Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 29 lutego 2020 r.29 lutego 2020 r. Godzina...13:24

Dobroniega, Romana
  jutro: Albina, Antoniny

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 398

wczoraj: 753

wszystkie: 3919544
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Prenumerata czasopism naukowo-technicznych na 2020 r.

Zachęcamy członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do skorzystania

 z ulgowej prenumeraty czasopism naukowo-technicznych.

Członek Izby pokrywa koszt prenumeraty do dwóch wybranych przez siebie czasopism naukowo-technicznych

 w wysokości 4,00 zł za jeden numer czasopisma. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 ponosi pozostały koszt prenumeraty.

 

Zamówienia ww. prenumeraty dokonuje się poprzez wpłatę:

a) 48,00 zł (12 x 4,00 zł) w przypadku miesięcznika,

b) 24,00 zł (6 x 4,00 zł) w przypadku dwumiesięcznika,

na indywidualne numery kont członków ŁOIIB (te same, na które wpłacane są składki członkowskie na ŁOIIB).

 

Wpłaty na prenumeratę będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie

od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Na blankiecie wpłaty, w rubryce "TYTUŁEM" należy obowiązkowo wpisać słowo PRENUMERATA

 oraz literę (lub litery) przyporządkowane do zamawianego czasopisma (czasopism):

 

A "Inżynieria i Budownictwo" (miesięcznik)

B "Przegląd Budowlany" (miesięcznik)

C "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" (miesięcznik)

D "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" (miesięcznik)

E "Biuletyn INPE" (miesięcznik)

F "Drogownictwo" (miesięcznik)

G "Wiadomości Projektanta Budownictwa" (miesięcznik)

H "Wiadomości Naftowe i Gazownicze" (miesięcznik)

I "Gospodarka Wodna" (miesięcznik)

K "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne" (miesięcznik)

L "Technika Transportu Szynowego" (miesięcznik)

M "Polski Instalator" (miesięcznik)

N "Elektroinstalator" (miesięcznik)

O "Materiały Budowlane" (miesięcznik)

R "elektro.info" (miesięcznik)

S "Przegląd komunikacyjny" (miesięcznik)

T "Drogi Gminne i Powiatowe" (dwumiesięcznik)

U "Polskie Drogi" (miesięcznik)

 

Prenumerata dwóch czasopism nie może obejmować tego samego tytułu.

Czasopisma zostaną wysłane na adresy korespondencyjne członków ŁOIIB.

Biuro ŁOIIB nie będzie wystawiać faktur za prenumeratę.