Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...07:53

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 351

wczoraj: 889

wszystkie: 4493919
(od 20 kwietnia 2004 r.)
XX Zjazd Sprawozdawczy ŁOIIB

W dniach 18-20 kwietnia 2021 r. odbył się XX Zjazd Okręgowy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po raz drugi w trybie zdalnym w związku z obecną sytuacją epidemiczną i związanymi z nią ograniczeniami.

W XX Zjeździe ŁOIIB wzięło udział 96 delegatów na 102 uprawnionych, co dało frekwencję 94,12% i oznacza prawomocność Zjazdu. 

Po zalogowaniu się w Portalu PIIB (https://portal.piib.org.pl) delegaci mogli zapoznać się z treścią materiałów zjazdowych i proponowanych uchwał oraz zagłosować (od godz. 11.00 w dniu 18 kwietnia do godz. 11.00 w dniu 20 kwietnia 2021 r.). Zjazd Łódzkiej OIIB przyjął zdecydowaną większością głosów 12 uchwał (zostały one podjęte z poparciem od 91,66 do 100%):  

 • Uchwała Nr 1/21 – w sprawie regulaminu XX Okręgowego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Uchwała Nr 2/21 – w sprawie porządku obrad XX Okręgowego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Uchwała Nr 3/21 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020;
 • Uchwała Nr 4/21 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020;
 • Uchwała Nr 5/21 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020;
 • Uchwała Nr 6/21 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020;
 • Uchwała Nr 7/21 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020;
 • Uchwała Nr 8/21 – w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020;
 • Uchwała Nr 9/21 – w sprawie uchwalenia budżetu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2021;
 • Uchwała Nr 10/21 – w sprawie zmiany uchwały XVII Okręgowego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 17 z dnia 14 kwietnia 2018 r.  i ustalenia liczby członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Uchwała Nr 11/21 – w sprawie zmiany uchwały XVII Okręgowego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 17 z dnia 14 kwietnia 2018 r.  i ustalenia liczby członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Uchwała Nr 12/21 – 20 kwietnia 2021 r. w sprawie potwierdzenia objęcia mandatu delegata Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych, a Rada Łódzkiej OIIB uzyskała absolutorium za 2020 rok, uchwalono także budżet ŁOIIB na 2021 r.

W czasie Zjazdu wpłynęło również 11 wniosków, które zostały skierowane do rozpatrzenia przez Okręgową Radę ŁOIIB.

Zjazd odbył się pod przewodnictwem Jacka Szera – p.o. przewodniczącego Rady ŁOIIB, a funkcję sekretarza sprawował Grzegorz Rakowski – sekretarz Rady ŁOIIB.

  

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Delegaci na Okręgowe Zjazdy w kadencji 2018–2022!

 

Dziękuję Wam za udział w Zjeździe Sprawozdawczym Łódzkiej OIIB w 2021 roku, przeprowadzonym po raz kolejny w związku z pandemią w trybie zdalnym.

Wasze zaangażowanie umożliwia sprawne kontynuowanie i systematyczne rozwijanie działalności naszego samorządu zawodowego na rzecz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz całego środowiska budowlanego.

Miniony trudny rok pokazał, że budownictwo to nie tylko najważniejszy, ale również niezawodny element naszej gospodarki, a inżynierowie budownictwa jak zawsze potrafią stanąć na wysokości zadania, realizując misję związaną z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego.

Dziękuję za Wasze zaangażowanie i troskę o sprawy naszego samorządu zawodowego.

Życzę Wam dużo zdrowia, wytrwałości i optymizmu. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mieli możliwość bezpośrednich spotkań.

 

Jacek Szer

p.o. Przewodniczący Rady ŁOIIB