Tegoroczne obrady Zjazdu odbyły się 16 kwietnia br. w sali konferencyjnej Hotelu Borowiecki przy ul. Kasprzaka 7/9 w Łodzi. O godz. 10.00 przybyli tutaj delegaci ŁOIIB (w posiedzeniu wzięło udział 125 delegatów ze 141 uprawnionych, co daje frekwencję 88,65%) oraz zaproszeni goście. Zjazd obradował pod przewodnictwem Tadeusza Gruszczyńskiego. W Prezydium było również dwóch zastępców przewodniczącego – Ryszard Kaniecki i Andrzej Krzesiński oraz dwóch sekretarzy – Małgorzata Staroń i Ryszard Gierak.

17 kwietnia br. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbył się IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zjazd rozpoczął się o godzinie 10.00. Informacje o wynikach wyborów i nowych składach osobowych można znaleźć w dziale Organizacja ŁOIIB/Organy oraz Organizacja ŁOIIB/Delegaci.

24 lipca br. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Tematyka Zjazdu dotyczyła podjęcia działań i środków zmierzających do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Izby oraz uporządkowania gospodarki finansowej. Przyjęto rezygnację i odwołano dotychczasowego Przewodniczącego Rady ŁOIIB. Zjazd powołał na tę funkcję mgr. inż. Grzegorza Cieślińskiego. Poza organizacyjnymi (1-8) podjęto następujące uchwały:

18 kwietnia br. tradycyjnie już w dużej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi odbył się VIII Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W obradach wzięło udział 119 delegatów (na 155 uprawnionych) oraz zaproszeni goście

5 kwietnia br. o godzinie 10.00 w dużej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi wprowadzeniem sztandaru ŁOIIB zainaugurowano obrady VII Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zwołanego przez Radę jako zwyczajny zjazd sprawozdawczy.

Już po raz szósty w dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbył się Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zwołany przez Radę Izby jako zwyczajny zjazd sprawozdawczy.

8 kwietnia 2006 roku w dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 o godz. 10.05 rozpoczął się V Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który został zwołany przez Radę jako sprawozdawczo-wyborczy w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

9 kwietnia 2005 r. od godziny 10.00 do 16.00 w dużej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi obradował IV Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który został zwołany przez Radę naszej Izby jako zwyczajny zjazd sprawozdawczy.

Zgodnie z uchwałą Rady 24 kwietnia 2004 r. w dużej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi odbył się III Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jako zjazd sprawozdawczy. którego zadaniem było podsumowanie dokonań z 2003 r. oraz przyjęcie planu pracy na 2004 r.

5 kwietnia 2003 r. w dużej sali obrad Rady Miasta Łodzi odbył się II Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwołany przez Radę jako zjazd sprawozdawczy, którego głównym zadaniem było podsumowanie dokonań z 2002 r. oraz przyjęcie programu działania Izby w 2003 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.