Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 19 września 2020 r.19 września 2020 r. Godzina...08:14

Konstancji, Januarego
  jutro: Eustachego, Filipiny

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 317

wczoraj: 1381

wszystkie: 4105443
(od 20 kwietnia 2004 r.)

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że wszystkie zaświadczenia o przynależności do izby od początku 2014 r. wydawane są w wersji elektronicznej. Każda składka członkowska wniesiona na okresy przynależności do samorządu począwszy od 1 stycznia 2014 r., powoduje wystawienie zaświadczenia w wersji elektronicznej w formie pliku PDF za pomocą serwisu  internetowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Zaświadczenie wygenerowane elektronicznie, jest opatrzone bezpiecznym, podpisem elektronicznym Przewodniczącego Rady ŁOIIB, równoważnym pod względem skutków prawnych z dokumentem opatrzonym podpisem własnoręcznym. Stwierdzenia poprawności danych zawartych w zaświadczeniu oraz posiadanie przez członka wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej można dokonać na stronie PIIB lub w biurze Łódzkiej Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa przy pomocy podanego numeru weryfikacyjnego.

 

Członkowie, którzy wcześniej zalogowali się i aktywowali swoje konto w portalu PIIB, mają już dostęp do zaświadczeń w postaci elektronicznej oraz możliwość otrzymywania zaświadczeń bezpośrednio na własny adres e-mail. Warunkiem otrzymywania tej formy zaświadczenia jest wyrażenie w portalu PIIB zgody na wysyłkę dokumentu pocztą elektroniczną –  po zalogowaniu się w portalu należy wejść w zakładkę Zmień ustawienia i zaznaczyć opcję dotyczącą wysyłki. To spowoduje, że po opłaceniu składek za kolejny okres każde następne zaświadczenie będzie bezpośrednio wysyłane na skrzynkę e-mail członka. Nie będzie już konieczności ponownego logowanie się na stronie internetowej PIIB. Natomiast członkowie, którzy jeszcze nie zalogowali się do portalu PIIB, w celu uzyskania kolejnego zaświadczenia za opłacony okres, już w formie elektronicznej, winni zarejestrować się w portalu, na stronie internetowej www.piib.org.pl.

Przypominamy, że potrzebne do zarejestrowania się w portalu PIIB indywidualny: login i hasło, które umożliwiają pobranie elektronicznego zaświadczenia znajdą Państwo przy blankiecie opłat składek wysyłanym wraz z „Inżynierem Budownictwa”. Informacji udziela także telefonicznie Dział Członkowski Biura ŁOIIB pod nr tel. 42 632-97-39 wew. 1.

Instrukcja dotycząca rejestracji w portalu, aktywacji konta, oraz sposobu pobierania zaświadczenia w formie elektronicznej znajduje się na naszej stronie internetowej poniżej oraz na stronie www.piib.org.pl pod linkiem Pomoc przy formularzu logowania.

 

W przypadku trudności przy zalogowaniu się do portalu PIIB albo braku możliwości korzystania z Internetu zapraszamy do skorzystania z pomocy  Działu Członkowskiego (pok. 6) w siedzibie Izby, gdzie w obecności pracownika biura zostanie dokonana rejestracja w portalu PIIB.

Członków, którzy nie mają możliwości skorzystania z bezpośredniego dostępu do zaświadczeń elektronicznych, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i zaznaczenie w niej opcji: „wysyłka pocztą” lub „odbiór osobisty”. Zaświadczenia elektroniczne w wersji wydrukowanej, zostaną przygotowane i zgodnie z wybraną dyspozycją przekazane będą  zainteresowanym.

 

Uprzejmie przypominamy, iż zalogowanie się do portalu PIIB przynosi Koleżankom i Kolegom znacznie więcej korzyści niż tylko pobranie zaświadczenia. Portal PIIB umożliwia ponadto darmowy dostęp do biblioteki norm PKN oraz wielu atrakcyjnych szkoleń e-learningowych.