Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Niedziela, 17 lutego 2019 r.17 lutego 2019 r. Godzina...18:57

Donata, Łukasza
  jutro: Symeona, Konstancji

Statystyka

W tej chwili mamy
4 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 424

wczoraj: 498

wszystkie: 3651058
(od 20 kwietnia 2004 r.)
XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podczas którego m.in. wybrano władze Izby na V kadencję, czyli na lata 2018-2022. Zobacz ZDJĘCIA

Prezesem Krajowej Rady PIIB został prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński (vide), którzy uzyskał 107/198 głosów) przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej - Urszula Kallik ze Śląskiej OIIB (160 glosów), przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - Krzysztof Latoszek z Mazowieckiej OIIB (179 głosów), przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - Marian Zdunek z Warmińsko-Mazurskiej OIIB (103 głosy), a Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej-koordynatorem - Agnieszka Jońca z Łódzkiej OIIB (138 głosów). 

Łódzka OIIB będzie mieć swoich przedstawicieli także w pozostałych organach (zobacz składy organów). Członkami Krajowej Rady PIIB zostali: Barbara Malec (164 głosy)Piotr Filipowicz (65 głosów) i Jacek Szer (94 głosy); Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - Jan Boryczka (133 głosy), Krajowej Komisji Rewizyjnej - Tadeusz Miksa (118 głosów), a Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - Wojciech Hanuszkiewicz (86 glosów). Warto dodać, że w głosowaniach Barbara Malec, Agnieszka Jońca i Jan Boryczka uzyskali największą liczbę głosów. 

Po przedstawieniu sprawozdań: Krajowej Rady PIIB (w tym sprawozdania finansowego i z realizacji budżetu oraz informacji o pracach przy nowej siedzibie ŁOIIB), Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdzono je, a następnie udzielono absolutorium Krajowej Radzie za rok 2017.
Delegaci przyjęli stanowisko Zjazdu, w którym wyrazili stanowczy sprzeciw w sprawie dezintegracji zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Zatwierdzono także program działania PIIB w kadencji 2018-2022. Zjazd podjął równiez uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa, przyjmując Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Zatwierdzony także został budżet na rok 2019. Po dyskusji przyjęte zostało sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XVII Krajowego Zjazdu PIIB.
Obradom tegorocznego Zjazdu przewodniczyło Prezydium w składzie: Mariusz Dobrzeniecki (Warmińsko-Mazurska OIIB) - przewodniczący, Tadeusz Ponisz (Dolnośląska OIIB) - wiceprzewodniczący, Tomasz Piotrowski (Mazowiecka OIIB) - wiceprzewodniczący, Ewa Dworska (Śląska OIIB) - sekretarz i Tadeusz Miksa (Łódzka OIIB) - sekretarz. W pracach Komisji Uchwał i Wniosków brała udział Danuta Ulańska z Łódzkiej OIIB.
Podczas Zjazdu wręczono także Medale Honorowe PIIB, które otrzymali: Stefan CzarnieckiRyszard DobrowolskiAndrzej Roch Dobrucki, Leonard SzczegielskiTadeusz Wnuk. Wręczono także złote i srebrne odznaki honorowe PIIB.
W obradach XVII Krajowego Zjazdu PIIB wzieli aktywny udział delegaci Łódzkiej OIIB: Zygmunt Adamski, Jan Boryczka, Beata Ciborska, Piotr Filipowicz, Wojciech Hanuszkiewicz, Urszula Jakubowska, Agnieszka Jońca, Barbara Malec, Tadeusz Miksa, Piotr Parkitny, Jacek Szer, Danuta Ulańska.