Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...09:06

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 450

wczoraj: 889

wszystkie: 4494018
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Prenumerata czasopism naukowo-technicznych na 2022 r.

Zachęcamy członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do skorzystania

 z ulgowej prenumeraty czasopism naukowo-technicznych.

Członek Izby pokrywa koszt prenumeraty do dwóch wybranych przez siebie czasopism naukowo-technicznych

 w wysokości 4,00 zł za jeden numer czasopisma. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 ponosi pozostały koszt prenumeraty.

 

Zamówienia ww. prenumeraty dokonuje się poprzez wpłatę:

a) 48,00 zł (12 x 4,00 zł) w przypadku miesięcznika

 

na indywidualne numery kont członków ŁOIIB (te same, na które wpłacane są składki członkowskie na ŁOIIB).

 

Wpłaty na prenumeratę będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie

od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Na blankiecie wpłaty, w rubryce "TYTUŁEM" należy obowiązkowo wpisać słowo PRENUMERATA

 oraz literę (lub litery) przyporządkowane do zamawianego czasopisma (czasopism):

 

A "Inżynieria i Budownictwo" (miesięcznik)

B "Przegląd Budowlany" (miesięcznik)

C "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" (miesięcznik)

D "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" (miesięcznik)

E "Biuletyn INPE" (miesięcznik)

F "Drogownictwo" (miesięcznik)

G "Wiadomości Projektanta Budownictwa" (miesięcznik)

H "Wiadomości Naftowe i Gazownicze" (miesięcznik)

I "Gospodarka Wodna" (miesięcznik)

K "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne" (miesięcznik)

M "Polski Instalator" (miesięcznik)

N "Elektroinstalator" (miesięcznik)

O "Materiały Budowlane" (miesięcznik)

R "elektro.info" (miesięcznik)

S "Przegląd komunikacyjny" (miesięcznik)

 

Prenumerata dwóch czasopism nie może obejmować tego samego tytułu.

Czasopisma zostaną wysłane na adresy korespondencyjne członków ŁOIIB.

Biuro ŁOIIB nie będzie wystawiać faktur za prenumeratę.