kosztów wyjazdów. Izba organizuje też kursy z zakresu oprogramowania prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Koszt udziału w tego rodzaju szkoleniu dla członka Izby wynosi 50% kosztów kursu, dla pozostałych osób niebędących członkami ŁOIIB obowiązuje pełna odpłatność.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków ŁOIIB, zatwierdzonym uchwałą Rady ŁOIIB nr 30/R/15 z 10 grudnia 2015 r., Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oferuje członkom:

  • Dofinansowanie udziału w konferencjach, seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach, szkoleniach wyjazdowych oraz kursach językowych z technicznymi elementami języka branżowego.
  • Dofinansowanie zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym.
  • Dofinansowanie zakupu programu komputerowego.

 

POBIERZ Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków Łódzkiej OIIB wraz z WNIOSKIEM o dofinansowanie