Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 4 kwietnia 2020 r.4 kwietnia 2020 r. Godzina...12:53

Wacława, Izydora
  jutro: Wincentego, Ireny

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 441

wczoraj: 829

wszystkie: 3951450
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Szkolenia ŁOIIB
Harmonogram szkoleń  Drukuj 

18.03.2020

16.00-19.15

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Elastyczne wyroby wodochronne - zastosowanie, główne problemy

mgr inż. Krzysztof Patoka

Z przyczyn niezależnych od Izby szkolenie zostaje odwołane

24.03.2020

16.30-18.15

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

Maria Tomaszewska – Pestka z firmy Ergo Hestia

Z przyczyn niezależnych od Izby szkolenie zostaje odwołane

25.03.2020

10.00-11.45

Starostwo Powiatowe w Sieradzu,

Plac Wojewódzki 3

Omówienie procedury formalnej przy składaniu wniosków o pozwolenie na użytkowanie wraz z załącznikami niezbędnymi do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Praktyczne aspekty przeprowadzania procedury pozwolenia na użytkowanie

Justyna Jabłońska radca prawny
Z przyczyn niezależnych od Izby szkolenie zostaje odwołane

31.03.2020

15.00-17.00

Łódź

Wyjście techniczne na teren budowy inwestycji Politechniki Łódzkiej - Alchemium – nowoczesnego gmachu konferencyjno - dydaktyczno - laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego

mgr inż. Przemysław Solarek – Koordynator inspektorów

Z przyczyn niezależnych od Izby szkolenie zostaje odwołane

3.04.2020

13.00-15.15

Starostwo Powiatowe w Kutnie,

ul. Tadeusza Kościuszki 16

Oddawanie obiektów do użytkowania. Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

mgr inż. Maciej Książek

Z przyczyn niezależnych od Izby szkolenie zostaje odwołane

8.04.2020

13.00-19.30

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego na podstawie ustawy Prawo budowlane. Wybrane zagadnienia.

mgr inż. Tomasz Radziewski

Z przyczyn niezależnych od Izby szkolenie zostaje odwołane

21.04.2020

13.45-15.45

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Technologia pianobetonów w budownictwie

mgr inż. Ryszard Perz

21.04.2020

16.00-18.00

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Nowoczesne systemy stropowe sprężone

mgr inż. arch. Przemysław Deryło z firmy RECTOR

22.04.2020

16.00-19.00

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Nowoczesne technologie w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym

Remigiusz Duszyński z firmy MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.

24.04.2020

9.30-16.00

Starostwo Powiatowe w Sieradzu,

Plac Wojewódzki 3

Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo budowlane. Obowiązki osoby dokonującej kontroli oraz właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego w praktyce

mgr inż. Tomasz Radziewski

13.05.2020

10.00-16.30

Piotrków Trybunalski,

siedziba NOT-u,

ul. Aleje Armii Krajowej 24A

Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo budowlane. Obowiązki osoby dokonującej kontroli oraz właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego w praktyce

mgr inż. Tomasz Radziewski

19.05.2020

16.00-20.15

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

Betony wodonieprzepuszczalne - zagadnienia związane z uszczelnieniem konstrukcji, przerw technologicznych, dylatacji, przejść instalacyjnych.
Systemy ETICS - warunki techniczne wykonania i odbioru robót

mgr inż. Maciej Rokiel

29.05.2020

12.00-15.30

Starostwo Powiatowe w Kutnie,

ul. Kościuszki 16

Zabezpieczenia wodochronne (wtórne izolacje) starych budynków. Zasady doboru oraz warunki techniczne wykonywania prac

 

mgr inż. Maciej Rokiel 

3.06.2020

10.00-14.15

Centrum Kształcenia Zawodowego,

ul. Czapliniecka 96,  Bełchatów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - interpretacja zapisów – część II

arch. Łukasz Woźniak

 

Zachęcamy do zapoznawania się z ofertą szkoleniową zamieszczaną na naszej stronie internetowej www.loiib.pl i w Portalu członkowskim ŁOIIB http://portal.loiib.pl, która jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Informacje o planowanych na bieżąco nowych szkoleniach rozsyłane są także mailem do członków Izby. Zachęcamy Państwa do podawania i aktualizowania adresów mailowych, co umożliwi otrzymywanie aktualnych informacji o wszystkich planowanych szkoleniach.

Udział w szkoleniach  stacjonarnych organizowanych przez ŁOIIB jest bezpłatny dla członków Izby, studentów oraz osób zaproszonych. Osoby, które nie są członkami Izby mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych za odpłatnością 70 zł brutto. Pierwszeństwo zapisów na szkolenia stacjonarne i wyjazdowe mają członkowie Izby. W przypadku szkoleń wyjazdowych odpłatność dla członka ŁOIIB wynosi 50% kalkulowanych kosztów wyjazdu, a dla pozostałych osób 100% kosztów wyjazdów. Szczegóły dotyczące wyjazdów technicznych zawarte są w nowym regulaminie zatwierdzonym uchwałą Rady ŁOIIB nr 33/R/19 z 12 grudnia 2019 r.  Regulamin Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego

Izba organizuje też kursy z zakresu oprogramowania prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Koszt udziału w tego rodzaju szkoleniu dla członka Izby wynosi 50% kosztów kursu, dla pozostałych osób niebędących członkami ŁOIIB obowiązuje pełna odpłatność.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków ŁOIIB, zatwierdzonym uchwałą Rady ŁOIIB nr 30/R/15 z 10 grudnia 2015 r., Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oferuje członkom:

  • Dofinansowanie udziału w konferencjach, seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach, szkoleniach wyjazdowych oraz kursach językowych z technicznymi elementami języka branżowego.
  • Dofinansowanie zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym.
  • Dofinansowanie zakupu programu komputerowego.

 

POBIERZ Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków Łódzkiej OIIB wraz z WNIOSKIEM o dofinansowanie