Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...09:07

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 452

wczoraj: 889

wszystkie: 4494020
(od 20 kwietnia 2004 r.)
W sprawie nowych projektów ustaw o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy! 

Od ubiegłego roku trwają niczym nieuzasadnione działania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zmierzające do podziału obowiązującej ustawy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa na dwie – o „architektach” i o „inżynierach budownictwa”. Projekty tych ustaw w sposób wyraźny zmierzają do ograniczenia roli inżynierów budownictwa.

W związku z kolejnym, trzecim już projektem tych ustaw  rozdzielających zawody architekta i inżyniera budownictwa, wyrażamy nasze zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec tego rodzaju prób psucia ustawodawstwa inwestycyjnego.

W przedstawionych projektach (z 1 kwietnia 2019 r.) pojawiły się nowe rozwiązania i koncepcje znowu uderzające w zawód inżyniera budownictwa (Zobacz projekty ustaw: o architektachinzynierach budownictwaprzepisy wprowadzające).

15 kwietnia br. Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wystosował do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju pismo, w którym zawarte zostały uwagi do tego projektu (Zobacz uwagi).

25 kwietnia br. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów RP oraz Ministerstwa dotyczące kolejnych projektów ustaw o architektach, o inżynierach budownictwa i ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa (Link). Celem spotkania miało być uzgodnienie wspólnego stanowiska w kwestiach wynikających ze zgłaszanych przez izby uwag do nowych wersji projektów. O niekorzystnym dla nas przebiegu spotkania możecie Państwo przeczytać na stronie PIIB (Zobacz link)

Jako samorząd zawodowy inżynierów budownictwa nie możemy się zgodzić na zaproponowane ostatnio zmiany, dlatego przygotowujemy się do kolejnej batalii o obronę naszego zawodu i właściwej realizacji procesów budowlanych w Polsce z zachowaniem właściwego miejsca inżyniera budownictwa w tych procesach.

Domagamy się konsekwentnie utrzymania dotychczasowych zasad polegających na zrównaniu i niedzieleniu ustawowo obydwu zawodów. Proponowane zmiany wprowadzają głęboki podział między zawodem architekta a zawodem inżyniera budownictwa – zawodami, które są i powinny być wobec siebie komplementarne, które muszą współdziałać i współpracować dla zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania  a także i przede wszystkim dla pożytku społeczeństwa, na rzecz którego pracujemy. Niedopuszczalne jest zakładanie podporządkowania inżynierów budownictwa architektom – zarówno w zakresie projektowania, jak i wykonawstwa – które stanowi próbę deprecjacji naszego zawodu.

Szanujemy pracę Koleżanek i Kolegów architektów, współpracujemy zgodnie przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i niech tak pozostanie.

Już wcześniej argumenty Ministerstwa dotyczące konieczności powstania nowych ustaw o zawodach w celu zrealizowania zadań wynikających z Wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o zaśmiecaniu i złym zagospodarowaniu przestrzeni, okazały się nietrafne – wyrok Trybunału zrealizowano oddzielną ustawą sejmową, a gospodarowanie przestrzenią to rola urbanistów i architektów i w tym obszarze inżynierowie budownictwa nie mają zamiaru rościć sobie dodatkowych uprawnień.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa protestuje i będzie protestowała – robi to zresztą od samego początku, także w związku z ubiegłorocznymi próbami rozdzielenia zawodu architekta i inżyniera budownictwa. Podjęto wtedy m.in. następujące działania: 

  • Delegaci Łódzkiej OIIB poparli w czerwcu ubiegłego roku stanowisko Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w którym zawarty został stanowczy sprzeciw w sprawie dezintegracji zawodów architekta i inżyniera budownictwa (Zobacz);
  • Poparliśmy petycję do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, powstałą z inicjatywy grupy „Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa”, którą w rezultacie podpisało ponad 20 000 osób;
  • Zespół ŁOIIB ds. Prawno-Regulaminowych i Ochrony Zawodu opublikował List otwarty w tej sprawie (Zobacz link);
  • Uwagi do ostatniego projektu ustaw o architektach i o inżynierach budownictwa, przygotowane przez Zespół ŁOIIB ds. Prawno-Regulaminowych i Ochrony Zawodu, zostały przekazane do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (Zobacz uwagi);
  • XVIII Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjął 6 kwietnia br. uchwałę nr 14 w sprawie projektów oddzielnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa (Zobacz uchwałę), która była próbą protestu przeciw dostrzeganym przez nas zagrożeniom. Napisaliśmy w niej między innymi: W naszym odczuciu całe środowisko budowlane wspólnie zmienia otaczającą nas przestrzeń i niezbędna jest jedna wspólna ustawa o architektach i inżynierach budownictwa. Proces inwestycyjny to nierozłączne działania architektów i inżynierów budownictwa. Sztuczny podział tych branż powoduje nakładanie i kolizje uprawnień, co może spowodować wydłużenie tego procesu oraz zmniejszenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych i budów. 

 

Nie możemy się zgodzić na godzące w środowisko budowlane swego rodzaju szaleństwo legislacyjne, które psuje proces inwestycyjny i relacje między jego uczestnikami.

Obecnie bowiem obok procedowanych ustaw o architektach, o inżynierach budownictwa oraz ustawy  wprowadzającej, która zawiera wiele niejasnych zapisów, równolegle prowadzone są prace dotyczące: 

  • dodatkowej szerszej nowelizacji ustawy Prawo budowlane,
  • ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy prawo budowlane),
  • konsultacji i opiniowania ustawy Prawo zamówień publicznych również wnoszącej zmiany do prawa budowlanego.

 

Pracujemy od wielu lat w budownictwie i potrafimy porozumieć się z naszymi kolegami architektami, z którymi wespół uczestniczymy w procesie budowlanym. Dlaczego więc nieuzasadnione ambicje i niesprawiedliwe, nierzetelne propozycje powodują zamęt i wprowadzają ferment do naszych relacji. Jest to kolejna forma psucia zawodu i niszczenia dobrych relacji.

Wielokrotnie słyszymy deklaracje ustawodawcy dotyczące wprowadzenia uproszczeń w procesie inwestycyjnym, niestety, proponowane obecnie zmiany spowodują wydłużenie tego procesu i mogą doprowadzić do obniżenia jakości i poziomu bezpieczeństwa naszej pracy.

Nowy tekst ustawy jest jeszcze groźniejszy, to przejaw nonszalancji wobec środowiska budowlanego. Nie można przecież mówić o odpowiedzialności i bezpieczeństwie, które mamy zapewniać, bez określenia możliwości realnego wpływu inżynierów budownictwa na proces budowlany.

Liczymy na jedność w tej kolejnej odsłonie walki o zapewnienie inżynierom budownictwa należytej pozycji w procesie inwestycyjnym. Inżynier budownictwa to zawód zaufania publicznego – zrobimy wszystko, aby nie zdeprecjonowano naszego zawodu.

Barbara Malec
Przewodnicząca Rady ŁOIIB